Giáo án tiếng việt 1 bài 90 ôn tập các vần có kết thúc âm p

3 776 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2015, 17:34

. Giáo án Tiếng Việt l p 1 Tiết 1: Tiếng việt: ÔN T P I. Mục tiêu: - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90. - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 84 đến bài 90. -. chung. 2. Bài mới: GV gắn bảng ôn t p phóng to và yêu cầu học sinh kiểm tra xem học sinh nói đã đầy đủ các vần đã học kết thúc bằng p hay chưa. Học sinh nêu thêm nếu chưa đầy đủ… 3. Ôn t p các vần. em. Giáo án Tiếng Việt l p 1 GV yêu cầu học sinh gh p chữ cột dọc với các chữ ở các dòng ngang sao cho thích h p để được các vần tương ứng đã học. Gọi học sinh chỉ và đọc các vần vừa gh p được. c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 90 ôn tập các vần có kết thúc âm p , Giáo án tiếng việt 1 bài 90 ôn tập các vần có kết thúc âm p , Giáo án tiếng việt 1 bài 90 ôn tập các vần có kết thúc âm p

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn