Giáo án tiếng việt 1 bài 41 vần iêu yêu

4 491 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 23:12

Giáo án Tiếng việt BÀI 41 Học vần: iêu - yêu A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết : iêu - yêu; diều sáo, yêu quí. - Đọc câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Bé tự giới thiệu. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, thực hành tiếng việt. - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, thực hành tiếng việt. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Tiết 1: I- ổn định tổ chức: (1') II- Kiểm tra cũ (4') - Gọi học sinh đọc SGK Học sinh đọc bài. - GV: Nhận xét, ghi điểm III- Bài (29') 1- Giới thiệu bài: Bài hôm cô giới thiệu với lớp học vần iêu - yêu 2- Dạy vần 'iêu' - GV giới thiệu vần, ghi bảng iêu ? Nêu cấu tạo vần mới. Học sinh nhẩm - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) Vần gồm âm ghép lại âm iê đứng trước âm u đứng sau * Giới thiệu tiếng khoá. Thêm phụ âm d vào trước vần iêu tạo CN - N - ĐT thành tiếng mới. ? Con ghép tiếng gì. GV ghi bảng từ diều Học sinh ghép tạo thành tiếng vào bảng gài tiếng diều ? Nêu cấu tạo tiếng. - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt * Giới thiệu từ khoá. Học sinh quan sát tranh trả lời. ? tranh vẽ diều sáo - GV ghi bảng: diều sáo CN - N - ĐT - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 2- Dạy vần yêu - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm ? Cấu tạo âm CN - N - ĐT - Giới thiệu vần êu, ghi bảng yêu Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) - Thực bước tương tự vần iêu Vần gồm âm ghép lại ê đứng trước u đứng sau. - đọc khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - đọc xuôi, ngược khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - So sánh hai vần iêu - yêu có giống Giống: đầu có chữ sau. khác nhau. Khác i # y trước. 3- Giới thiệu từ ứng dụng. - GV ghi từ ứng dụng lên bảng. Học sinh nhẩm. ? Tìm tiếng mang vần từ. CN tìm đọc. - Đọc vần tiếng. CN - N - ĐT - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc từ ( ĐV - T) Đọc CN - N - ĐT - GV giải nghĩa số từ. - Học sinh quan sát tranh trả lời. - Cho học sinh đọc toàn bảng CN - N - ĐT lớp 4- Luyện viết: Học sinh lên bảng tìm đọc - GV viết lên bảng hướng dẫn học CN - N - ĐT sinh luyện viết. Học sinh viết bảng Giáo án Tiếng việt iêu - yêu - diều sáo - yêu quý - Cho học sinh viết bảng con. - GV nhận xét. 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương. Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện đọc:(10') CN - N - ĐT Học vần. Vần iêu - yêu CN đọc. CN tìm - Đọc lại tiết ( ĐV - T) - GV nhận xét, ghi câu ứng dụng ? tranh vẽ gì. Học sinh quan sát, trả lời - Giới thiệu câu ứng dụng, ghi bảng ? Tìm tiếng mang vần câu. Lớp nhẩm. ? Đọc tiếng mang vần câu. CN tìm đọc - Đọc câu. CN tìm đọc - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT ? Câu gồm tiếng. CN - N - ĐT ? Hết câu có dấu gì. Câu gồm 10 tiếng ? Chữ đầu câu viết nào. Có dấu chấm - GV đọc mẫu câu, giảng nội dung Các chữ đầu câu viết hoa - Cho học sinh đọc CN - N - ĐT 2- Luyện viết (10') - Hướng dẫn học sinh mở tập viết, Học sinh mở tập viết, viết viết bài. - GV nhận xét, uốn nắn học sinh. - GV chấm số bài, nhận xét bài. Giáo án Tiếng việt 3- Luyện nói (7') ? tranh vẽ gì. Học sinh quan sát, trả lời ? Bạn tranh tự giới Học sinh trả lời . thiệu ? Em năm lên mấy. ? Em học lớp nào. ? Cô giáo dạy em. ? Nhà em đâu, nhà em có anh chị em. - GV chốt lại nội dung luyện nói. ? Nêu tên chủ đề luyện nói. Học sinh nêu CN - N - ĐT Bé tự giới thiệu. CN - N - ĐT - Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói. 4- Đọc SGK (5') Lớp nhẩm - GV đọc mẫu SGK gọi học sinh đọc bài. Gõ thước cho học sinh đọc bài. Đọc ĐT - GV nhận xét, ghi điểm 5-Trò chơi - Chơi tìm tiếng , từ mang vần iêu - yêu CN tìm ghép - GV nhận xét, tuyên dương IV. Củng cố, dặn dò (5') ? Hôm học gì. - GV nhận xét học Học vần iêu - yêu . Giáo án Tiếng việt 1 BÀI 41 Học vần: iêu - yêu A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết được : iêu - yêu; diều sáo, yêu quí. - Đọc được câu ứng dụng - Phát. lớp bài học vần iêu - yêu 2- Dạy vần &apos ;iêu& apos; - GV giới thiệu vần, ghi bảng iêu ? Nêu cấu tạo vần mới. - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) * Giới thiệu tiếng khoá. Thêm phụ âm d vào trước vần iêu. sinh viết bảng con Giáo án Tiếng việt 1 iêu - yêu - diều sáo - yêu quý - Cho học sinh viết bảng con. - GV nhận xét. 5-Củng cố: ? Học mấy vần, là vần gì, đọc lại bài học ? Tìm vần mới học - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 41 vần iêu yêu , Giáo án tiếng việt 1 bài 41 vần iêu yêu , Giáo án tiếng việt 1 bài 41 vần iêu yêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay