Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết cảnh đẹp non sông, phân biệt trch, atac

3 378 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 23:37

Giáo án Tiếng việt Chính tả ( nghe - viết ) Tiết 24: Cảnh đẹp non sông I. Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết xác câu ca dao cuối Cảnh đẹp non sông ( từ Đường vô sứ Nghệ hết ) Trình bày câu thơ thể lục bát, thể song thất - Luyện viết số tiếng chứa âm đầu vần dễ lẫn ( ch/ tr ) II. Đồ dùng GV : Bảng lớp viết ND BT2 HS : Vở tả III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A. Kiểm tra cũ - Viết từ có tiếng chứa vần ooc - HS lên bảng, lớp viết bảng - Nhận xét bạn B. Bài 1. Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học 2. HD HS viết tả a. HD HS chuẩn bị - GV đọc câu ca dao cuối - HS đọc thuộc lòng lại - Cả lớp đọc thầm câu ca dao - Bài tả có tên riêng ? - Nghệ, Hải Vân, Hồng, Nhà Bè, Gia Định, Đồng Nai, Tháp Mười - Ba câu ca dao thể lục bát trình bày - Dòng chữ bắt đầuviết ô thứ hai, dòng ? chữ bắt đầu viết ô thứ - câu ca dao viết theo thể chữ - Cả hai chữ đầu dòng viết ô thứ trình bày ? - GV đọc : quanh quanh, non xanh, - HS viết bảng nghìn trùng, sừng sững, lóng lánh, . b. GV đọc cho HS viết - HS nghe viết vào tả - GV theo dõi, động viên HS viết c. Chấm, chữa - GV chấm - Nhận xét viết HS 3. HD HS làm BT * Bài tập / 101 ( lựa chọn ) - Nêu yêu cầu BT 2a - Tìm từ chứa tiếng bắt đầu tr / ch - GV đọc câu hỏi - HS làm vào bảng - Nhận xét bạn - 5, HS đọc lại lời giải - GV nhận xét - HS làm vào + Lời giải : chuối, chữa bệnh, trông IV. Củng cố, dặn dò - GV khen HS ý học tốt - GV nhận xét tiết học . Giáo án Tiếng việt 3 Chính tả ( nghe - viết ) Tiết 24: Cảnh đẹp non sông I. Mục tiêu + Rèn kĩ năng viết chính tả : - Nghe - viết chính xác 4 câu ca dao cuối trong bài Cảnh đẹp non sông. bắt đầu viết ô thứ 1 - Cả hai chữ đầu mỗi dòng viết ở ô thứ 1 - HS viết bảng con - HS nghe và viết bài vào vở chính tả - Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr / ch - HS làm bài vào bảng con - Nhận. quanh, non xanh, nghìn trùng, sừng sững, lóng lánh, b. GV đọc cho HS viết - GV theo dõi, động viên HS viết bài c. Chấm, chữa bài - GV chấm bài - Nhận xét bài viết của HS 3. HD HS làm BT * Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết cảnh đẹp non sông, phân biệt trch, atac , Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết cảnh đẹp non sông, phân biệt trch, atac , Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài chính tả nghe viết cảnh đẹp non sông, phân biệt trch, atac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn