Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập đọc vẽ quê hương

2 348 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 23:04

. Giáo án Tiếng việt 3 TẬP ĐỌC Tiết 33 : VẼ QUÊ HƯƠNG I. Mục đích yêu cầu : - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch; Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ. Biết bộc. .Luyện đọc từng khổ thơ trong nhóm. .HS cả lớp đọc đồng thanh bài thơ. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hiểu nội dung bài thơ : Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha. thuộc cả bài) . II. Chuẩn bị : Bảng phụ viết bài thơ. III. Các hoạt động dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: Đọc và trả lời câu hỏi bài Đất quý, đất yêu. B.Dạy bài mới: Hoạt động 1: Luyện đọc . Đọc đúng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập đọc vẽ quê hương , Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập đọc vẽ quê hương , Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập đọc vẽ quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn