Kể sáng tạo truyện cóc kiện trời bằng lời kể của cọp

2 672 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 13:32

Kể sáng tạo truyện Cóc kiện Trời lời kể Cọp October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện “Cóc kiện Trời” lời kể Cọp. Các có biết không, xưa kia, có lần trời hạn hán lâu, đồng ruộng xác xơ, hoa màu khô héo, đất đai nứt nẻ, loại động vật chết dần chết mòn khát. Ngay dòng dõi nhà Cọp phải điêu đứng Sống dở, chết dở ngày khô hạn này. May thay, ngày nọ, cha bác Gấu nằm dài bìa rừng chờ chết khát, thấy Cóc Cua đến, mặt người lộ vẻ hăng hái. Hỏi biết họ rủ kiện ông Trời để đòi mưa. Thích chí, cha bác Gấu xin theo họ. Dọc đường lại gặp thêm Ong Cáo, chúng muốn theo. Thê bọn kéo lên thiền đình. Gặp trống to cửa. Cóc liền quay lại phân công cho người bọn. Lão Cua núp chum nước, Ong núp sau cánh cửa, cha, bác Gấu thằng Cáo phía sau ngồi chờ. Xong đâu đấy, Cóc Ịiền đánh ba hồi trống. Cả bọn cảm thấy hồi hộp han lên. Cha nghe thoáng qua tiếng Ngọc Hoàng, lại thấy Lôi bước cửa, dòm dáo dác. Thiên Lôi lại trở vào, tâu với Ngọc Hoàng chẳng có ai, ngoại trừ Cóc bé nhỏ xấu xí ngồi chễm chệ mặt trống. Ngay sau đó, bên cung điện, Gà chạy xộc tính mổ Cóc. Nhưng chưa kịp hành động, Cóc hiệu cho Cáo phía sau chạv đến chộp cổ Gà mang đi. Lại Chó chạy để nghênh chiến vừa khỏi cửa bác Gấu nhanh nhẹn tiến lên ngoạm vào cổ Chó. Thế Chó tiêu đời. Thua hai keo liền, Ngọc Hoàng giận nên lệnh cho Thiên Lôi trị Gấu. Cầm lưỡi tầm sét tay, Thiên Lôi ngông nghênh bước ngoài. Nhưng chưa kịp tay bị Ong sau cánh cửa chui đốt túi bụi, hoảng nhảy vào chum nước. Chắc bị Cua kẹp, nên kêu nhảy ngoài. Giơ vuốt chờ giờ, cha vội nhảy đến vồ lấy xé xác cho bõ ghét. . Bị thua to, Ngọc Hoàng đành phải nhượng mời Cóc vào nói chuyện. Cóc vội vàng kêu: "Muôn tâu Ngọc Hoàng, ba bốn năm nay, trần gian giọt mưa. Vạn vật khô héo rồi, không sinh vật sống qua nổi. Ngài phải cho mưa xuống không không để yên cho ngài ngồi thiên đình đâu”. Kể sáng tạo truyện “Cóc kiện Trời” lời kể Cọp Thấy Cóc vừa nói mềm dẻo, vừa đanh thép liệt. Ngọc Hoàng cuống cuồng đấu dịu: - "Dạ vâng… Thưa ngài, cho mưa xuống ngay!" Rồi ngài truyền gọi thần Rồng đến ngài vào Cóc nói: - Đây cậu ta trần gian lên trách mắng việc muôn vật chết khát. Ta lệnh cho người từ biếng lười không làm tròn phận sự. Nếu cậu ta nghiên làm hiệu phải đố mưa nghe chưa? Thần Rồng khúm núm lệnh đi, lát sau bọn cha nghe tiếng sấm ì ầm tiếng ù ù xay lúa…Bọn cha trở trần gian mưa tạnh, nước trắng xóa cánh đồng, vốn ngày nứt nẻ. Râm ran tiếng ve kêu, chút chít cành sũng nước sém tiếng chim nở, Tất tắm mát đón chào bọn chà hớn hở tươi tỉnh. Cha đến hang, không khí thật mát mẻ dễ chịu, cha ngủ giấc no nê ngày sau. Tỉnh dậy, thân ê ẩm cha vui tự hào góp phần cứu sống muôn loài. Và kể từ Cóc nghiến Trời mưa. Có lúc Cóc quên phận lại nghe trẻ hát: Con Cóc cậu ông Trời Hễ đánh trời đánh cho. Read more: http://taplamvan.edu.vn/ke-sang-tao-truyen-coc-kien-troi-bang-loi-ke-cuacop/#ixzz3mXLpwnmu . Kể sáng tạo truyện Cóc kiện Trời bằng lời kể của Cọp October 20, 2014 - Chuyên mục: Văn mẫu THCS - Tác giả: Thu Huyền Đề bài: Kể sáng tạo truyện Cóc kiện Trời bằng lời kể của Cọp. Các. chúng tôi không để yên cho các ngài ngồi trong thiên đình này đâu”. Kể sáng tạo truyện Cóc kiện Trời bằng lời kể của Cọp Thấy Cóc vừa nói năng mềm dẻo, vừa đanh thép quyết liệt. Ngọc Hoàng cuống. cứu sống muôn loài. Và kể từ đấy hễ Cóc nghiến răng là Trời sắp mưa. Có những lúc Cóc quên phận sự thì lại nghe trẻ con nó hát: Con Cóc là cậu ông Trời Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho. Read more:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể sáng tạo truyện cóc kiện trời bằng lời kể của cọp , Kể sáng tạo truyện cóc kiện trời bằng lời kể của cọp , Kể sáng tạo truyện cóc kiện trời bằng lời kể của cọp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn