Giáo án tiếng việt 1 bài 38 vần EO AO

4 887 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 23:12

Giáo án Tiếng việt BÀI 38 Học vần: eo - ao A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết : eo - ao, mèo - - Đọc câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Gió, mây, mưa . B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, thực hành tiếng việt. - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, thực hành tiếng việt. C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Tiết 1: I- ổn định tổ chức: (1') II- Kiểm tra cũ (4') - Gọi học sinh đọc SGK Học sinh đọc bài. - GV: Nhận xét, ghi điểm III- Bài (29') 1- Giới thiệu bài: Bài hôm cô giới thiệu với lớp học vần eo - ao 2- Dạy vần 'eo' - GV giới thiệu vần, ghi bảng eo ? Nêu cấu tạo vần mới. Học sinh nhẩm -- Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) Vần gồm âm ghép lại âm e đứng trước âm o đứng sau * Giới thiệu tiếng khoá. Thêm phụ âm m vào trước vần eo dấu CN - N - ĐT huyền vần eo tạo thành tiếng mới. ? Con ghép tiếng gì. GV ghi bảng từ mèo Học sinh ghép tạo thành tiếng vào bảng gài tiếng mèo ? Nêu cấu tạo tiếng. - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt * Giới thiệu từ khoá. Học sinh quan sát tranh trả lời. ? tranh vẽ Chú mèo - GV ghi bảng: mèo CN - N - ĐT - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 2- Dạy vần ao - GV giới thiệu âm Học sinh nhẩm -? Cấu tạo âm Gồm âm nét - Giới thiệu vần ây, ghi bảng ao CN - N - ĐT ? Nêu cấu tạo vần, đọc ( ĐV - T) Học sinh nhẩm * Giới thiệu tiếng khoá Vần gồm âm ghép lại a đứng trước o - Thêm s vào trước vần ây tạo tiếng đứng sau CN - N - ĐT ? Con ghép tiếng gì. GV ghi bảng từ ? Nêu cấu tạo tiếng. Học sinh ghép tạo thành tiếng vào bảng gài tiếng - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) Đọc CN - N - ĐT * Giới thiệu từ khoá. - Học sinh quan sát tranh trả lời. ? tranh vẽ Ngôi - GV ghi bảng: CN - N - ĐT - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc toàn vần khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc xuôi đọc ngược toàn bào khoá 3- Giới thiệu từ ứng dụng. Học sinh lên bảng tìm đọc - GV ghi từ ứng dụng lên bảng. CN - N - ĐT ? Tìm tiếng mang vần từ. CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng. CN - N - ĐT - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) Giáo án Tiếng việt - Đọc từ ( ĐV - T) CN - N - ĐT - GV giải nghĩa số từ. - Cho học sinh đọc toàn bảng lớp 4- Luyện viết: Học sinh theo dõi - GV viết lên bảng hướng dẫn học Học sinh viết bảng sinh luyện viết. eo - ao mèo, - Cho học sinh viết bảng con. - GV nhận xét. 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương. Tiết 2: IV/ Luyện tập 1- Luyện đọc:(10') CN - ĐT CN - N - ĐT Học vần. Vần eo - ao CN đọc. CN tìm - Đọc lại tiết ( ĐV - T) - GV nhận xét, ghi điểm. * Giới thiệu đoạn thơ ứng dụng Học sinh quan sát, trả lời - Đọc câu ( ĐV - T) - Đọc câu ( ĐV - T) Lớp nhẩm. - Đọc tiếng mang vần CN tìm đọc - Đọc dòng thơ CN - N - ĐT ? Đoạn thơ có dòng, dòng có tiếng. CN - N - ĐT ? Khi đọc dòng thơ ta đọc ntn Mỗi dòng có tiếng. ta phải ngắt hơi. CN - N - ĐT Giáo án Tiếng việt ? Nhận xét tiếng đầu dòng thơ Chữ tiếng đầu phải viết hoa - GV đọc mẫu câu, giảng nội dung CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc ĐT - N - ĐT 2- Luyện viết (10') Học sinh mở tập viết, viết - Hướng dẫn học sinh mở tập viết, viết bài. - GV nhận xét, uốn nắn học sinh. - GV chấm số bài, nhận xét bài. 3- Luyện nói (7') Học sinh trả lời ? tranh vẽ gì. - Tranh vẽ : Gió mây, mưa bão ? Khi em thích có gió. CN - N - ĐT ? Khi trời mưa to em thường thấy - Khi trời nóng bầu trời. - Mây, mưa, sấm, chớp - GV chốt lại nội dung luyện nói. ? Nêu tên chủ đề luyện nói. - Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói. Học sinh nêu CN - N - ĐT 4- Đọc SGK (5') - GV đọc mẫu SGK gọi học sinh đọc bài. Gõ thước cho học sinh đọc bài. - GV nhận xét, ghi điểm Lớp nhẩm 5-Trò chơi(3') Đọc ĐT - Chơi tìm tiếng mang âm - GV nhận xét tuyên dương. CN tìm ghép: cáo, kéo, bao, sáo IV. Củng cố, dặn dò (5') ? Hôm học gì. Học vần eo - ao - GV nhận xét học ============================ . Giáo án Tiếng việt 1 BÀI 38 Học vần: eo - ao A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết được : eo - ao, chú mèo - ngôi sao - Đọc được câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ. lớp bài học vần eo - ao 2- Dạy vần &apos ;eo& apos; - GV giới thiệu vần, ghi bảng eo ? Nêu cấu tạo vần mới. Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) * Giới thiệu tiếng khoá. Thêm phụ âm m vào trước vần eo dấu huyền. DÙNG DẠY HỌC. 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, bộ thực hành tiếng việt. - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập, bộ thực hành tiếng việt. C/ CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 38 vần EO AO , Giáo án tiếng việt 1 bài 38 vần EO AO , Giáo án tiếng việt 1 bài 38 vần EO AO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay