Bài giảng tiếng việt 3 tuần 10 bài kể chuyện giọng quê hương

13 371 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:57

. chuyện: Giọng quê hương (Theo Thanh Tịnh) Luyện đọc lại Giọng quê hương (Theo Thanh Tịnh) Kể chuyện Dựa vào tranh minh họa, hãy kể lại câu chuyện Giọng quê hương: 1 2 3 Giọng quê hương (Theo. Bài giảng: kể chuyện lớp 3 BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 3 Giọng quê hương (Theo Thanh Tịnh) QUÊ HƯƠNG Luyện đọc: Tìm hiểu bài: Thuyên giữa trưa rớm lệ nghẹn ngào mím. quen. Giọng quê hương (Theo Thanh Tịnh) Kể chuyện 3 Ba người trò chuyện. Anh thanh niên xúc động giải thích lí do vì sao muốn làm quen với Thuyên và Đồng. Giọng quê hương (Theo Thanh Tịnh) Kể chuyện 1 2 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tiếng việt 3 tuần 10 bài kể chuyện giọng quê hương , Bài giảng tiếng việt 3 tuần 10 bài kể chuyện giọng quê hương , Bài giảng tiếng việt 3 tuần 10 bài kể chuyện giọng quê hương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn