Giáo án tiếng việt 1 bài 9 âm o, c

3 302 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 17:25

Giáo án Học vần Bài: – C A.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết chữ o, c ; tiếng bò, cỏ 2.Kĩ :Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : vó bè B.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bò, cỏ; câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ. -Tranh minh hoạ phần luyện nói : vó bè -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt C.Hoạt động dạy học: Tiết1 : 35p I.Kiểm tra cũ : 5p -Đọc viết : l, h, lê, hè -Đọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè về. -Nhận xét cũ. II.Bài : 30 Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu : 2. Dạy chữ ghi âm a.Dạy chữ ghi âm o: -Nhận diện chữ: Chữ o gồm nét cong kín. -Hỏi: Chữ o giống vật ? -Thảo luận trả lời: giống bóng bàn, trứng , … -Phát âm đánh vần : o, bò (CN-N-CL) +Phát âm : miệng mở rộng, môi tròn +Đánh vần : b.Dạy chữ ghi âm c: -Nhận diện chữ: Chữ c gồm nét cong hở phải. TaiLieu.VN -Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :bò +Giống : nét cong Page -Hỏi : So sánh c o ? -Phát âm đánh vần tiếng : o, cỏ +Phát âm : Gốc lưỡi chạm vào vòm mềm bật ra, tiếng thanh. +Đánh vần: +Khác : c có nét cong hở, o có nét cong kín. (CN-N-CL) -Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ c.Hướng dẫn viết bảng : +Viết mẫu bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) -Viết bảng : o, c, bò, cỏ +Hướng dẫn viết không ngón trỏ. d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng -Đọc cnhân, nhóm, bàn, lớp 3. Củng cố dặn dò Tiết 2: 30p 3. Luyện tập: a.Luyện đọc: -Treo tranh hỏi : Tranh vẽ ? -Tìm tiếng có âm học ( gạch chân : bò, bó, cỏ) -Đọc lại tiết (C nhân- đ thanh) -Thảo luận trả lời : bò bê có bó -Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ. cỏ -Đọc thầm phân tích tiếng bò, b.Đọc SGK: bó, cỏ -Đọc câu ứng dụng (CN-N-CL) c.Luyện viết: d.Luyện nói: Hỏi: -Trong tranh em thấy ? -Vó bè dùng làm ? - Đọc SGK(C nhân- đ thanh) -Tô tập viết : o, c, bó, cỏ -Quan sát trả lời -Vó bè thường đặt đâu ? Quê hương em có vó bè không? -Em biết loại vó bè khác? TaiLieu.VN Page III. Củng cố ,dặn dò: 5p - GV HS hệ thống lại bài. - Nhận xét tiết học ----------------------------------------------------- TaiLieu.VN Page . nào kh c? +Kh c : c có nét cong hở, o c nét cong kín. (CN-N-CL) -Ghép bìa c i, đánh vần, đ c trơn :c -Viết bảng con : o, c, bò, c -Đ c cnhân, nhóm, bàn, lớp -Đ c lại bài tiết 1 (C nhân-. Giáo án H c vần 1 Bài: 0 – C A.M c tiêu: 1. Kiến th c :H c sinh nhận biết đư c chữ o, c ; tiếng bò, c 2.Kĩ năng :Đ c đư c câu ứng dụng : bò bê c bó c 3.Thái độ :Phát triển. bê c bó c -Đ c thầm và phân tích tiếng bò, bó, c -Đ c câu ứng dụng (CN-N-CL) - Đ c SGK (C nhân- đ thanh) -Tô vở tập viết : o, c, bó, c -Quan sát và trả lời TaiLieu.VN Page 2 III. C ng c
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 9 âm o, c , Giáo án tiếng việt 1 bài 9 âm o, c , Giáo án tiếng việt 1 bài 9 âm o, c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay