Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm

2 536 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 20:54

. Giáo án Tiếng việt 3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 3: SO SÁNH. DẤU CHẤM I. Mục đích yêu cầu: - Ôn luyện về so sánh và dấu chấm. - Tìm được các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn. - Nhận. tập. - HS làm bài theo nhóm đôi. - Các nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét, GV chốt lại. Bài tập 2: - Nhận biết các từ chỉ sự so sánh trong những câu đó. - HS đọc yêu cầu bài tập. - HS làm bài. bài cũ: HS nêu miệng bài tập 1,2 tiết 2. B. Dạy bài mới: Hoạt động : Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài tập 1: - Tìm được các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn. - HS đọc yêu cầu bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm , Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm , Giáo án tiếng việt 3 tuần 3 bài luyện từ và câu so sánh, dấu chấm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn