Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ

2 275 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 11:18

. Giáo án Tiếng việt 3 TẬP VIẾT TIẾT 6: ÔN CHỮ HOA D, I. Mục đ ch yêu cầu: - Củng cố cách viết chữ viết hoa D, - Viết đ ng chữ hoa D (1 dòng); Đ, H (1 dòng); Viết đ ng tên riêng Kim Đ ng. khôn (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, tương đ i đ u nét và thẳng hàng; Bước đ u biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng. II. Chuẩn bị: Mẫu chữ viết hoa. hoa D, và chữ Kim Đ ng. III. Các hoạt đ ng dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: HS viết lại chữ Ch, Chu Văn An. B. Dạy bài mới: Hoạt đ ng 1: Hướng dẫn viết trên bảng con a) Luyện viết chữ hoa: D, -HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn