Giáo án tiếng việt 1 bài 6 be bè bé bẻ bẽ bẹ

3 268 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 17:25

Giáo án Tiếng việt BÀI 6: BE,BÈ, BÉ, BẺ, BẼ, BẸ I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết âm, chữ e, b dấu : ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng 2.Kĩ :Biết ghép e với b be với dấu thành tiếng có nghĩa 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Phân biệt vật, việc, người qua thể khác dấu thanh. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Bảng ôn : b, e, be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ. Tranh minh hoạ tiếng : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ -Các vật tương tự hình dấu thanh. Tranh luyện nói -HS: -SGK, tập viết, tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : 2.Kiểm tra cũ : - Viết, đọc : bè, bẽ (Viết bảng đọc 5- em) - Chỉ dấu `, ~trong tiếng : ngã, hè, bè, kẽ, vẽ (2- em lên chỉ) - Nhận xét KTBC 3.Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động : Giới thiệu : GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động Ôân tập : +Mục tiêu :-Ôn âm, chữ e, b dấu : ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng -Biết ghép e với b be với dấu thành tiếng có nghĩa +Cách tiến hành : Thảo luận nhóm trả lời a. Oân chữ, âm e, b ghép e,b thành tiếng Đọc tiếng có tranh minh hoạ be BE,BÈ, BÉ, BẺ, BẼ, BẸ Page Giáo án Tiếng việt - Gắn bảng : b e be b.Dấu ghép dấu thành tiếng : - Gắn bảng : be Thảo luận nhóm đọc ` / ? ~ . bè bé bẻ bẽ bẹ +Các từ tạo nên từ e, b dấu - Nêu từ chỉnh sửa lỗi phát âm Hoạt động 2: Luyện viết MT:HS viết tiếng có âm dấu vừa ôn. Thảo luận nhóm đọc Đọc : e, be be, bè bè, be bé (C nhân- đ thanh) -Cách tiến hành: +Hướng dẫn viết bảng : Viết bảng con: be,bè,bé, bẻ, bẽ, bẹ +Viết mẫu bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt viết) +Hướng dẫn viết không ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc: MT:HS phân biệt tiếng có âm dấu vừa ôn. Cách tiến hành: đọc lại tiết GV sữa phát âm cho HS Đọc lại tiết 1(C nhân- đ thanh) Quan sát,thảo luận trả lời Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS tô tiếng có âm dấu vừa ôn. BE,BÈ, BÉ, BẺ, BẼ, BẸ Đọc : be bé(C nhân- đ thanh) Page Giáo án Tiếng việt -Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS tô theo dòng. Tô tập viết : bè, bẽ Hoạt động 3:Luyên nói” Các dấu phân biệt từ theo dấu thanh”. -MT:Phân biết vật việc người qua thể khác dấu thanh. -Cách tiến hành: Nhìn tranh phát biểu : -Tranh vẽ ? Em thích tranh không ? (Thế giới đồ chơi trẻ em thu nhỏ lại giới có thực mà sống.Tranh minh hoạ có tên : be bé. Chủ nhân be bé, đồ vật be bé, xinh xinh ) Hỏi: -Quan sát tranh em thấy gì? Quan sát vàtrả lời : Các tranh xếp theo trật tự chiều dọc. Các từ đối lập dấu : dê / dế, dưa / dừa, cỏ / cọ, vó / võ. -HS chia học nhóm nhận xét Phát triển chủ đề luyện nói : -Em trông thấy vật, loại quả, đồ vật chưa ? Ở đâu? Trả lời -Em thích tranh nào? Vì ? -Trong tranh, vẽ người ? Người làm ? -Hướng dẫn trò chơi 4,Củng cố dặn dò Chia nhóm lên viết dấu phù hợp tranh. -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương BE,BÈ, BÉ, BẺ, BẼ, BẸ Page . e, be be, bè bè, be bé (C nhân- đ thanh) Viết bảng con: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ Đọc lại bài tiết 1( C nhân- đ thanh) Quan sát,thảo luận và trả lời Đọc : be bé( C nhân- đ thanh) BE, BÈ, BÉ, BẺ, BẼ, BẸ. ôn : b, e, be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ. Tranh minh hoạ các tiếng : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ -Các vật tương tự hình dấu thanh. Tranh luyện nói -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con,. minh hoạ BE, BÈ, BÉ, BẺ, BẼ, BẸ Page 1 Giáo án Tiếng việt 1 - Gắn bảng : b e be b.Dấu thanh và ghép dấu thanh thành tiếng : - Gắn bảng : ` / ? ~ . be bè bé bẻ bẽ bẹ +Các từ được tạo nên từ e,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 6 be bè bé bẻ bẽ bẹ , Giáo án tiếng việt 1 bài 6 be bè bé bẻ bẽ bẹ , Giáo án tiếng việt 1 bài 6 be bè bé bẻ bẽ bẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay