Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập đọc giọng quê hương

3 1,485 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:58

. Giáo án Tiếng việt 3 Tập đọc Giọng quê hương I. Mục tiêu * Tập đọc + Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : - Đọc đúng các từ ngữ : luôn miệng, vui lòng, ánh lên, nén nỗi xúc động,. HS nối nhau đọc từng câu trong bài - HS nối nhau đọc từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn đọc - HS đọc theo nhóm ba - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3 + HS đọc thầm đoạn 1 - Cùng ăn với 3 người thanh. các nhân vật đối với quê hương ? - Qua câu chuyện em nghĩ gì về quê hương ? 4. Luyện đọc lại - GV đọc diễn cảm đoạn 2, 3 gợi cho anh thanh niên nhớ đến ngừi mẹ thân thương quê ở miền Trung. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập đọc giọng quê hương , Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập đọc giọng quê hương , Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập đọc giọng quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn