CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ

16 526 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 11:03

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI VÒNG HUYỆN KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu trần thuật đơn ? Cho ví dụ ? Trả lời: - Câu trần thuật đơn loại câu cụm C – V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả kể việc, vật hay để nêu ý kiến. - Ví dụ: Mẹ em cô giáo. C V CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ 1.Tìm hiểu ví dụ: Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu sau: a. Bà đỡ Trần người huyện Đông Triều. (Vũ Trinh) b. Hoán dụ gọi tên vật, tượng, khái niệm tên vật, tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt. (Theo Ngữ văn 6, tập một) c. Ngày thứ năm đảo Cô Tô ngày trẻo, sáng sủa. (Nguyễn Tuân) d. Dế Mèn trêu chị Cốc dại. 1.Tìm hiểu ví dụ: Xác định chủ ngữ, vị ngữ : a. Bà đỡ Trần //là người huyện Đông Triều. C V là+CDT (Vũ Trinh) b.Hoán dụ//là gọi tên vật, tượng …cho diễn đạt. C V là+CĐT (Theo Ngữ văn 6, tập hai) c.Ngày thứ năm đảo Cô Tô //là ngày trẻo, sáng sủa. C V d. Dế Mèn trêu chị Cốc // dại. là+TT C V là+CDT (Nguyễn Tuân) Chọn từ, cụm từ phủ định (không, không phải, chưa, chưa phải) thích hợp để điền vào trước vị ngữ câu sau: a. Bà đỡ Trần người huyện Đông Triều. Trinh) a. Bà đỡ Trần người huyện(Vũ Đông Triều. b. Hoán dụ gọi tên vật, tượng, khái niệm tên dụ vật,không tượng, khái khác cóhiện quantượng, hệ gần khái gũi với b.một Hoán phải gọiniệm tên vật, niệm nhằm gợi cảm cho diễn đạt.khác có quan têntăng sức mộtgợi sựhình, vật, tượng, khái niệm (Theo Ngữ văn 6, tập một) hệ gần gũi với nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt. c. Ngày thứ năm đảo Cô Tô ngày trẻo, sáng sủa. c. Ngày thứ năm đảo Cô Tô chưa phải ngày (Nguyễn Tuân) trẻo, sáng sủa. d. Dế Dế Mèn Mèn trêu dại. phải dại. d. trêuchị chịCốc Cốclà chưa CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ 1. Tìm hiểu ví dụ: 2. Kết luận: - Trong câu trần thuật đơn có từ là: + Vị ngữ thường cấu tạo bởi: + DT(CDT) + ĐT(CĐT) + TT(CTT) + Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, kết hợp với cụm từ: không phải, chưa phải. * Ghi nhớ: (SGK trang 114) CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ II.CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu sau cho biết vị ngữ câu dùng để làm gì? 1. Khóc //là nhục. Câu đánh giá C V 2. Danh từ //là từ người, vật, tượng, khái niệm. C Câu định nghĩa V 3. Tre // cánh tay người nông dân. C V Câu giới thiệu 4. Bạn Lan//là người có mái tóc dài, mượt mà, óng ả. C V Câu miêu tả CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ II.CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ Có kiểu câu trần thuật đơn có từ đáng ý sau: + Câu định nghĩa; + Câu giới thiệu; + Câu miêu tả; + Câu đánh giá. Ví dụ: Xác định chủ ngữ, vị ngữ cho biết câu sau có phải câu trần thuật đơn có từ “là” không ? - Người ta C gọi V chàng Sơn Tinh. P1 P2 => Câu câu trần thuật đơn có từ “là” từ “là” câu có tác dụng nối động từ với phụ ngữ động từ không làm phận vị ngữ. Lưu ý ! Không phải câu trần thuật đơn có từ “là” gọi câu trần thuật đơn có từ “là”. * Ghi nhớ: (sgk-115) Bài tậpLUYỆN 1: Tìm câu trần thuật đơn có từ là, xác định chủ ngữ, vị ngữ III. TẬP cho biết câu thuộc kiểu câu ? Bài tập 1: THẢO LUẬN NHÓM: Thời gian phút Nhóm 1-2: Tre nguồn vui tuổi thơ. Tìm câu trần thuật đơn có từ là, xác định chủ ngữ, vị ngữ cho […] Nhạc trúc, nhạc tre khúc nhạc đồng quê. biết câu thuộc kiểu câu ? (Thép Mới) Nhóm 3-4-5: Vua nhớ công ơn phong Phù Đổng Thiên Vương lập đền thờ quê nhà. (Thánh Gióng) Nhóm 6-7-8: Bồ bác chim ri Chim ri dì sáo sậu Sáo sậu cậu sáo đen Sáo đen em tu hú Tu hú bồ các. (Đồng dao) ĐÁP ÁN - Tre nguồn vui tuổi thơ. C V […] Nhạc trúc, nhạc tre khúc nhạc đồng quê. C V câu đánh giá - Vua nhớ công ơn phong Phù Đổng Thiên Vương C V1 P V2 lập đền thờ quê nhà. P => Không phải câu trần thuật đơn có từ từ “là” có tác dụng nối động từ với phụ ngữ động từ. - Bồ bác chim ri C V . câu giới thiệu Bài tập 2: Quan sát bốn tranh viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận tranh em thích nhất. Trong đoạn văn có câu trần thuật đơn có từ “là” nêu tác dụng câu đó? Kiều Phương Chợ Lượm Đảo Cô Tô Lượm Đoạn văn tham khảo: Lượm nhân vật mà em yêu thích. Bạn người liên lạc dũng cảm. Lượm hồn nhiên, sáng. Với chân thoăn thoắt, đầu nghênh nghênh làm em nhớ mãi. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Học bài: + Đặc điểm câu trần thuật đơn có từ “là”. + Các kiểu câu trần thuật đơn có từ “là” - Bài tập: + Hoàn thành tập SGK. + Viết đoạn văn từ năm đến bảy câu tả người bạn thân em, đoạn văn có câu trần thuật đơn có từ “là”. Nêu tác dụng câu trần thuật đơn có từ “là” đoạn văn. - Chuẩn bị học: Câu trần thuật đơn từ “là” 24 [...]... Không phải là câu trần thuật đơn có từ là vì từ là có tác dụng nối động từ với phụ ngữ của động từ - Bồ các là bác chim ri C V là câu giới thiệu Bài tập 2: Quan sát bốn bức tranh và viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận về bức tranh em thích nhất Trong đoạn văn có câu trần thuật đơn có từ là và nêu tác dụng của câu đó? Kiều Phương Chợ nổi Lượm Đảo Cô Tô Lượm Đoạn văn tham khảo: Lượm là nhân vật... ấy là một người liên lạc dũng cảm Lượm luôn hồn nhiên, trong sáng Với cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh làm em nhớ mãi HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Học bài: + Đặc điểm câu trần thuật đơn có từ là + Các kiểu câu trần thuật đơn có từ là - Bài tập: + Hoàn thành các bài tập SGK + Viết đoạn văn từ năm đến bảy câu tả một người bạn thân của em, trong đoạn văn có ít nhất một câu trần thuật đơn có từ. ..Bài tập 1: Tìm câu trần thuật đơn có từ là, xác định chủ ngữ, vị ngữ III LUYỆN TẬP và cho biết các câu ấy thuộc kiểu câu nào ? Bài tập 1: THẢO LUẬN NHÓM: Thời gian 4 phút Nhóm 1-2: Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ Tìm câu trần thuật đơn có từ là, xác định chủ ngữ, vị ngữ và cho […] Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê biết các câu ấy thuộc kiểu câu nào ? (Thép Mới)... thành các bài tập SGK + Viết đoạn văn từ năm đến bảy câu tả một người bạn thân của em, trong đoạn văn có ít nhất một câu trần thuật đơn có từ là Nêu tác dụng của câu trần thuật đơn có từ là trong đoạn văn - Chuẩn bị bài học: Câu trần thuật đơn không có từ là 24 ... Vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà (Thánh Gióng) Nhóm 6-7-8: Bồ các là bác chim ri Chim ri là dì sáo sậu Sáo sậu là cậu sáo đen Sáo đen là em tu hú Tu hú là chú bồ các (Đồng dao) ĐÁP ÁN - Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ C V […] Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê C V là câu đánh giá - Vua nhớ công ơn phong là Phù Đổng Thiên Vương . cho biết câu sau có phải là câu trần thuật đơn có từ là không ? C V P1 P2 Lưu ý ! Không phải câu trần thuật đơn nào có từ là cũng được gọi là câu trần thuật đơn có từ là . => Câu trên. cụm từ: không phải, chưa phải. * Ghi nhớ: (SGK trang 114) I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu. V // Câu đánh giá Câu định nghĩa C V // C V C V Câu giới thiệu Câu miêu tả II.CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ // // Có các kiểu câu trần thuật đơn có từ là đáng chú ý như sau: + Câu định
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ, CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ, CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn