Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài chính tả nghe viết bài tập làm văn, phân biệt eooeo, sx, dấu hỏidấu ngã

2 423 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 11:18

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (NGHE-VIẾT) TIẾT 11: BÀI TẬP LÀM VĂN I. Mục đích yêu cầu: - Nghe-viết tả; trình bày hình thức văn xuôi. - Làm tập điền tiếng có vần eo/ oeo. - Làm đunng1 tập 3a. II. Chuẩn bị: Bảng lớp viết sẵn BT 2, 3a. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS làm lại tập 2, 3b tiết 10. B. Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết - Nghe-viết xác đoạn văn tóm tắt truyện Bài tập làm văn. Biết viết hoa tên riêng nước ngoài. - GV đọc đoạn văn. - 1,2 HS đọc lại đoạn văn. - GV hướng dẫn HS nhận xét: . Đoạn văn có câu? . Những chữ đoạn văn cần viết hoa? . Tìm tên riêng bài. Các tên riêng viết nào? . Những dấu câu dùng đoạn văn? . Đoạn văn trình bày nào? - HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng từ dễ viết sai. - GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: Cô-li-a, lúng túng, giặt quần áo, hôm sau, bỗng, vui vẻ. - HS viết tả vào vở. - GV chấm điểm, nhận xét hướng dẫn sửa lỗi. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2: - Làm tập tả phân biệt cặp vần eo/ oeo. - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm cá nhân: suy nghĩ ghi nhanh từ bảng con. - GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3a: - Phân biệt cách viết số tiếng có âm dầu dễ sai s/x. - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm cá nhân. HS làm bảng phụ. - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Nhớ lại buổi đầu học ( nghe-viết). . Giáo án Tiếng việt 3 CHÍNH TẢ (NGHE- VIẾT) TIẾT 11: BÀI TẬP LÀM VĂN I. Mục đích yêu cầu: - Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm các bài tập điền tiếng. tập 2: - Làm các bài tập chính tả phân biệt cặp vần eo/ oeo. - HS đọc yêu cầu bài tập. - HS làm bài cá nhân: suy nghĩ ghi nhanh từ bảng con. - GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3a: - Phân biệt cách. Cô-li-a, lúng túng, giặt quần áo, hôm sau, bỗng, vui vẻ. - HS viết chính tả vào vở. - GV chấm điểm, nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài chính tả nghe viết bài tập làm văn, phân biệt eooeo, sx, dấu hỏidấu ngã , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài chính tả nghe viết bài tập làm văn, phân biệt eooeo, sx, dấu hỏidấu ngã , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài chính tả nghe viết bài tập làm văn, phân biệt eooeo, sx, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay