BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG

4 327 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2015, 15:03

Ngày dạy:15/3/2011 BÀI 13 Tuần: 28 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG Tiết:27 Mục riêu học: 1.1 Kiến thức: - Biết cộng đồng vai trò cộng đồng sống người. - Nêu nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác. - Nêu biểu đặc trưng nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác. - Hiểu nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác yêu cầu đạo đức người công dân mối quan hệ với cộng đồng nơi tập thể, lớp học, trường học. 1.2 Kỹ năng: Biết sống nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác vói người xung quanh. Biết giài vấn đề, tìm kiếm xu li thông tin vế sống nhân nghia,hop tác. 1.3 Thái độ: Yêu quý gắn bó với lớp, trường với cộng đồng nơi ở. 2. Trong tâm: Vai trò cua công đồng. 3.Chuẩn bị: 3.1 Giáo viên:SGK, giáo án, sách tình huống. 3.2 Học sinh:SGK, vỏ ghi chép. 4. Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: 10A: 10B1: 10B2: 10B3: 10B4: 10B5: 10B6: 10B7: 10B8: 10B9: 4.1 Kiểm tra cũ: Không 4.2 Giảng mới: Muốn trì sống mình, người phải lao động liên hệ với người khác, với cộng đồng. Không sống cộng đồng XH. Mỗi người thành viên, tế bào cộng đồng. Song thành viên cần phải sống ứng xử cộng đồng? HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI DẠY Hoạt động 1: Gv: “Đồng” nhau, lúc nơi, làm, sống với nhau. Một người tham gia nhiều cộng đồng không?VD? Hs: Gv: Cộng đồng có trách nhiệm cá nhân cộng đồng? Hs: 1. Cộng đồng vai trò cộng đồng sống người: a. Cộng đồng gì? Là toàn thể người sống, có điểm giống nhau, gắn bó thành khối sinh hoạt XH. b.Vai trò cộng đồng sống người: Gv: Khi xảy vụ việc XH cộng đồng phải làm gì?VD? Hs: Giáo dục hs biết giài vấn đề, tìm kiếm xu li thông tin vế sống nhân nghia,hop tác. Hoạt động 2: Nhân: Lòng thương người; Nghĩa: Được coi hợp lẽ phải khuôn phép cho cách xử người XH=>Nhân nghĩa - Chăm lo sống cá nhân để đảm bảo cho người có điều kiện phát triển. - Giải hợp lí mối quan hệ lợi ích riêng chung, lợi ích trách nhiệm, quyền nghĩa vụ. 2. Trách nhiệm công dân cộng đồng: a.Nhân nghĩa: Là lòng thương người đối xử với người theo lẽ phải. Gv:Em kể việc làm em, trường lớp thể lòng nhân nghĩa. Hs: Giáo dục hs biết giài vấn đề, tìm kiếm xu li thông tin vế sống nhân nghia,hop tác. 4.4 Cũng cố luyện tập: Em suy nghĩ tình sau: Chị Nguyễn Thị Bé sinh lớn lên Triệu Phong-Quảng Trị. Khi xuất ngũ chị làm quản trang nghĩa tranh liệt sĩ Trường Sơn. Nghĩa trang rộng 40hecta. Nơi yên nghĩ 10.624 liệt sĩ nước Chị chăm sóc nghĩa trang nhiều năm nay. Tuy công việc vất vả chị cảm thấy hạnh phúc hết lòng với công việc. Nhân nghĩa hiểu giá trị đạo đức cuả người thể suy nghĩ, tình cảm hành động cao đẹp quan hệ người với người. 4.5 Dặn dò: Đối vói học ỏ tiết này: Nhân nghĩa hiểu giá trị đạo đức cuả người thể suy nghĩ, tình cảm hành động cao đẹp quan hệ người với người. Đối vói học ỏ tiết sau: Phần tiếp theo: “ Công dân với cộng đồng”. .Rút kinh nghiệm: Nội dung: Phương pháp: Ngày dạy: BÀI 13 Tuần: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG(TT) Tiết: Mục riêu học: 1.1 Kiến thức: - Biết cộng đồng vai trò cộng đồng sống người. - Nêu nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác. - Nêu biểu đặc trưng nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác. - Hiểu nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác yêu cầu đạo đức người công dân mối quan hệ với cộng đồng nơi tập thể, lớp học, trường học. 1.2 Kỹ năng: Biết sống nhân nghĩa, hoà nhập, hợp tác vói người xung quanh. Biết giài vấn đề, tìm kiếm xu li thông tin vế sống nhân nghia,hop tác. 1.3 Thái độ: Yêu quý gắn bó với lớp, trường với cộng đồng nơi ở. 2. Trong tâm: Sống hòa nhập, hợp tác. 3.Chuẩn bị: 3.1 Giáo viên:SGK, giáo án, sách tình huống. 3.2 Học sinh:SGK, vỏ ghi chép. 4. Tiến trình lên lớp: 4.1 Ổn định lớp: 10A: 10B1: 10B2: 10B3: 10B4: 10B5: 10B6: 10B7: 10B8: 10B9: 4.2 Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Cộng đồng gì? Cộng đồng có vai trò nào? Trả lời: Cộng đồng toàn thể người sống, có điểm giống nhau, gắn bó thành khối sinh hoạt XH. Vai trò: + Chăm lo sống cá nhân để đảm bảo cho người có điều kệin phát triển. + Giải hợp lí mối quan hệ lợi ích riêng chung, lợi ích trách nhiệm, quyền nghĩa vụ. 4.3 Giảng mới: Vào HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động 1: HS đọc tình SGK. Gv:Vì phải sống hoà nhập?Để sống hoà nhập với lớp, trường NỘI DUNG BÀI DẠY b.Hoà nhập: Sống hoà nhập sống gần gũi, chan hoà, không xa lánh người, phải làm gì? không gây mâu thuẫn, bất hoà với người Hs: khác, có ý thức tham gia hoạt động Cần phân biệt hợp tác khác với việc chung cộng đồng. chia bè chia cánh. Hợp tác dựa nguyên tắc nào? (Tự c.Hợp tác: nguyện, bìng đẳng, bên có lợI) Là chung sức làm việc, giúp đỡ, VD: Liên hệ VN hỗ trợ lẫn công việc, Có loại hợp tác nào? lĩnh vực mục đích chung. Hs: Giáo dục hs kỉ hợp tác, đảm nhận trách nhiệm thực dự án. 4.4 Cũng cố luyện tập: - Giải thích câu ca dao “Một làm chẳng nên non, chụm lại nên núi cao”. - Em hiểu quan điểm Đảng ta: “VN muốn bạn với tất nước”. - ASEAN: Hiệp hội nước ĐNA WHO:Tổ chức y tế giới. FAO: Tổ chức hợp tác châu á-TBD APEC: Tổ chức lương thực NN giới. 4.5 Dặn dò: Đối vói học ỏ tiết này: Sưu tầm câu ca dao, tục ngữ thể hợp tác, sống hoà nhập hay truyền thống nhân nghĩa dân tộc ta. HNhập: Chung lưng đấu cột; Đồng cam cộngkhổ; Nhiều tay vỗ nên kêu; Rút dây động rừng Nnghĩa: Có đức giữ thân có nhân gửi của; Đường mòn nhân nghĩa không mòn; Dạo chơi quán nhà,Lều tranh có ngãi ngói cao; Tham vàng bỏ ngãi ơi,.Vàng có ngãi đời phai. Đối vói học ỏ tiết sau: “ Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc. 5. Rút kinh nghiệm: Nội dung: Phương pháp: . người. Đối vói bài học ỏ tiết sau: Phần tiếp theo: “ Công dân với cộng đồng . 5 .Rút kinh nghiệm: Nội dung: Phương pháp: Ngày dạy: BÀI 13 Tuần: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG(TT) Tiết: 1 Mục riêu bài học: 1.1. sống với nhau. Một người có thể tham gia nhiều cộng đồng không?VD? Hs: Gv: Cộng đồng có trách nhiệm như thế nào đối với từng cá nhân trong cộng đồng? Hs: 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng. Ngày dạy:15/3/2011 BÀI 13 Tuần: 28 CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG Tiết:27 1 Mục riêu bài học: 1.1 Kiến thức: - Biết được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống con người. -
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG, BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG, BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn