Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết chiếu trên sông hương, phân biệt ocooc, trch, atac

2 416 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 23:37

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ(NGHE-VIẾT) TIẾT 23: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG I. Mục đích yêu cầu: - Nghe-viết tả; trình bày hình thức văn xuôi. - Làm tập 2: Luyện đọc , viết chữ có vần khó (oc/ooc). - Làm tập 3b: tập giải câu đố để xác định cách viết số chữ có vần dễ sai(ac/at). II. Chuẩn bị: Bảng lớp viết sẵn BT 2. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS làm lại tập 2b tiết 22. B. Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết - Nghe-viết xác, trình bày Chiều sông hương. - GV đọc Chiều sông hương. - 1,2 HS đọc lại Chiều sông hương. - GV hướng dẫn HS nắm nội dung bài: Tác giả tả hình ảnh âm sông Hương? - GV hướng dẫn HS nhận xét: . Bài văn có câu? . Những chữ cần viết hoa? Vì sao? . Bài văn trình bày nào? - HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng từ dễ viết sai. - GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: yên tĩnh, xóm Cồn Hến, khói nghi ngút, tre trúc, vắng lặng, gõ, mẻ cá. - HS viết tả vào vở. - GV chấm điểm, nhận xét hướng dẫn sửa lỗi. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2: - Luyện đọc , viết chữ có vần khó (oc/ooc). - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm việc cá nhân: HS làm bảng con. - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3b: - Tập giải câu đố để xác định cách viết số chữ có vần dễ sai(ac/at). - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm việc theo nhóm đôi: trao đổi ghi lời giải vào bảng con. - số nhóm trình bày. - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Cảnh đẹp non sông (nghe-viết). . Giáo án Tiếng việt 3 CHÍNH TẢ (NGHE- VIẾT) TIẾT 23: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG I. Mục đích yêu cầu: - Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng bài tập. tra bài cũ: HS làm lại bài tập 2b tiết 22. B. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe- viết - Nghe- viết chính xác, trình bày đúng bài Chiều trên sông hương. - GV đọc bài Chiều trên sông. cá. - HS viết chính tả vào vở. - GV chấm điểm, nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2: - Luyện đọc , viết các chữ có vần khó (oc/ooc). - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết chiếu trên sông hương, phân biệt ocooc, trch, atac , Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết chiếu trên sông hương, phân biệt ocooc, trch, atac , Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết chiếu trên sông hương, phân biệt ocooc, trch, atac

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn