Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả nghe viết bận, phân biệt en oen, iêniêng

3 990 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 14:29

Giáo án Tiếng việt Chính tả ( nghe - viết ) Bận I. Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết xác, trình bày khổ thơ Bận - Ôn luyện vần khó : en/oen, làm tập phân biệt tiếng bắt đầu tr/ch có vần iên/iêng II. Đồ dùng GV : Bảng lớp viết BT2 HS : Vở tả III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A. Kiểm tra cũ - GV đọc : tròn trĩnh, chảo rán, giò chả, - HS lên bảng, lớp viết bảng trôi - Đọc thuộc lòng tên 11 chữ cuối bảng chữ - Đọc thuộc lòng thứ tự tên 38 chữ. B. Bài 1. Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học - 1, HS đọc - HS đọc 2. HD HS nghe - viết a. HD HS chuẩn bị - HS nghe, theo dõi - GV đọc lần khổ thơ - HS đọc lại - Thơ chữ - Bài thơ viết theo thể thơ ? - Các chữ đầu dòng thơ - Những chữ cần viết hoa ? - Viết lùi vào ô từ lề - Nên bắt đầu viết từ ô ? - HS viết bảng + GV đọc : cấy lúa, hát ru, sáng, nên, - HS viết vào b) GV đọc cho HS viết vào - GV theo dõi động viên HS viết c) Chấm, chữa - GV chấm - Nhận xét viết HS 3. HD HS làm BT tả * Bài tập - Điền vào chỗ trống en hay oen - Đọc yêu cầu BT - HS lên bảng làm - Cả lớp làm vào nháp - Nhận xét làm bạn - Đáp án : nhanh nhẹn, nhoẻn miệng - GV nhận xét cười, sắt hoen gỉ, hèn nhát * Bài tập + Tìm tiếng ghép với - Đọc yêu cầu BT tiếng sau : - HS trao đổi làm việc theo nhóm - GV phát phiếu kẻ bảng - Đại diện nhóm lên trình bày - Nhận xét nhóm bạn - 2, HS đọc kết - Lớp làm vào nháp IV. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà đọc lại BT . Giáo án Tiếng việt 3 Chính tả ( nghe - viết ) Bận I. Mục tiêu + Rèn kĩ năng viết chính tả : - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng các khổ 2 và 3 của bài thơ Bận - Ôn luyện vần khó : en/ oen,. Nhận xét bài viết của HS 3. HD HS làm BT chính tả * Bài tập 2 - Đọc yêu cầu BT - GV nhận xét * Bài tập 3 - HS nghe, theo dõi - 2 HS đọc lại - Thơ 4 chữ - Các chữ đầu mỗi dòng thơ - Viết lùi vào. lùi vào 2 ô từ lề vở - HS viết bảng con - HS viết bài vào vở - Điền vào chỗ trống en hay oen - 2 HS lên bảng làm - Cả lớp làm bài vào vở nháp - Nhận xét bài làm của bạn - Đáp án : nhanh nhẹn, nhoẻn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả nghe viết bận, phân biệt en oen, iêniêng , Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả nghe viết bận, phân biệt en oen, iêniêng , Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài chính tả nghe viết bận, phân biệt en oen, iêniêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay