Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e

2 275 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 14:29

Giáo án Tiếng việt TẬP VIẾT TIẾT 7: ÔN CHỮ HOA E, Ê I. Mục đích yêu cầu: - Củng cố cách viết chữ viết hoa E, Ê. - Viết chữ hoa E (1 dòng); Ê (1 dòng); Viết tên riêng Ê-đê (1 dòng) câu ứng dụng: Em thuận anh hoà nhà có phúc (1 lần) chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, tương đối nét thẳng hàng; Bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng. II. Chuẩn bị: Mẫu chữ viết hoa E,Ê chữ Ê- đê. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS viết lại chữ D,Đ, Kim Đồng. B. Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng a) Luyện viết chữ hoa: E,Ê -HS tìm chữ hoa có tên riêng: E,Ê - GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết chữ. - HS tập viết chữ(E,Ê) bảng con. b) Luyện viết từ ứng dụng: Ê- đê. - HS đọc từ ứng dụng: - GV giới thiệu từ ứng dụng. - HS tập viết bảng con. c) Luyện viết câu ứng dụng: Em thuận anh hoà nhà có phúc. - HS đọc câu ứng dụng. - GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng. - HS tập viết bảng chữ Em. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào vở. - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ nhỏ . Chữ E: dòng . Chữ Ê, K: dòng . Chữ Ê- đê : 1dòng . Câu ứng dụng: 1lần . Đối với HS giỏi viết đúng, đủ dòng tập viết. - HS viết vào vở. - GV chấm sửa bài. C. Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà. Chuẩn bị Ôn chữ hoa G. . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP VIẾT TIẾT 7: ÔN CHỮ HOA E, Ê I. Mục đích yêu cầu: - Củng cố cách viết chữ viết hoa E, Ê. - Viết đúng chữ hoa E (1 dòng); Ê (1 dòng); Viết đúng tên riêng - ê (1. chữ hoa: E, Ê -HS tìm các chữ hoa có trong tên riêng: E, Ê - GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ. - HS tập viết từng chữ( E, Ê) trên bảng con. b) Luyện viết từ ứng dụng: - đê. - HS đọc. Mẫu chữ viết hoa E, Ê và chữ - đê. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: HS viết lại chữ D,Đ, Kim Đồng. B. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn viết trên bảng con a) Luyện viết chữ hoa:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e , Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e , Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn