Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc luyện từ và câu mở rộng vốn từ trường học , dấu phẩy

2 337 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 11:18

Giáo án Tiếng việt LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 6: TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC. DẤU PHẨY. I. Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ trường học . Ôn tập dấu phẩy. - Tìm số từ ngữ trường học qua tập giải ô chữ. - Biết điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu văn. II. Chuẩn bị: Bảng viết sẵn tập ,2. III. Các hoạt dộng dạy học: A .Kiểm tra cũ: HS nêu miệng tập 1,3 tiết 5. B. Dạy mới: Hoạt động : Hướng dẫn HS làm tập. Bài tập 1: - Tìm số từ ngữ trường học qua tập giải ô chữ. - HS đọc yêu cầu tập quan sát ô chữ, chữ điền mẫu. - GV hướng dẫn cách giải ô chữ. - HS làm theo nhóm: trao đổi tìm từ dòng. - Các nhóm nêu kết dòng đọc từ xuất cột tô màu, 1HS ghi kết vào ô chữ. - Cả lớp tổng kết điểm, tuyên dương nhóm thắng. Bài tập 2: - Biết điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu văn. - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm việc cá nhân. 2HS làm bảng phụ. - Cả lớp GV nhận xét, sửa chữa. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị Ôn từ hoạt động, trạng thái.So sánh. . Giáo án Tiếng việt 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 6: TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC. DẤU PHẨY. I. Mục đích yêu cầu: - Mở rộng vốn từ về trường học . Ôn tập về dấu phẩy. - Tìm được một số từ ngữ về trường học. tập 1 ,3 tiết 5. B. Dạy bài mới: Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài tập 1: - Tìm được một số từ ngữ về trường học qua bài tập giải ô chữ. - HS đọc yêu cầu bài tập và quan sát ô ch , chữ. 1HS ghi kết quả vào ô chữ. - Cả lớp tổng kết điểm, tuyên dương nhóm thắng. Bài tập 2: - Biết điền đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn. - HS đọc yêu cầu bài tập. - HS làm việc cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc luyện từ và câu mở rộng vốn từ trường học , dấu phẩy , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc luyện từ và câu mở rộng vốn từ trường học , dấu phẩy , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc luyện từ và câu mở rộng vốn từ trường học , dấu phẩy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay