Phân tích bài thơ "Tràng giang" của Huy Cận

5 753 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2015, 11:03

. đẹp của thiên nhiên vũ trũ. Một trong những thi phẩm tiêu biểu cho hồn thơ ấy của Huy Cận là bài “Tràng giang”. Đây là một bài thơ hay, tiêu biểu và nổi tiếng nhất của ông trước Cách mạng. Bài thơ. Phân tích bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận MB: Nếu ai đã từng thưởng thức các sáng tác Huy Cận, ắt hẳn sẽ không thể không nhận ra rằng: trước Cách mạng tháng Tám 1945, thơ ông thường. “Tràng giang” của Huy Cận Thuyền và nước vốn đi liền nhau, thuyền trôi đi nhờ nước xô, nước vỗ vào thuyền. Thế mà Huy Cận lại thấy thuyền và nước đang chia lìa, xa cách "thuyền về nước lại",
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tràng giang" của Huy Cận, Phân tích bài thơ "Tràng giang" của Huy Cận, Phân tích bài thơ "Tràng giang" của Huy Cận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn