Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc bài tập làm văn

3 292 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 11:18

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN Tiết 16-17: BÀI TẬP LÀM VĂN I. Mục đích yêu cầu: Tập đọc: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật “tôi” với lời người mẹ. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Qua câu chuyện giúp HS hiểu lời nói hs phải đôi với việc làm, nói phải cố làm cho điều muốn nói. ( trả lời câu hỏi SGK). Kể chuyện: - Biết xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện. - Kể lại đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh hoạ. II. Chuẩn bị: Tranh minh họa chuyện. Bảng phụ viết câu văn, đoạn văn luyện đọc. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: Đọc trả lời câu hỏi Cuộc họp chữ viết. . Các chữ dấu câu họp bàn chuyện gì? . Cuộc họp đề cách để giúp bạn Hoàng? . Nêu nội dung bài. B. Dạy mới: a. Tập đọc: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ. - GV đọc mẫu. - GV hướng dẫn HS luyện đọc: . Luyện đọc câu. Chú ý luyện đọc từ Liu- xi-a, Cô-li-a . . Luyện đọc đoạn trước lớp giải nghĩa từ: khăn mùi soa, viết lia lịa, ngắn ngủn . Luyện đọc đoạn nhóm; nhóm nối tiếp đọc đồng đoạn trước lớp. . 1HS đọc bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: HS hiểu lời nói HS phải đôi với việc làm, nói phải cố làm cho điều muốn nói. - HS đọc thầm đoạn 1,2 trình bày cá nhân câu hỏi : Nhân vật xưng “tôi” câu chuyện tên gì? Và câu hỏi 1,2 sgk. - HS đọc thầm đoạn 3, trình bày cá nhân câu hỏi sgk. - HS đọc thầm đoạn 4, thảo luận nhóm đôi câu hỏi sgk. - GV hỏi: Bài văn giúp em hiểu điều gì? Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy; biết đọc phân biệt lời nhân vật “tôi” với lời người mẹ. - GV hướng dẫn HS đọc đoạn 3và 4. - HS luyện đọc theo nhóm. - HS thi đọc trước lớp. b. Kể chuyện: - Biết xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện. - Kể lại đoạn câu chuyện lời . - HS làm việc theo nhóm 2: quan sát tranh xếp tranh theo thứ tự câu chuyện - GV hướng dẫn kể chuyện: HS đọc yêu cầu mẫu. GV nhắc HS kể đoạn theo lời em. GV cho 1, 2HS kể mẫu. - HS tập kể theo nhóm đôi. - HS thi kể chuyện trước lớp. C. Củng cố, dặn dò: - GV hỏi: Em có thích bạn nhỏ câu chuyện không? Vì sao? - Về nhà đọc lại chuẩn bị “Nhớ lại buổi đầu học.” . Giáo án Tiếng việt 3 TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN Tiết 1 6- 17: BÀI TẬP LÀM VĂN I. Mục đích yêu cầu: Tập đọc: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt. sgk. - GV hỏi: Bài văn giúp em hiểu ra điều gì? Hoạt động 3: Luyện đọc lại - Đọc trôi chảy; biết đọc phân biệt lời nhân vật “tôi” với lời người mẹ. - GV hướng dẫn HS đọc đoạn 3và 4. - HS. dung chính của bài. B. Dạy bài mới: a. Tập đọc: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. - GV đọc mẫu. - GV hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc bài tập làm văn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc bài tập làm văn , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc bài tập làm văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay