Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả tập chép trận bóng dưới đường, phân biệt trch, iêniêng, bảng chữ

3 429 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 14:29

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ ( TẬP CHÉP) TIẾT 13: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG I. Mục đích yêu cầu: - Chép lại tả, trình bày đoạn truyện Trận bóng lòng đường - Làm tập 2b: phân biệt cách viết vần dễ viết sai: iên/iêng. - Điền 11chữ tên 11 chữ vào ô trống bảng. II. Chuẩn bị: Bảng lớp viết sẵn đoạn văn Bảng phụ viết sẵn tập 2b, 3. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS nêu miệng BT 2, BT 3a tiết 12. B. Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tập chép. - Chép lại tả, trình bày đoạn truyện Trận bóng lòng đường. - GV đọc đoạn văn chép bảng. - 1,2 HS đọc lại đoạn văn đó. - GV hướng dẫn HS nhận xét: . Đoạn văn có câu? . Những chữ cần viết hoa? Vì sao? . Đoạn văn trình bày nào? - HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng từ dễ viết sai. - GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: xích lô, quắt, lưng còng, bỗng. - HS tập chép vào vở. - GV chấm điểm, nhận xét hướng dẫn sửa lỗi. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2b: - Làm tập phân biệt cách viết vần dễ viết sai: iên/iêng. - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm cá nhân. Sau HS trình bày kết giải câu đố. - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3: - Điền 11chữ tên 11 chữ vào ô trống bảng. - HS đọc yêu cầu tập. - GV treo bảng kẻ sẵn BT3 lên cho 1HS làm mẫu. - HS làm cá nhân. HS làm bảng phụ. - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại. - GV hướng dẫn HS học thuộc 11chữ tên chữ đó. . HS luyện học thuộc 11 chữ tên chữ. . HS thi đọc thuộc 11 chữ tên chữ trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Bận ( nghe- viết). . Giáo án Tiếng việt 3 CHÍNH TẢ ( TẬP CHÉP) TIẾT 13: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG I. Mục đích yêu cầu: - Chép lại đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong truyện Trận bóng dưới lòng đường -. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2b: - Làm đúng bài tập phân biệt cách viết các vần dễ viết sai: iên/iêng. - HS đọc yêu cầu bài tập. - HS làm bài cá nhân. Sau đó HS trình. đố. - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3: - Điền đúng 1 1chữ và tên của 11 chữ đó vào ô trống trong bảng. - HS đọc yêu cầu bài tập. - GV treo bảng đã kẻ sẵn BT3 lên cho 1HS làm mẫu. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả tập chép trận bóng dưới đường, phân biệt trch, iêniêng, bảng chữ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả tập chép trận bóng dưới đường, phân biệt trch, iêniêng, bảng chữ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả tập chép trận bóng dưới đường, phân biệt trch, iêniêng, bảng chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay