Giáo án tiếng việt 1 bài 42 vần ưu ươu

4 557 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 23:12

Giáo án Tiếng việt BÀI 42 Học vần: ưu - ươu A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết : ưu - ươu, trái lựu - hươu sao. - Đọc câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Hổ, báo, hươu , nai, voi B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, thực hành tiếng việt. - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, thực hành tiếng việt. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Tiết 1: I- ổn định tổ chức: (1') II- Kiểm tra cũ (4') - Gọi học sinh đọc SGK Học sinh đọc bài. - GV: Nhận xét, ghi điểm III- Bài (29') 1- Giới thiệu bài: Bài hôm cô giới thiệu với lớp học vần ưu, ươu 2- Dạy vần 'ưu' - GV giới thiệu vần, ghi bảng ưu ? Nêu cấu tạo vần mới. Học sinh nhẩm - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) Vần gồm âm ghép lại âm iê đứng trước âm u đứng sau * Giới thiệu tiếng khoá. Thêm phụ âm l vào trước vần ưu, dấu CN - N - ĐT nặng tạo thành tiếng mới. ? Con ghép tiếng gì. GV ghi bảng từ lựu Học sinh ghép tạo thành tiếng vào bảng gài tiếng lựu ? Nêu cấu tạo tiếng. - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt * Giới thiệu từ khoá. Học sinh quan sát tranh trả lời. ? tranh vẽ trái lựu - GV ghi bảng: trái lựu CN - N - ĐT - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 2- Dạy vần ươu - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm ? Cấu tạo âm CN - N - ĐT - Giới thiệu vần ươu, ghi bảng ươu Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) - Thực bước tương tự vần ưu Vần gồm âm ghép lại ê đứng trước u đứng sau. - đọc khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - đọc xuôi, ngược khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - So sánh hai vần ưu - ươu có giống Giống: đầu có chữ u sau. khác nhau. Khác # ươ trước. 3- Giới thiệu từ ứng dụng. - GV ghi từ ứng dụng lên bảng. Học sinh nhẩm. ? Tìm tiếng mang vần từ. CN tìm đọc. - Đọc vần tiếng. CN - N - ĐT - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc từ ( ĐV - T) Đọc CN - N - ĐT - GV giải nghĩa số từ. - Học sinh quan sát tranh trả lời. - Cho học sinh đọc toàn bảng CN - N - ĐT lớp 4- Luyện viết: Học sinh lên bảng tìm đọc - GV viết lên bảng hướng dẫn học CN - N - ĐT sinh luyện viết. Học sinh viết bảng Giáo án Tiếng việt ưu - ươu - trái lựu - hươu - Cho học sinh viết bảng con. - GV nhận xét. 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương. Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện đọc:(10') CN - N - ĐT Học vần. Vần ưu - ươu CN đọc. CN tìm - Đọc lại tiết ( ĐV - T) - GV nhận xét, ghi câu ứng dụng ? tranh vẽ gì. Học sinh quan sát, trả lời - Giới thiệu câu ứng dụng, ghi bảng ? Tìm tiếng mang vần câu. Lớp nhẩm. ? Đọc tiếng mang vần câu. CN tìm đọc - Đọc câu. CN tìm đọc - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT ? Câu gồm tiếng. CN - N - ĐT ? Hết câu có dấu gì. Câu gồm 17 tiếng ? Được chia làm dòng. Có dấu chấm ? Ngăn cách câu Các chữ đầu câu viết hoa ? Chữ đầu câu viết nào. CN - N - ĐT - GV đọc mẫu câu, giảng nội dung - Cho học sinh đọc 2- Luyện viết (10') - Hướng dẫn học sinh mở tập viết, Học sinh mở tập viết, viết viết bài. Giáo án Tiếng việt - GV nhận xét, uốn nắn học sinh. - GV chấm số bài, nhận xét bài. 3- Luyện nói (7') ? tranh vẽ gì. Học sinh quan sát, trả lời ? Những vật sống đâu. Học sinh trả lời . ? Trong vật nàu ăn cỏ. ? Em biết vật rừng. ? Em có biết thơ, hát nói vật không. Học sinh nêu CN - N - ĐT - GV chốt lại nội dung luyện nói. Bé tự giới thiệu. ? Nêu tên chủ đề luyện nói. CN - N - ĐT - Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói. 4- Đọc SGK (5') - GV đọc mẫu SGK gọi học sinh Lớp nhẩm đọc bài. Gõ thước cho học sinh đọc bài. Đọc ĐT - GV nhận xét, ghi điểm 5-Trò chơi - Chơi tìm tiếng mang vần học CN tìm ghép - GV nhận xét, tuyên dương IV. Củng cố, dặn dò (5') ? Hôm học gì. Học vần ưu - ươu - GV nhận xét học =================================== . Giáo án Tiếng việt 1 BÀI 42 Học vần: ưu - ươu A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết được : ưu - ươu, trái lựu - hươu sao. - Đọc được câu ứng dụng - Phát. thiệu bài: Bài hôm nay cô giới thiệu với cả lớp bài học vần ưu, ươu 2- Dạy vần &apos ;ưu& apos; - GV giới thiệu vần, ghi bảng ưu ? Nêu cấu tạo vần mới. - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) * Giới thiệu tiếng. sinh viết bảng con Giáo án Tiếng việt 1 ưu - ươu - trái lựu - hươu sao - Cho học sinh viết bảng con. - GV nhận xét. 5-Củng cố: ? Học mấy vần, là vần gì, đọc lại bài học ? Tìm vần mới học - GV nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 42 vần ưu ươu , Giáo án tiếng việt 1 bài 42 vần ưu ươu , Giáo án tiếng việt 1 bài 42 vần ưu ươu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay