Giáo án tiếng việt 1 bài 39 vần AU âu

4 841 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 23:12

Giáo án Tiếng việt BÀI 39 Học vần: au - âu A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết : au - âu; cau - cầu. - Đọc câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Bà cháu. B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, thực hành tiếng việt. - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, thực hành tiếng việt. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Tiết 1: I- ổn định tổ chức: (1') II- Kiểm tra cũ (4') - Gọi học sinh đọc SGK Học sinh đọc bài. - GV: Nhận xét, ghi điểm III- Bài (29') 1- Giới thiệu bài: Bài hôm cô giới thiệu với lớp học vần au - âu 2- Dạy vần 'au' - GV giới thiệu vần, ghi bảng au ? Nêu cấu tạo vần mới. Học sinh nhẩm - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) Vần gồm âm ghép lại âm a đứng trước âm u đứng sau * Giới thiệu tiếng khoá. Thêm phụ âm c vào trước vần au tạo CN - N - ĐT thành tiếng mới. ? Con ghép tiếng gì. GV ghi bảng từ cau Học sinh ghép tạo thành tiếng vào bảng gài tiếng cau ? Nêu cấu tạo tiếng. - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt * Giới thiệu từ khoá. Học sinh quan sát tranh trả lời. ? tranh vẽ cau - GV ghi bảng: cau CN - N - ĐT - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 2- Dạy vần âu - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm ? Cấu tạo âm CN - N - ĐT - Giới thiệu vần âu, ghi bảng âu Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) - Thực bước tương tự vần au. Vần gồm âm ghép lại â đứng trước u đứng sau. - đọc khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - đọc xuôi, ngược khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - So sánh hai vần au - âu có giống Giống: đầu có chữ u sau. khác nhau. Khác a # â trước. 3- Giới thiệu từ ứng dụng. - GV ghi từ ứng dụng lên bảng. Học sinh nhẩm. ? Tìm tiếng mang vần từ. CN tìm đọc. - Đọc vần tiếng. CN - N - ĐT - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc từ ( ĐV - T) Đọc CN - N - ĐT - GV giải nghĩa số từ. - Học sinh quan sát tranh trả lời. - Cho học sinh đọc toàn bảng CN - N - ĐT lớp 4- Luyện viết: Học sinh lên bảng tìm đọc - GV viết lên bảng hướng dẫn học CN - N - ĐT sinh luyện viết. Học sinh viết bảng Au - âu cau, cầu Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh viết bảng con. - GV nhận xét. 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương. Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện đọc:(10') CN - N - ĐT Học vần. Vần au - âu CN đọc. CN tìm - Đọc lại tiết ( ĐV - T) - GV nhận xét, ghi câu ứng dụng ? tranh vẽ gì. Học sinh quan sát, trả lời - Giới thiệu câu ứng dụng, ghi bảng ? Tìm tiếng mang vần câu. Lớp nhẩm. ? Đọc tiếng mang vần câu. CN tìm đọc - Đọc câu. Cn tìm đọc - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT ? Câu gồm tiếng. CN - N - ĐT ? Hết câu có dấu gì. Câu gồm 14 tiếng ? Chữ đầu câu viết nào. Có dấu chấm - GV đọc mẫu câu, giảng nội dung Phải viết hoa - Cho học sinh đọc CN - N - ĐT 2- Luyện viết (10') - Hướng dẫn học sinh mở viết bài. - GV nhận xét, uốn nắn học sinh. - GV chấm số bài, nhận xét bài. 3- Luyện nói (7') Học sinh mở tập viết, viết Giáo án Tiếng việt ? tranh vẽ gì. ? Bà làm gì, hai cháu làm Học sinh trả lời ? Trong nhà em người nhiều tuổi - Tranh vẽ : Bà Cháu Bà kể chuyện, hai cháu lắng nghe. - GV chốt lại nội dung luyện nói. Học sinh nêu CN - N - ĐT ? Nêu tên chủ đề luyện nói. - Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói. 4- Đọc SGK (5') - GV đọc mẫu SGK gọi học sinh Lớp nhẩm đọc bài. Gõ thước cho học sinh đọc bài. Đọc ĐT - GV nhận xét, ghi điểm 5-Trò chơi(3') - Chơi tìm tiếng mang âm - GV nhận xét tuyên dương. CN tìm ghép: cau, cầu, bà, cháu IV. Củng cố, dặn dò (5') ? Hôm học gì. - GV nhận xét học Học vần au - âu . Giáo án Tiếng việt 1 BÀI 39 Học vần: au - âu A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết được : au - âu; cây cau - cái cầu. - Đọc được câu ứng dụng - Phát triển lời. lớp bài học vần au - âu 2- Dạy vần &apos ;au& apos; - GV giới thiệu vần, ghi bảng au ? Nêu cấu tạo vần mới. - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) * Giới thiệu tiếng khoá. Thêm phụ âm c vào trước vần au. DÙNG DẠY HỌC. 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt. - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt. C/ CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 39 vần AU âu , Giáo án tiếng việt 1 bài 39 vần AU âu , Giáo án tiếng việt 1 bài 39 vần AU âu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay