Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài kể chyện người liên lạc nhỏ

2 198 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2015, 09:26

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Tiết 40,41: Người liên lạc nhỏ I. Mục tiêu * Kể chuyện + Rèn kĩ năng nói : - Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ 4 đoạn của câu chuyện, kể lại toàn bộ. chuyện, kể lại toàn bộ câu chuyện Người liên lạc nhỏ. - Giọng kể linh hoạt phù hợp với diễn biến của câu chuyện + Rèn kĩ năng nghe. - Nghe bạn kể, nhận xét bạn, kể được tiếp lời. II. Đồ dùng . tranh minh hoạ - 1 HS khá giỏi kể mẫu đoạn 1 theo tranh - Từng cặp HS tập kể - 4 HS tiếp nối nhau thi kể trước lớp từng đoạn câu chuyện theo tranh - 1, 2 HS kể toàn bộ chuyện IV. Củng cố, dặn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài kể chyện người liên lạc nhỏ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài kể chyện người liên lạc nhỏ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài kể chyện người liên lạc nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn