Giáo án tiếng việt 1 bài 5 dấu huyền dấu ngã

5 263 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 17:25

Giáo án Tiếng việt BÀI 5: \ ; ~ A. Mục đích yêu cầu. - Học sinh nhận biết dấu \ ; ~ - Biết ghép tiếng be, bẽ - Biết dấu \ ; ~ tiếng có đồ vật, vật - Phát triển lời nói tự nhiên, nói bè gỗ tác dụng đời sống - Học sinh yêu thích môn học. B. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên:- Giấy ô li phóng to, vật tựa hình \ ; ~ - Tranh minh hoạ phần luyện nói, thực hành tiếng việt 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, thực hành tiếng việt 1, phấn, bảng. I. ổn đích tổ chức: II. Kiểm tra cũ: - Gọi h/s đọc sgk - H/s đọc sgk - Gọi h/s lên bảng viết dấu (?), (.) - H/s lên bảng viết III. Bài (29') TIẾT 1: 1. Giới thiệu bài: - Để đọc ghép nhiều tiếng nữa, tiết hôm cô dạy em dấu nữa. - Gv ghi đầu lên bảng - H/s nêu yêu cầu đầu 2. Dạy dấu tiếng mới. a. Giới thiệu dấu ghi bảng \ - CN - ĐT đọc \ - Hướng dẫn quan sát tranh - H/s quan sát tranh ? Tranh vẽ - H/s nêu nội dung tranh Giáo án Tiếng việt - GV ghi bảng tiếng ứng với nội dung tranh - dừa , cò, gà, mèo. ? Các tiếng có dấu gì? - Các tiếng có dấu huyền - GV xoá bảng tiếng ghi dấu lên bảng - H/s đọc ĐT + CN nhóm - Giới thiệu dấu ~ - Hướng dẫn h/s quan sát tranh - H/s quan sát tranh thảo luận ? Tranh vẽ gì? - H/s nêu nội dung tranh - Giáo viên ghi bảng tương ứng với nội dung tranh; bẽ, vẽ, võ, võng, gỗ ? Các tiếng có dấu gì? - Dấu ngã (~) - Giáo viên xoá tiếng bảng ghi ngã bảng chi học sinh đọc - H/s đọc ĐT + nhóm, lớp b. Ghép chữ phát âm. - Gv ghi tiếng : be - Đọc CN + nhóm + lớp - Thêm dấu \: bè - CN+ N+ ĐT - Thêm dấu ~: bẽ - CN + N+ ĐT ? Nêu vị trí dấu tiếng - Đều có dấu âm e - Chỉ bảng đọc đánh vần, đọc tiếng - CN - N - ĐT - Chỉ bảng đọc dấu, đọc tiếng - CN + N + ĐT - Hướng dẫn viết bảng ? Vừa học dấu gì? - Dấu \; ~ - Nêu cách viết dấu \ , ~ - H/s nêu - Dấu \ nét xuyên trái Giáo án Tiếng việt - Dấu ~ nét móc đầu nằm ngang - GV nhắc lại viết lên bảng - H/s quan sát - Cho h/s viết bảng - H/s viết bảng - Gv quan sát uốn nắm thêm cho h/s - Nhận xét sửa cho h/s - Gọi h/s đọc tiếng ứng dụng - H/s nêu: âm b nối liền với âm e, dấu huyền (\) nằm e - yêu cầu h/s cách viết b nối với e dấu ~ e - GV nhắc cách viết viết mẫu lên bảng - H/s quan sát - Lớp viết bảng - Học sinh viết bảng - GV nhận xét học sinh d. Củng cố: ? Học dấu gì? có tiếng? - Dấu \ có tiếng : bè - Dấu ~ có tiếng: bẽ đọc CN + ĐT + nhóm TIẾT 2: 3. Luyện tập: a. Luyện đọc (10') Giáo án Tiếng việt - Gọi h/s đọc âm, tiếng bảng - H/s đọc ĐT + CN - GV nhận xét ghi điểm b. Luyện viết: (10') - Hướng dẫn học sinh tập tô, viết tiếng việt - H/s mở tập viết viết - GV quan sát uốn nắn cho em - Thu chấm nhận xét c. Luyện nói: (10') - Giới thiệu tranh cho h/s quan sát tranh - Học sinh quan sát tranh ? Bé cạn hay nước - Bé nước ? Thuyền khác bè - Thuyền khác bè phải có người chèo thuyền, đi, thuyền đóng gỗ ván ? Bè dùng làm - Bè tre, gỗ ghép lại - Bè dùng chở người hàng qua sông suối ? Những người tranh làm - Người tranh cầm gậy chống bè - Giới thiệu phát triển chủ đề luyện nói - H/s thảo luận theo ý ? Tại không dùng bè, phải dùng thuyền? ? Em trông thấy bè chưa ? Quê hương em có bè không - H/s tự thảo luận - Gv cho h/s đọc bảng - H/s đọc ĐT + CN - Hướng dẫn h/s đọc sgk - H/s đọc sgk Giáo án Tiếng việt * Trò chơi: b - e - \ - bè - Hướng dẫn h/s tìm âm ghép tiếng thêm dấu tạo thành tiếng nói b - e - / - bé b - e - ? - bẻ b- e - ~ - bẽ - GV nhận xét tuyên dương IV. Củng cố dặn dò (5') - H/s đọc lại lớp - H/s đọc CN - ĐT - Tìm hiểu dấu vừa học sgk - H/s tìm - Về nhà học xem nội dung bai sau GV nhận xét học =============================== . dấu gì? có trong tiếng? - Dấu có trong tiếng : bè - Dấu ~ có trong tiếng: bẽ đọc CN + ĐT + nhóm TIẾT 2: 3. Luyện tập: a. Luyện đọc (10 ') Giáo án Tiếng việt 1 - Gọi h/s đọc thanh âm, tiếng. dấu, đọc tiếng - CN - N - ĐT - CN + N + ĐT - Hướng dẫn viết bảng con ? Vừa học dấu gì? - Dấu ; ~ - Nêu cách viết dấu , ~ - H/s nêu - Dấu là 1 nét xuyên trái Giáo án Tiếng việt 1 - Dấu ~ là. tranh Giáo án Tiếng việt 1 - GV ghi bảng các tiếng ứng với nội dung từng tranh - dừa , cò, gà, mèo. ? Các tiếng đều có dấu thanh gì? - Các tiếng đều có dấu thanh huyền - GV xoá bảng các tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 bài 5 dấu huyền dấu ngã , Giáo án tiếng việt 1 bài 5 dấu huyền dấu ngã , Giáo án tiếng việt 1 bài 5 dấu huyền dấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay