Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài tập đọc quạt cho bà ngủ

3 398 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 20:54

. nghe - HS nối tiếp nhau, mỗi em đọc 2 dòng thơ - HS tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ - HS đọc theo nhóm - Nhận xét bạn đọc cùng nhóm - HS thực hiện - Cả lớp đọc đồng thanh cả bài thơ - Bạn quạt cho bà. Giáo án Tiếng việt 3 Tập đọc Quạt cho bà ngủ I. Mục tiêu + Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : - Chú đọc đúng các từ dễ phát âm sai do ảnh hưởng của phương ngữ : lặng, lim dim, - Biết cách. nhóm đọc tiếp nối 4 khổ thơ 3. HD tìm hiểu bài - Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì ? - Cảnh vật trong nhà, ngoài vườn như thế nào ? - Bà mơ thấy gì ? - Vì sao có thể đoán bà mơ như vậy ? - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài tập đọc quạt cho bà ngủ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài tập đọc quạt cho bà ngủ , Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài tập đọc quạt cho bà ngủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn