Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh

83 3,740 41
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 09:15

LỜI CÁM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu quý thầy cô, bạn bè, người thân. Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Ban Giám Hiệu, giáo viên cháu Trường Mầm Non Nam Lý hợp tác tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu đề tài. Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Ths.Phạm Thị Yến, người “truyền lửa” cho đường nghiên cứu khoa học. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám Hiệu, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Quảng Bình động viên, khích lệ không ngừng nổ lực phấn đấu hoàn thành công việc sinh viên. Cuối cùng, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ, ông bà người thân gia đình tạo điều kiện tốt đặt kỳ vọng tôi. Mặc dù có nhiều cố gắng, song tránh khỏi thiếu sót định. Kính mong nhận ý kiến đóng góp Hội đồng thẩm định để khóa luận ngày hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, tháng 05/ 2015 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền KÍ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN TT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ GD Giáo dục KNS Kĩ sống GDKN Giáo dục kĩ GDKNS Giáo dục kĩ sống GDMN Giáo dục mầm non HĐ Hoạt động KPKH Khám phá khoa học MTXQ Môi trường xung quanh ĐC Đối chứng 10 TN Thử nghiệm PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí chọn đề tài Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, làm tảng ban đầu cho phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Chính trẻ em hôm nhân tố quan trọng, định đến phồn thịnh văn minh quốc gia sau này. Do đó, việc giáo dục kĩ sống (GDKNS) cho trẻ từ nhỏ vô quan trọng. Xã hội đại vận động phát triển không ngừng, song song với phát triển sống người sinh nhiều vấn đề phức tạp, thách thức…đòi hỏi người phải có lực để ứng phó vượt qua. Nếu lực, kinh nghiệm hành động theo cảm tính dể gặp rủi ro. Nhằm giúp cá nhân định, hành động ứng xử cách có hiệu quả, thích nghi với hoàn cảnh, tránh hậu xấu, việc tìm biện pháp nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm…cho người vô quan trọng cấp thiết. Ở Việt Nam, năm gần đây, việc GDKNS đưa vào cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học, trung học phổ thông đến đại học. Tuy nhiên, đông đảo người quan tâm việc GDKNS cho trẻ lứa tuổi mầm non. Bởi việc hình thành kĩ sống (KNS) cho trẻ bắt đầu giai đoạn 7-8 năm đời người. Trẻ em búp cành Biết ăn biết ngủ, biết học hành ngoan Bởi vậy, em nhận quan tâm, chăm sóc, bảo vệ chu đáo bố mẹ, ông bà người xung quanh va chạm, cọ xát với thực tế. Trong đó, biết bao bọc, chở che, quan tâm mức làm cho trẻ thiếu hiểu biết thực tế sống, thiếu kĩ sống bản, tự bảo vệ mình, chăm sóc thân, từ việc đơn giản như: chải tóc, đánh răng, mặc quần áo . trẻ hoàn toàn ỉ lại phụ thuộc vào bố mẹ, cô giáo người xung quanh, gặp tình đơn giản trẻ củng không tự xử lý được. Giáo dục kĩ sống giúp trẻ trang bị kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm, để không bị bở ngỡ gia nhập vào xã hội từ giúp trẻ sống thân thiện với người, đồng thời trẻ có khả xử lý tình huống, hoàn cảnh bất cập sống, tạo điều kiện giúp trẻ phát triển cân đối hài hòa hơn. Trong chương trình giáo dục mầm non (GDMN), nội dung GDKNS lứa tuổi mẫu giáo, đặc biệt trẻ 5-6 tuổi, đưa vào theo hướng tích hợp, lồng ghép chủ đề, nhằm hướng đến hình thành trẻ số kĩ như: Kĩ tự phục vụ, kĩ ứng xử, kĩ giao tiếp, kĩ làm việc nhóm . thông qua trình trẻ trải nghiệm, khám phá, tiếp cận với giới xung quanh theo phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, góp phần nâng cao hiểu biết trẻ giới xung quanh, sở hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường xung quanh (MTXQ) sống trẻ, trẻ sống, vui chơi, học tập lao động. Chính qua hoạt động ta giáo dục cho trẻ KNS cách khoa học có hệ thống. Tuy nhiên, việc giáo dục kĩ sống cho trẻ trường mầm non chưa thực trọng. Nội dung GDKNS chưa đầy đủ, nặng kiến thức lý thuyết, tập trung vào hoạt động học như: ăn, vệ sinh…chưa thực ý tích hợp vào xây dựng hoạt động mang tính đặc thù giáo dục kĩ sống, đặc biệt HĐ KPMTXQ (Hoạt động khám phá môi trường xung quanh). Mặt khác, điều kiện giáo dục kĩ sống cho trẻ hạn chế, việc tổ chức giáo dục kĩ sống cho trẻ thông qua HĐ KPMTXQ để góp phần giúp trẻ hình thành kĩ sống việc làm cần thiết. Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh” làm hướng nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu số biện pháp nhằm giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh. 3. Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Qúa trình giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu biện pháp nhằm giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non. 4. Giả thuyết khoa học Trong trình giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non, giáo viên sử dụng biện pháp cách linh hoạt sáng tạo nhằm tổ chức hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh cách có hiệu phát triển kĩ sống cho trẻ, đáp ứng mục tiêu giáo dục nay. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nhiệm vụ sau: - Xây dựng sở lý luận việc giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh. - Khảo sát, đánh giá thực trạng việc giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh trường mầm non. - Đề xuất số biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh trường mầm non thử nghiệm biện pháp phù hợp nhằm nâng cao kĩ sống cho trẻ. 6. Phạm vi nghiên cứu 6.1. Giới hạn khách thể nghiên cứu Nghiên cứu 60 trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 20 giáo viên trường Mầm non Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. 6.2. Giới hạn đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu việc giáo dục kĩ sống trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi biểu kĩ thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh Trường Mầm non Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. 6.3. Giới hạn thời gian nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu từ tháng 12/ 2014 – 05/ 2015. 7. Phương pháp nghiên cứu khoa học Để nghiên cứu đề tài sử dụng phối hợp nhóm phương pháp sau: 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, phân hóa lý thuyết vấn đề giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh, để làm sở lý luận đề tài nghiên cứu. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1. Sử dụng phương pháp quan sát - Quan sát biểu bên kĩ sống trẻ tham gia vào hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh. - Dự giờ, quan sát đánh giá kĩ mà giáo viên Mầm non cho trẻ thực hiện. 7.2.2. Phương pháp đàm thoại - Trao đổi với giáo viên hoạt động nhằm giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh. - Trò chuyện với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động hàng ngày để tìm hiểu mức độ giáo dục kĩ sống cho trẻ hoạt động giáo dục nói chung hoạt động khám phá khoa học nói riêng. 7.2.3. Phương pháp điều tra anket - Nhằm thu thập thông tin thực trạng giáo dục kĩ sống cho trẻ hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh trường Mầm non, từ đánh giá thực trạng làm sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, lựa chọn biện pháp để giáo dục kĩ sống cho trẻ. 7.2.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Dự giờ, trao đổi với giáo viên nhằm thu thập kinh nghiệm quý báu nhà chuyên môn biện pháp giáo dục kĩ sống cho trẻ để đưa kết luận xác khoa học, rút học cho thân. 7.2.5. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động - Nghiên cứu giáo án dạy giáo viên nhằm tìm hiểu việc tổ chức giáo dục kĩ sống cho trẻ trường mầm non nay. - Nghiên cứu sản phẩm trẻ (các tập, hạt động khác nhau) nhằm biết mức độ hình thành kĩ sống trẻ. 7.2.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Bước đầu thử nghiệm biện pháp lựa chọn, nhằm đánh giá hiệu thực tiễn biện pháp việc giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh. 7.3. Phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học - Chúng sử dụng phương pháp xử lý số liệu thống kê toán học để kiểm tra độ tin cậy đề tài. 8. Những đóng góp đề tài - Góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận việc giáo dục kĩ sống cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh. - Xác định thực trạng việc tổ chức giáo dục nhằm hình thành kĩ sống cho trẻ. - Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nhằm giáo dục kĩ sống cho trẻ. 9. Cấu trúc khóa luận Khóa luận gồm có phần: Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận việc giáo dục kĩ sống cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh Chương 2: Thực trạng giáo dục kĩ sống cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh Chương 3: Xây dựng biện pháp giáo dục kĩ sống cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh bước đầu thử nghiệm sư phạm Phần 3: Kết luận kiến nghị NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Trên giới Ở nhiều nước giới, việc GDKNS thực kết hợp giáo dục nhà trường tổ chức xã hội. Trong nhà trường, GDKNS coi nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển kinh tế đất nước. - Ở nước châu Âu: Tiêu biểu chương trình giáo dục kĩ sống Nga: Ở Nga việc GDKNS cho trẻ thực thông qua: trò chơi đóng vai, hoạt động thực tiễn, hoạt động sáng tạo, lời nói, … nhằm hình thành cho trẻ kĩ như: Kĩ giải vấn đề, kĩ tự học, kĩ tư sáng tạo, kĩ giao tiếp ứng xử tạo lập mối quan hệ… Vấn đề giáo dục KNS vấn đề đào tạo giáo viên mầm non Nga, việc GDKNS cho trẻ chưa trọng quan tâm, việc tổ chức hoạt động để giáo dục KNS cho trẻ chưa thường xuyên mang tính chất loa qua, cách tổ chức tiết học mang tính chất lý thuyết. Phần giáo dục trẻ kĩ sống để ứng xử tình huống, mối quan hệ, hoạt động chưa trọng. - Ở châu Úc: Chương trình GDKNS cho trẻ với hàng loạt hoạt động mang tính trải nghiệm phương pháp thực hành, giúp học sinh khám phá phát triển kĩ năng: Giao tiếp, tôn trọng, yêu thương, trách nhiệm, hợp tác… Mục đích chương trình là: Góp phần giúp cho học sinh nhận biết, hình thành giá trị sống bản, phổ quát mối liên hệ hoài bão cá nhân ý tưởng chuẩn mực xã hội. Từ đó, em đào sâu, xây dựng phẩm chất, đức tính tốt thân với việc lựa chọn phát triển KNS tích cực, theo giá trị cốt lõi, để làm kim nam cho ứng xử xã hội. - Ở nước châu Á: Singapore: Được đánh giá nước có kinh tế độc bậc Châu Á giới. Hàng loạt chương trình giáo dục xây dựng tiến hành giảng dạy trường đại học tổng hợp, đại học bách khoa nước tiến hành mạnh mẽ, linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Các môn KNS đóng vai trò trung tâm chương trình học tập cấp học, với hiệu “Sống để học tập, vui chơi, giải trí học tập để sống”. Các hoạt động giáo dục nhà trường kết hợp nhuần nhuyễn với hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, bậc học mầm non, họ chưa tìm phương pháp hữu hiệu giúp trẻ nắm KNS. Ngoài ra, họ lúng túng có nên đưa GDKNS môn học bắt buộc tất cấp học, ngành học không? Vấn đề bàn cãi. 1.1.2. Ở Việt Nam Thuật ngữ KNS người Việt Nam biết đến chương trình UNICEF (1996) “Giáo dục kĩ sống để bảo vệ sức khỏe phòng chống HIV/AIDS cho thiếu niên nhà trường”. Quan niệm KNS giới thiệu chương trình bao gồm kĩ cốt lõi như: Kĩ tự nhận thức, kĩ giao tiếp, kĩ xác định giá trị, kĩ định, kĩ kiên định, kĩ đạt mục tiêu…nhằm vào chủ đề giáo dục sức khỏe chuyên gia Úc tập huấn. Tham gia chương trình gồm có ngành giáo dục Hội Chữ thập đỏ. Sang giai đoạn 2, chương trình mang tên: “Giáo dục sống khỏe mạnh giáo dục kĩ sống”. Ngoài ngành giáo dục, đối tác tham gia có hai tổ chức xã hội trị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại diện tổ chức tập huấn kĩ sống với nội dung trên. Trên sở quan niệm kĩ sống nhóm đối tượng vận dụng đa dạng hơn. - Tình hình GDKNS hệ thống giáo dục quốc dân: Theo chuyên viên tâm lý Huỳnh Văn Sơn, cố vấn Trung tâm chăm sóc tinh thần ý tưởng Việt : “Hiện nay, thuật ngữ KNS sử dụng phổ biến có phần bị lạm dụng người huấn luyện hay tổ chức chưa hiểu nó”. Thực tế, hệ thống giáo dục quốc dân, việc GDKNS cho trẻ quan tâm. Tuy nhiên, nhà trường chủ yếu học sinh dạy kĩ học tập trị, việc GDKNS chưa quan tâm nhiều. Nhận thức tầm quan trọng KNS điều kiện cần thiết để tiến hành hoạt động xã hội. Tổng hợp từ nghiên cứu nước thực tế Việt Nam, triển khai GDKNS cho trẻ với nội dung: - Giáo dục kĩ tư sáng tạo - Kĩ giao tiếp có hiệu - Kĩ giải vấn đề - Kĩ hợp tác - Kĩ chia sẻ Các nhà giáo dục từ trước đến khẳng định: Kĩ sống kĩ cần có cho hành vi lành mạnh, tích cực cho phép cá nhân đối mặt với thách thức sống hàng ngày. Nếu người có kĩ sống sẻ có khả chủ thân, khả ứng xử phù hợp với người khác với xã hội, khả ứng phó tích cực trước tình sống. Do đó, cần thiết phải GDKNS cho học sinh. - Tình hình nghiên cứu khoa học GDKNS cho trẻ lứa tuổi mầm non nước: Việc GDKNS cho trẻ trường mầm non quan tâm, tiêu biểu có công trình nghiên cứu như: - Đề tài “Xây dựng nội dung GDKNS cho trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non” (Trung tâm nghiên cứu GDMN - Viện KHGD, 1998 - 2000). - Thực trạng giáo dục kĩ sống cho trẻ Mầm non trường Mầm non Sao Mai, Đông Anh, Hà Nội ( Trần Lệ Thùy, năm 2012) - Th.S Mai Hiền Lê nghiên cứu “Kĩ sống trẻ lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Thực Hành, TP. Hồ Chí Minh” vào năm 2010, nhằm khảo sát thực trạng kĩ sống trẻ lớp mẫu giáo lớn xây dựng số biện pháp tác động sư phạm, nhằm hình thành hoàn thiện số kĩ sống phù hợp với trẻ mẫu giáo lớn. Kĩ sống giáo dục kĩ sống xã hội quan tâm. Tuy nhiên, việc nghiên cứu giáo dục kĩ sống cho trẻ hoạt động KPKH MTXQ bỏ ngõ, chưa có nhà nghiên cứu sâu tìm hiểu nó. Do đó, định sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kĩ sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh”. 1.2. Những vấn đề chung giáo dục kĩ sống 1.2.1. Các khái niệm 1.2.1.1. Khái niệm “Kĩ năng” Kĩ vấn đề nhiều nhà nghiên cứu tâm lý học giáo dục học quan tâm. Có nhiều quan điểm khác kĩ năng. Tuy nhiên, qua trình nghiên cứu nhiều tài liệu khác quy hai quan điểm sau: + Quan điểm thứ Quan điểm thứ xem xét kĩ từ gốc độ kỹ thuật hành động, thao tác mà quan tâm đến kết hành động. - V.A. Kruchetxki cho rằng: “Kĩ thực hành động hay hoạt động nhờ sử dụng kĩ thuật, phương thức đắn”. - A.G.Covaliop: “Kĩ phương thức thực hành động thích hợp với mục đích điều kiện hành động”. Ở ông không đề cập đến kết hành động. Theo ông kết hành động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng lực người không đơn giản nắm vững cách thức hành động đem lại kết tương ứng. - PGS Trần Trọng Thủy cho rằng: “Kĩ mặt kỹ thuật hành động, người nắm hành động tức kỹ thuật hành động có kĩ năng”. - PGS.TS Hà Nhật Thăng cho rằng: “Kĩ kỹ thuật hành động thể thao tác hành động”. Như vậy, theo quan điểm kĩ phương tiện thực hành động phù hợp với mục đích điều kiện hành động mà người nắm vững. Theo tác giả trên, người có kĩ hoạt động người nắm tri thức hoạt động PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY ( V/v GDKNS cho trẻ 5- tuổi thông qua hoạt động KPMTXQ) Ngày dạy Lớp . Chủ điểm . Đề tài . MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ MĐ1 MĐ2 MĐ3 % % % Trẻ có nhu cầu hứng thú với nội dung GDKS Trẻ biết cách thực số kĩ sống cô giáo đưa Trẻ biết phối hợp với bạn, để thực KNS số tập Trẻ biết cách điều chỉnh hành vi cách phù hợp, tình cụ thể Tổng hợp tỷ lệ % Đồng Hới, ngày….tháng….năm 2015 Người đánh giá ………………. 66 DANH SÁCH CÁC CHÁU THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM LỚP THỬ NGHIỆM TT Họ tên LỚP ĐỐI CHỨNG Ngày sinh TT Họ tên Ngày sinh Hoàng Ngọc Hà 26/03/2009 Lê Thảo Nhi 03/06/2009 Nguyễn Công Đức 20/03/2009 Từ Công Cường 28/11/2009 Nguyễn Minh Đức 27/01/2009 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 20/11/2009 Nguyễn Thảo Phương Uyên 11/03/2009 Phạm Cát Tường 05/10/2009 Trần Thị Bích Loan 04/02/2009 Hoàng Nam Nguyên 27/07/2009 Trần Thế Phương 22/02/2009 Trần Gia Bảo 08/02/2009 Nguyễn Lương Phát 11/02/2009 Diệp Mai Đan Chi 23/05/2009 Trần Công Minh 22/03/2009 Phương Hà Hùng Cường 28/10/2009 Lê Anh Vũ 13/04/2009 Phạm Lê Na 15/07/2009 10 Đinh Hương Ly 21/08/2009 10 Nguyễn Nhật Nam 26/02/2009 11 Mai Quang Vinh 22/06/2009 11 Từ Bảo Trâm Anh 23/04/2009 12 Nguyễn Thảo Hiền 03/07/2009 12 Lê Nguyễn Chí Bảo 23/07/2009 13 Nguyễn Đoàn Bảo Quyền 30/05/2009 13 Hồ Anh Tuấn 14/06/2009 14 Trần Xuân Dũng 02/04/2009 14 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 26/01/2009 15 Trần Bảo Nam 16/11/2009 15 Trần Quốc Anh 27/07/2009 16 Bùi Văn Minh Quân 31/05/2009 16 Nguyễn Anh Đào 16/10/2009 17 Nguyễn Lê Gia Hiếu 27/06/2009 17 Dương Bảo Linh 31/03/2009 18 Nguyễn Lê Thảo Liên 15/11/2009 18 Lê Ngọc Gia Huy 13/05/2009 19 Nguyễn Quốc Triệu 08/04/2009 19 Nguyễn Bảo Ngọc 13/02/2009 20 Trần Tâm Ngọc 09/08/2009 20 Nguyễn Huy Hoàng 31/05/2009 21 Trần Lâm Uyên Nhi 17/08/2009 21 Nguyễn Thủy Ngân 22/08/2009 22 Nguyễn Gia Bảo 22/08/2009 22 Ngô Tuấn Anh 15/06/2009 23 Đinh Bá Hoàng Bảo 25/12/2009 23 Bùi Như Ngọc 26/02/2009 24 Hoàng Tâm Anh 18/07/2009 24 Hồ Nam Huy 01/07/2009 25 Nguyễn Thảo Ngọc 05/12/2009 25 Đặng Thái Sơn 01/03/2009 26 Nguyễn Trần Huy Hoàng 23/06/2009 26 Nguyễn Tú Anh 26/01/2009 27 Đỗ Hữu Hải 01/04/2009 27 Nguyễn Thời Phong 28/11/2009 28 Lê Tuấn Phong 24/12/2009 28 Đào Thảo Nhi 20/11/2009 29 Phạm Tiến Lợi 09/05/2009 29 Nguyễn Mai Phương 20/01/2009 02/07/2009 30 Hoàng Minh Huy 20/09/2009 30 Đoàn Nhật Huy 67 Kết qủa biểu KNS trẻ lớp ĐC thông qua hoạt động KPMTXQ Họ tên Tiêu chí (3MĐ) TT Tiêu chí (3MĐ) Tiêu chí (3MĐ) Thảo Nhi Công Cường Khánh Linh Cát Tường Nam Nguyên Gia Bảo Đan Chi + Hùng Cường + Lê Na 10 Nhật Nam 11 Trâm Anh 12 Chí Bảo 13 Hồ Anh Tuấn 14 Khánh Vy 15 Quốc Anh 16 Anh Đào + 17 Bảo Linh + 18 Gia Huy 19 Bảo Ngọc 20 Huy Hoàng 21 Thủy Ngân 22 Tuấn Anh 23 Như Ngọc + + 24 Nam Huy + + 25 Thái Sơn + 26 Tú Anh 27 Thời Phong 28 Thảo Nhi 29 Mai Phương 30 Minh Huy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tiêu chí (3MĐ) + + + + + Tổng SL 13 13 15 10 11 Tỷ lệ (%) 26.7 30 43.3 26.7 30 43.3 23.3 26.7 50 30 33.3 36.7 68 Kết biểu KNS trẻ lớp TN thông qua hoạt động KPMTXQ Họ tên TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ngọc Hà Công Đức Minh Đức Phương Uyên Bích Loan Thế Phương Lương Phát Công Minh Anh Vũ Hương Ly Quang Vinh Thảo Hiền Bảo Quyền Xuân Dũng Bảo Nam Minh Quân Gia Hiếu Thảo Liên Quốc Triệu Tâm Ngọc Uyên Nhi Gia Bảo Hoàng Bảo Tâm Anh Thảo Ngọc Huy Hoàng Hữu Hải Tuấn Phong Tiến Lợi Nhật Huy Tổng SL Tỷ lệ (%) Tiêu chí (3MĐ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tiêu chí (3MĐ) + + + + 13.4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 69 + + + + + + + 10 30 + + + + + + 18 60 + + + + 30 + + + + + Tiêu chí (3MĐ) + + + + + + + + + + + + + + + + + 10 16 33.3 53.3 Tiêu chí (3MĐ) + + + + + 16 53.3 + 16.7 13 43.3 + 15 50 6.7 PHỤ LỤC MỘT SỐ GIÁO ÁN THỬ NGHIỆM GIÁO ÁN Chủ điểm: Bản thân Đề tài: Bé không mở cửa, không nhận quà theo người lạ Thời gian: 25 – 30 phút I: Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức: - Trẻ nhận biết mở cửa, nhận quà bánh theo người lạ gặp nguy hiểm cho thân gia đình (Mất tài sản, bị bắt cóc, bị xâm hại thân thể…) 2. Kĩ năng: - Rèn luyện khả phân tích, tư trẻ - Trẻ xử lý tình gặp người lạ - Trẻ cảnh giác trước người lạ, không tự ý nhận quà, bánh, mở cửa cho người lạ 3. Giáo dục: - Giáo dục trẻ cẩn thận với người lạ, không tự ý mở cửa, theo người lạ…khi cho phép người lớn II: Chuẩn bị 1. Đồ dùng cô: - Cành hoa - Nhạc hát “Mẹ vắng” sáng tác Trịnh Công Sơn - Đoạn phim: Bé không nhận quà từ người lạ, không mở cửa cho người lạ 2. Đồ dùng trẻ: - Mũ, giỏ xách, xắc xô III: Cách tiến hành HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ Hoạt động 1: Ổn đinh, gây hứng thú - Cho trẻ hát vận động “Mẹ vắng” - Trẻ hát vận động Hỏi trẻ: cô + Các vừa hát hát có tên gì? - Mẹ vắng + Bài hát nói điều gì? - Trẻ trả lời À, ạ. Chúng ta vừa hát - Trẻ lắng nghe xong hát “Mẹ vắng” hát nói tới mẹ bạn nhỏ làm bạn nhỏ phải nhà mình, nên bạn sang nhà bạn chơi đấy! + Thế bố mẹ vắng nhà làm gì? - Trẻ trả lời + Các có nên nhận quà bánh mở cửa cho người lạ vào nhà không? - Trẻ trẻ lời + Vì lại không nên nhận quà bánh mở cửa cho người lạ? - Trẻ trả lời 70 - Để biết không nên cho người lạ vào nhà, nhận thứ từ họ, cô mời lớp hướng lên hình với cô nhé! Hoạt động 2: Bé không mở cửa, không nhận quà bánh theo người lạ * Không mở cửa cho người lạ - Cho trẻ xem phim đến đoạn người lạ gõ cửa bấm dừng lại Đàm thoại: Cô vừa cho vừa xem xong đoạn phim đấy. + Vậy cho cô biết đoạn phim nói điều gì? + Ba mẹ vắng bạn Na nhà làm gì? + Điều xảy trời mưa? + Nếu bạn Na sẻ làm gì? Cô cho trẻ xem đoạn phim lại + Bạn Na có mở cửa cho người lạ vào nhà trú mưa không? + Bạn làm gì? Vì sao? Cô giáo dục: Khi ba mẹ vắng, không nên mở cho người lạ vào nhà, gặp người xấu họ sẻ lấy hết đồ đạc nhà, có làm hại bắt cóc nữa. - Các nhớ chưa? * Không nhận quà bánh theo người lạ - Cô có đoạn phim hay nữa, để biết đoạn phim muốn nói với thi cô mời lớp hướng lên hình để theo dõi nhé! - Cô cho trẻ xem phim - Đàm thoại: + Đoạn phim nói điều gì? + Vì Mi Mi bị lạc mẹ? + Khi người lạ cho bánh Mi Mi làm gì? + Nếu mẹ Mi Mi không đến kịp điều xảy ra? + Nếu người lạ cho bánh kẹo sẻ làm gì? Vì không nên nhận quà bánh từ người lạ? + Nếu bị lạc mẹ giống bạn Mi tìm mẹ cách nào? - Cô giáo cho trẻ xem slide hình ảnh nhân viên bảo vệ nhân viên phục vụ siêu thị. 71 - Trẻ xem phim cô - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ xem phim tiếp - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Dạ - Trẻ lắng nghe - Trẻ xem phim - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Theo quan sát hình + Nếu trường có người lạ đến đón làm gi? + Nếu có người lạ dẫn xử lý nào? - Cô giáo dục trẻ: Khi bố mẹ cho chơi, nhớ phải bố mẹ, không chơi không nhận quà bánh theo người lạ chưa có đồng ý người lớn. - Các nhớ chưa? Hoạt động 3: Củng cố - Và cô sẻ tổ chức cho lớp trò chơi thú vị. Cả lớp có đồng ý không nào? - Trò chơi cô có tên: “Bé thông minh ứng xử trước người lạ”. - Cách chơi: Cô chia lớp làm ba đội, cô đưa tình cho đội trả lời. Sau thời gia suy phút, đội lắc xắc xô trước quyền trả lời. - Luật chơi: Khi hết thời gian lắc xắc xô, đội phạm luật nhường quyền trả lời cho dội lại. Đội đưa nhiều câu trả lời đội giành chiến thắng. - Tổ chức cho trẻ chơi: Cô giáo sẻ đưa tình cho ba đội. + Tình 1: Em bé nhà học bài, có đội đến gõ cửa xưng bạn bố, bảo cháu bé mở cửa cho vào nhà. + Tình 2: Sáng chủ nhật mẹ dẫn chợ, trước mẹ dặn phải nắm tay mẹ, em bé quên bị lạc mẹ, người lạ đến cho bé bánh hứa dẫn tìm mẹ. + Tình 3: Em bé nhà chơi đồ chơi trước cửa, có người lạ đến đi. - Cô trẻ nhận xét cách trả lời đội trước người lạ công bố đội chiến thắng (Cô gọi 2-3 trẻ nhận xét) Hoạt động 4: Kết thúc, chuyển tiếp hoạt động - Cô nhận xét, tuyên dương trẻ chuyển tiếp hoạt động 72 - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Dạ - Dạ có - Trẻ lắng nghe cô phổ biến cách chơi luật chơi - Trẻ chơi - Trẻ nhận xét . GIÁO ÁN Chủ điểm: Bản thân Đề tài: Bé buộc tóc Thời gian: 25 – 30 phút I: Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức: - Trẻ biết cách chải tóc buộc tóc cho - Trẻ có ý thức thân 2. Kỹ năng: - Rèn khéo léo đôi bàn tay - Phát triển khả ý, quan sát, khả ghi nhớ có chủ đích 3. Giáo dục: - Giáo dục trẻ ý thức tự phục vụ, kiên trì thực nhiệm vụ cô giao biết phối hợp thực II: Chuẩn bị - Dây buộc tóc, kẹp tóc đủ cho trẻ, số gương lược - Bài hát: “Bé khỏe bé ngoan”, nhạc không lời: “Năm ngón tay ngoan”, “Tay thơm tay ngoan”, “Sinh nhật hồng”. - Một số nhạc sôi động - Máy nhạc, máy tính III: Cách tiến hành HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú - Để bước vào buổi học ngày hôm cô hát múa vận - Trẻ hát múa vận động động theo hát “Bé khỏe bé ngoan” nhé! cô - Hôm cô thấy lớp hát múa hay đẹp, cô tuyên dương lớp nào! - Trẻ vổ tay - Ai cho cô biết vừa hát múa theo hát có tên gì? - Bé khỏe bé ngoan - Vậy làm để có thể khỏe mạnh? - Trẻ trả lời À, ạ. Để có - Trẻ lắng nghe thể khỏe mạnh, phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, chăm tập thể dục giữ gìn thể đấy. Hàng ngày phải giữ đầu tóc gọn gàng, quần áo . - Vậy bạn cho cô biết mái tóc đẹp? - Trẻ trả lời - Cô phát biểu ý kiến: + Với nữ: Một mái tóc đẹp mái tóc - Trẻ lắng nghe 73 gọn gàng, sẽ, mượt không bị rối, xù. Các bạn nữ tóc dài nên thường xuyên buộc tóc học, ăn, ngủ bạn nên tháo ra. + Với nam: Các bạn nam không để tóc dài nên không buộc tóc. - Thế có muốn mìn có mái tóc đẹp, gọn gàng không? - Vậy buổi học ngày hôm cô sẻ hướng dẫn cho cách chải tóc, để có mái tóc thật đẹp nhé! * Hướng dẫn cách chải tóc với bạn nam bạn nữ. - Cô mời bạn nam lên, cô hướng dẫn thực chải tóc. Đầu tiên cô dùng lược chải nhẹ xuôi từ đỉnh đầu xuống chân tóc hết đầu, cho phần tóc không bị rối. Sau dùng lược rẽ đầu (có thể rẽ chéo thẳng). Rồi chải xuôi thêm lần cho tóc mượt được. - Mời bạn nữ lên, cô hướng dẫn cách chải tóc bạn nam. - Hướng dẫn cách buộc tóc giành cho bạn nữ: + Cô mời bạn nữ lên, cô hướng dẫn, thực cách buộc tóc: Cô dùng lược thực chải nhẹ từ đỉnh đầu xuống, ý phải chải hết phần tóc, để phần tóc không bị rối. Khi tóc chải suôn, không bị rối cô sẻ tiến hành buộc tóc. Khi buộc tóc dùng tay phải cầm lược, tai trái thu tóc vào lòng bàn tay, cô bỏ lược xuống lấy dây buộc lồng sát vào chân bím tóc buộc thành nhiều vòng, đến thấy dây buôc tóc chặt lại được. Và cô buộc xong một mái tóc đấy. - Các thấy có đẹp không nào? - Các biết có kiểu buộc tóc nào? - Cô giới thiệu vài kiểu buộc tóc: Đối với tóc ngắn ngang vai, nên cột hai bên cho đẹp; tóc dài cột thắt bím .Muốn buộc tóc bằng, buộc tóc thấp, buộc tóc chéo cao thấp tùy sở thích cột cho phù hợp. 74 - Dạ có - Dạ - Trẻ quan sát lắng nghe cô giáo hướng dẫn - Trẻ lắng nghe quan sát cô hướng dẫn - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Cô vừa hướng dẫn cho lớp làm gì? À, cô vừa hướng dân cho lớp cách buộc tóc đấy! - Thế có muốn tự buộc cho mái tóc thật đẹp không? - Vậy cô mời vị trí buộc tóc cho nhé! (cho trẻ thực hành buộc tóc với nhau, bạn buộc tóc cho bạn kia, sau đổi lại) Hoạt động 3: Bé thực hành kĩ buộc tóc chải tóc - Cô cho trẻ nhóm thực kĩ chải tóc buộc tóc. Trong trình thực cô gợi ý cho bạn buộc tóc bạn khác. Cô ý động viên khuyến khích trẻ buộc nhanh, đẹp đồng thời hướng dẫn trẻ buộc chưa đúng, chưa nắm vững thao tác. - Giáo dục: Các phải giữ đầu tóc sẽ, mái tóc không che khuất mắt, bạn nữ, tóc dài phải thường xuyên buộc tóc để không vướng tóc ăn,viết bài. Đối với nam, tóc dài phải cắt ngắn, tóc trước trán phải ngắn lên dài ngang chân mày, tóc sau phải cắt ngắn tóc gáy. Hoạt động 4: Thời trang tóc - Cách chơi: Trẻ tự chọn đôi nam nữ, cô mở nhạc. Từng đối biểu diễn kiểu tóc mình. Cô làm nhiếp ảnh chụp lại kiểu tóc trẻ để lưu lại. - Kết thúc: Nhận xét – tuyên dương. Chuyển tiếp hoạt động. 75 - Trẻ trả lời - Dạ có - Trẻ thực hành - Trẻ lắng nghe - Trẻ tham gia GIÁO ÁN Chủ điểm: Gia đình Đề tài: Bé gấp quần áo Thời gian: 25 – 30 phút I: Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức: - Trẻ biết cách gấp quần áo cách đơn giản - Trẻ biết lấy cất đồ dùng nơi quy định 2. Kĩ năng: - Phát triển khả ý, ghi nhớ có chủ định khả tư duy, phát triển ngôn ngữ 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động cô giáo tổ chức - Trả lời câu hỏi cô to, rõ ràng II: Chuẩn bị - Đĩa nhạc: “Con lớn khôn” - Quần áo, giá phơi quần áo, móc phơi, rổ đựng quần áo. III: Cách tiến hành HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú Xin chào mừng quý vị bạn đến với chương trình “Con lớn khôn” phát sóng trực tiếp lớp Mẫu giáo lớn A trường mầm non Nam Lý. - Trẻ hưởng ứng - Xin mời đội bước sân khấu để thể - Trẻ đứng thành hàng tài mình. - Ở chương trình ngày hôm nay, nhiệm vụ - Trẻ lắng nghe đội phải chứng tỏ cho bố mẹ thấy lớn khôn giúp bố mẹ nhiều việc. Chẳng hạn như: Giúp bố mẹ lấy quần áo, gấp quần áo gọn gàng, chuẩn bị quần áo để đến lớp… Chương trình phát sóng trực tiếp tới bố mẹ con, cố gắng để bố mẹ thấy lớn khôn nhé! - Dạ - Vậy chần chừ nữa, bắt đầu nhé! - Trẻ trả lời Hoạt động 2: Trò chơi Phần thứ 1: Lấy quần áo giúp mẹ - Ở nhà giúp mẹ lấy quần áo chưa? - Trẻ trẻ lời À, có nhiều bạn giúp mẹ lấy quần áo rồi, cô thấy lớp giỏi đấy, cô tuyên 76 dương lớp nào! - Nhưng hôm nay, để lấy quần áo giúp mẹ phải bật liên tục qua vòng thể dục, không chạm vòng. Mỗi bạn sẻ lên lấy quần áo, chạy thật nhanh sau chạy để vào rổ mình, bạn trước bạn sau lên, thời gian tính nhạc. Kết thúc đội lấy nhiều quần áo đội sẻ đội thắng cuộc. - Vậy đội sẳn sàng để tham gia vào phần chơi chưa? - Cô tổ chức cho trẻ chơi - Kết thúc: Cô cho trẻ đếm kết quả, tuyên bố đội thắng cuộc. Phần thứ 2: Bé giúp mẹ gấp quần áo Vừa ba đội trải qua phần chơi thứ nhất, cô xin mời đội bước vào phần chơi thứ với tên gọi “Bé giúp mẹ gấp quần áo” - Xin mời đội vị trí mình. - Ở nhà biết gấp quần áo giúp bố mẹ chưa? - Ai nhà giúp bố mẹ gấp quần áo nào? - Vậy cô mời bạn Hoàng lên gấp cho lớp xem. - Cả lớp thấy bạn Hoàng gấp có đẹp không? - Vậy giành cho ban tràng vỗ tay nào? - Cô nhận xét hướng dẫn kèm với giải thích để trẻ nắm cách gấp quần áo đơn giản. - Để giúp gấp quần áo đẹp nhanh nữa, quan sát cô hướng dẫn thêm lần nhé! - Cô hướng dẫn: + Cách gấp áo: Để gấp áo thật ngắn đẹp thì, cô sẻ trải áo xuống nhà đặt phía trước mặt mình, cô vuốt nhẹ áo phẳng. Tiếp theo cô chập áo lại làm đôi, cho mép gấu áo cánh tay áo trùng với nhau, vuốt nhẹ áo thật phẳng. Tiếp đến cô gấp tay áo vào trong, cho tay áo nằm trùng áo. Cuối 77 - Trẻ vỗ tay - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ chơi - Trẻ hưởng ứng - Trẻ thực - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ quan sát theo dõi - Trẻ trả lời - Trẻ vỗ tay - Trẻ lắng nghe - Dạ - Trẻ lắng nghe quan sát cô sẻ gấp đôi áo lại. Và cô xếp xong áo đấy. + Cách gấp quần: Để gấp quần, cô sẻ chập đôi quần lại, cho mép quần thẳng với nhau, cô vuốt nhẹ đường từ phần hông xuống ống quần cho phẳng phiu. Và cuối cô sẻ gấp đôi quần lại. Như cô gấp xong quần đấy. - Các nắm vững cách gấp quần áo chưa? - Và cô sẻ tổ chức cho đội thi đua với nhau, xem đội sẻ đội khéo léo nhất, gấp nhiều quần áo nhé! - Cô cho trẻ gấp quần áo vừa chơi, vừa thi đua đội. (Cô quan sát, theo dõi trình thực trẻ. Hướng dẫn thêm cho trẻ chưa thực được, để trẻ nắm thao tác, động viên khích lệ trẻ gấp đúng, nhanh, khéo léo…) - Kết thúc: Cô cho trẻ tham quan sản phẩm đội bạn, đếm kiễm tra, nhận xét kết ba đội - Các ơi, bàn ba lô đấy, lấy ba lô cho quần áo gấp ngắn vào ba lô cất vào ngăn tủ nhé! Hoạt động 3: Chơi tự - Xúm xím, xúm xím - Các ơi! Ở lớp có nhiều góc chơi, nhiều đồ chơi đẹp, góc chơi mà thích nhé! - Các nhớ chơi phải nào? Hoạt động 4: Nhận xét, tuyên dương kết thúc Hôm cô thấy ngoan, biết đoàn kết tham gia tốt hoạt động chương trình “Con khôn lớn”, cô tin rằng, bố mẹ nhìn thấy làm nhiều việc để giúp đỡ bố mẹ, chắn bố mẹ sẻ vui đấy! cô tuyên dương đội nào! Và nhà nhớ phải giúp đỡ ông bà, bố mẹ làm công việc 78 - Trẻ trả lời - Dạ - Trẻ gấp quần áo - Trẻ hưởng ứng - Trẻ thực - Bên cô, bên cô - Trẻ thực - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ vỗ tay đơn giản hàng ngày như: Gấp quần áo, lấy quần áo…cả lớp nhớ chưa! - Cô mở nhạc chuyển tiếp hoạt động - Trẻ trả lời MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM THỬ NGHIỆM DẠY TRẺ BUỘC TÓC 79 THỬ NGHIỆM TRẺ GẤP QUẦN ÁO 80 81 [...]... qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh ở trường mầm non Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên - Tìm và đề xuất các biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng GD kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh ở trường mầm non - Tổ chức thực nghiệm sư phạm - Sử dụng phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê toán học, để xử lý các số. .. kỳ, cho thấy trẻ đến trường khỏe mạnh, tâm sinh lý phát triển phù hợp với lứa tuổi 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 2.2.1 Mục đích khảo sát * Chúng tôi tiến hành khảo sát nhằm mục đích - Xây dựng cơ sở lý luận của việc GD kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh - Điều tra thực trạng của việc GD kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi thông qua. .. nhằm góp phần hình thành ý thức, kĩ năng, thái độ của trẻ về KNS và GDKNS TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chúng tôi rút ra một số kết luận cần thiết cho việc xây dựng biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ MG 5- 6 tuổi qua hoạt động khám phá MTXQ như sau: - Bản chất việc hình thành kĩ năng sống cho trẻ MG 5- 6 tuổi qua hoạt động khám phá MTXQ xuất phát từ nhu cầu, nhận thức, nhu... gia vào các hoạt động của xã hội và thể hiện khả năng của mình, qua đó trẻ có thêm nhiều kiến thức và kĩ năng hơn để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của xã hội 1.3 Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh 1.3.1 Nguyên tắc GDKNS cho trẻ thông qua hoạt động KPKH về MTXQ * Đối với trẻ mầm non khi GDKNS cho trẻ cần: - GDKNS phải xuất phát từ tình... một số kĩ năng sau: + Kĩ năng tự phục vụ + Kĩ năng tự bảo vệ bản thân 1.2.3.4 Phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non Giáo dục kĩ năng sống không phải là nói cho trẻ biết thế nào là đúng, thế nào là sai, cũng không phải là truyền cho trẻ những lời hay ý đẹp mà sáo rỗng Mà phương pháp GDKNS cho trẻ mầm non cần phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh. .. trong hoạt động sống hàng ngày của trẻ MG 5- 6 tuổi và xuất phát từ mục tiêu giáo dục MN hiện nay Trong khi đó, hoạt động khám phá MTXQ là một trong những hoạt động chứa đựng rất nhiều cơ hội hình thành kĩ năng sống cho trẻ Quá trình tổ chức hoạt động khám phá MTXQ là quá trình chúng ta tạo điều kiện cho trẻ được thể hiện và thoả mãn nhu cầu đó Để hình thành kĩ năng sống cho trẻ qua hoạt động khám phá. .. và có hiệu quả hơn Chương 2 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KPKH VỀ MTXQ 2.1 Vài nét về khách thể và địa bàn nghiên cứu Tiến hành điều tra thực trạng tổ chức các hoạt động khám phá khoa học nhằm hình thành kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở trường Mầm Non Nam Lý Trường Mầm Non Nam Lý thuộc Phường Nam Lý, là một Phường trung tâm nằm ở phía Tây của... đi, kĩ năng sống là cách một cá thể sống giữa các cá thể khác: Cách bạn hành xử, cách bạn nói năng, thậm chí là cách bạn cảm nhận và nhìn nhận về một sự vật hay hiện tượng diễn ra trong cuộc sống … 10 1.2.1.3 Khái niệm Giáo dục kĩ năng sống Giáo dục Kĩ năng sống cho trẻ là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại Giáo dục cho trẻ những kĩ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm giúp trẻ. .. của trẻ về việc giáo dục kĩ năng sống như sau: Mức độ 1: Tốt Mức độ 2: Khá Mức độ 3: Trung bình 2.2.4 Nội dung khảo sát - Nhận thức của giáo viên về việc GDKNS cho trẻ vào hoạt động KP MTXQ - Các biện pháp mà giáo viên đã sử dụng để góp phần GDKNS cho trẻ thông qua hoạt động KPTXQ - Hiệu quả của việc GDKNS cho trẻ 5- 6 tuổi thông qua HĐ KPMTXQ Chúng tôi khảo sát hiệu quả của việc GDKNS cho trẻ 5- 6 tuổi. .. trong cuộc sống hàng ngày Kĩ năng sống của trẻ bao gồm rất nhiều kĩ năng: Kĩ năng giao tiếp ứng xử, kĩ năng vệ sinh, kĩ năng thích nghi với môi trường sống, kĩ năng hợp tác chia sẻ… 1.2.2 Phân loại kĩ năng sống * Theo UNESCO, WHO và UNICEF, có thể xem KNS gồm các kĩ năng cốt lõi sau: - Kĩ năng giải quyết vấn đề - Kĩ năng suy nghĩ/tư duy phân tích có phê phán - Kĩ năng giao tiếp hiệu quả - Kĩ năng ra quyết . việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5- 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh Chương 2: Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5- 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường. động khám phá khoa học về môi trường xung quanh. - Khảo sát, đánh giá thực trạng của việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung. Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh . 1.2. Những vấn đề chung về giáo dục kĩ năng sống 1.2.1. Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh, Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh, Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay