Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu

4 684 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 23:12

Giáo án Tiếng việt BÀI 40 Học vần: iu - A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết : iu - êu, lưỡi rìu - phễu - Đọc câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Ai chịu khó. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, thực hành tiếng việt. - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, thực hành tiếng việt. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Tiết 1: I- ổn định tổ chức: (1') II- Kiểm tra cũ (4') - Gọi học sinh đọc viết bảng Cây Học sinh đọc bài, viết bài. cau - GV: Nhận xét, ghi điểm III- Bài (29') 1- Giới thiệu bài: Bài hôm cô giới thiệu với lớp học vần iu - 2- Dạy vần 'iu' - GV giới thiệu vần, ghi bảng iu ? Nêu cấu tạo vần mới. Học sinh nhẩm - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) Vần gồm âm ghép lại âm i đứng trước âm u đứng sau * Giới thiệu tiếng khoá. CN - N - ĐT Thêm phụ âm r vào trước vần iu tạo thành tiếng mới. ? Con ghép tiếng gì. Học sinh ghép tạo thành tiếng vào bảng gài tiếng rìu GV ghi bảng từ rìu ? Nêu cấu tạo tiếng. CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) Học sinh quan sát tranh trả lời. * Giới thiệu từ khoá. rìu ? tranh vẽ CN - N - ĐT - GV ghi bảng: rìu CN - N - ĐT - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T) - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 2- Dạy vần Học sinh nhẩm - GV giới thiệu âm CN - N - ĐT ? Cấu tạo âm Học sinh nhẩm - Giới thiệu vần êu, ghi bảng ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) Vần gồm âm ghép lại ê đứng trước u đứng sau. - Thực bước tương tự vần iu. CN - N - ĐT - đọc khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - đọc xuôi, ngược khoá ( ĐV - T) Giống: đầu có chữ u sau. - So sánh hai vần iu - có giống Khác i # ê trước. khác nhau. 3- Giới thiệu từ ứng dụng. Học sinh nhẩm. - GV ghi từ ứng dụng lên bảng. CN tìm đọc. ? Tìm tiếng mang vần từ. CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng. CN - N - ĐT - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) Đọc CN - N - ĐT - Đọc từ ( ĐV - T) - Học sinh quan sát tranh trả lời. - GV giải nghĩa số từ. CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc toàn bảng lớp Học sinh lên bảng tìm đọc 4- Luyện viết: CN - N - ĐT - GV viết lên bảng hướng dẫn học Học sinh viết bảng sinh luyện viết. Giáo án Tiếng việt iu - rìu - phễu - Cho học sinh viết bảng con. - GV nhận xét. 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương. Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện đọc:(10') CN - N - ĐT Học vần. Vần iu - CN đọc. CN tìm - Đọc lại tiết ( ĐV - T) - GV nhận xét, ghi câu ứng dụng ? tranh vẽ gì. Học sinh quan sát, trả lời - Giới thiệu câu ứng dụng, ghi bảng ? Tìm tiếng mang vần câu. Lớp nhẩm. ? Đọc tiếng mang vần câu. CN tìm đọc - Đọc câu. CN tìm đọc - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT ? Câu gồm tiếng. CN - N - ĐT ? Hết câu có dấu gì. Câu gồm 12 tiếng ? Chữ đầu câu viết nào. Có dấu chấm - GV đọc mẫu câu, giảng nội dung Các chữ đầu câu viết hoa - Cho học sinh đọc CN - N - ĐT 2- Luyện viết (10') - Hướng dẫn học sinh mở tập viết, Học sinh mở tập viết, viết viết bài. - GV nhận xét, uốn nắn học sinh. - GV chấm số bài, nhận xét bài. Giáo án Tiếng việt 3- Luyện nói (7') ? tranh vẽ gì. Học sinh quan sát, trả lời ? Bác nông dân trâu cày, Tranh vẽ Bác nông dân trâu chịu khó. Bác nông dân trâu chịu khó. ? Con mèo ăn chuột, chịu Con mèo chịu khó. khó Học sinh trả lời . ? Trong lớp bàn chịu khó. ? Trong gia đình chịu khó nhất. - GV chốt lại nội dung luyện nói. ? Nêu tên chủ đề luyện nói. - Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói. 4- Đọc SGK (5') Học sinh nêu CN - N - ĐT Ai chịu khó CN - N - ĐT Lớp nhẩm - GV đọc mẫu SGK gọi học sinh đọc bài. Gõ thước cho học sinh đọc bài. Đọc ĐT - GV nhận xét, ghi điểm 5-Trò chơi Chơi tìm tiếng mang âm CN tìm ghép IV. Củng cố, dặn dò (5') ? Hôm học gì. - GV nhận xét học Học vần au - âu . lớp bài học vần iu - êu 2- Dạy vần &apos ;iu& apos; - GV giới thiệu vần, ghi bảng iu ? Nêu cấu tạo vần mới. - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) * Giới thiệu tiếng khoá. Thêm phụ âm r vào trước vần iu. Giáo án Tiếng việt 1 BÀI 40 Học vần: iu - êu A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết được : iu - êu, lưỡi rìu - cái phễu - Đọc được câu ứng dụng -. DÙNG DẠY HỌC. 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt. - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt. C/ CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu , Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu , Giáo án tiếng việt 1 bài 40 vần IU êu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay