Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập đọc bận

2 246 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 14:29

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC Tiết 21: BẬN I. Mục đích yêu cầu: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ nhịp thơ. Bước đầu biết đọc thơ với giọng vui, sôi nổi. - Hiểu nội dung thơ: Mọi người, vật em bé bận rộn làm công việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào đời. ( trả lời câu hỏi 1,2 3; thuộc số câu thơ bài). II. Chuẩn bị : Bảng phụ viết thơ. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: Đọc trả lời câu hỏi Trận bóng lòng đường. B. Dạy mới: Hoạt động 1: Luyện đọc . Đọc tiếng, từ khó bài. Biết ngắt nghỉ nhịp thơ. - GV đọc mẫu. - GV hướng dẫn HS luyện đọc: .Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ khó câu. .Luyện đọc khổ thơ trước lớp giải nghĩa từ: sông Hồng, vào mùa, đánh thù .Luyện đọc khổ thơ nhóm. .HS lớp đọc đồng thơ. Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu nội dung thơ. - HS đọc thầm khổ thơ 1,2 trình bày cá nhân câu hỏi 1,2 sgk. - HS đọc khổ thơ 3, thảo luận nhóm đôi câu hỏi sgk. - GV hỏi: Em có bận rộn không? Em thường bận rộn vói công việc gì? Em có thấy bận mà vui không? . Hoạt động 3: Học thuộc lòng thơ. - Đọc trôi chảy toàn bài; thuộc lòng thơ. - GV hướng dẫn HS thuộc lòng khổ thơ thơ. - HS thi đọc thuộc lòng trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Bài thơ nói lên điều gì? - Đọc thuộc thơ chuẩn bị “Các em nhỏ cụ già.” . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP ĐỌC Tiết 21: BẬN I. Mục đích yêu cầu: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ. Bước đầu biết đọc bài thơ với. thơ. - Đọc trôi chảy toàn bài; thuộc lòng bài thơ. - GV hướng dẫn HS thuộc lòng từng khổ thơ và cả bài thơ. - HS thi đọc thuộc lòng trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - Bài thơ nói lên điều gì? -. - HS đọc khổ thơ 3, thảo luận nhóm đôi câu hỏi 3 sgk. - GV hỏi: Em có bận rộn không? Em thường bận rộn vói những công việc gì? Em có thấy bận mà vui không? . Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập đọc bận , Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập đọc bận , Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập đọc bận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn