Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam

77 5,099 33
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 14:23

Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu Không khí là một trong những thành phần cơ bản của môi trờng sống, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống của con ngời. Song môi tr- ờng không khí đã và đang ngày càng bị ô nhiễm một cách trầm trọng do chính hành vi của con ngời gây ra. Để tồn tại, phát triển và thoả mãn các nhu cầu ngày càng cao của mình, con ngời đã, đang và sẽ tiếp tục tác động một cách tiêu cực đến môi trờng không khí. Khi môi trờng không khí bị ô nhiễm đã gây ra những tác động ngợc trở lại cho đời sống con ngời và trở thành một trong những vấn đề có tính toàn cầu thì bảo vệ môi trờng không khí đã thu hút đợc sự quan tâm không chỉ của riêng Việt Nam mà của tất cả các quốc gia trên thế giới. Hoà chung với tiến trình hội nhập toàn cầu và xu thế chung trong bảo vệ môi trờng mang tính quốc tế, Việt Nam đã sử dụng nhiều công cụ, thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trờng không khí, trong đó pháp luật đợc đánh giá là công cụ có hiệu quả nhất. Thông qua pháp luật, Nhà nớc đã tác động đến các chủ thể khi họ có hành vi tác động đến môi trờng không khí, qua đó định hớng cho các chủ thể thực hiện hành vi có lợi hơn cho môi trờng không khí, góp phần bảo vệ môi trờng không khí. Nhng pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam trong những năm vừa qua lại là một bộ phận đợc quan tâm muộn và cha thật sự đúng đắn, chỉ đến gần đây, khi tình trạng ô nhiễm môi trờng không khí Việt Nam đã trở nên trầm trọng thì nó mới thực sự đợc quan tâm một cách đúng mức. Tuy vậy, cho đến nay Việt Nam vẫn cha có một văn bản pháp luật nào điều chỉnh riêng về bảo vệ môi trờng không khí sạch, mà ta chỉ có thể tìm thấy một số quy phạm pháp luật về vấn đề này trong các văn bản có liên quan. Điều đó cho thấy hiện trạng văn bản pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam còn nhiều hạn chế, tản mạn và chồng chéo, cha đáp ứng đợc yêu cầu bảo vệ môi trờng không khí hiện nay. Điều này đã khiến cho môi trờng không khí Việt Nam trong thời gian qua và hiện nay đang trở nên khó giải quyết và ngày càng tồi tệ. Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Từ sự cấp thiết trên, tôi đã chọn đề tài: Pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam làm đề tài cho Khoá luận tốt nghiệp của mình. Trong phạm vi của Khoá luận này, tôi chỉ dừng lại việc phân tích nội dung các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam hiện nay, tìm hiểu một số thực trạng áp dụng các quy định này trên thực tiễn trong thời gian qua, từ đó có đặt ra một số yêu cầu hoàn thiện và trên cơ sở đó đã tìm hiểu và đ- a ra một số giải pháp cơ bản cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam trong thời gian tới. Kết cấu của Khoá luận đợc trình bày bao gồm: ngoài lời nói đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 chơng sau: Chơng I: Những vấn đề chung về môi trờng không khípháp luật bảo vệ môi trờng không khí. Chơng II: Những nội dung chủ yếu của pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam. Chơng III: Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện. Do khả năng và kiến thức thực tế còn hạn chế nên Khoá luận sẽ không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót, tôi rất mong nhận đợc sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến từ các thầy cô và các bạn cho Khoá luận đợc hoàn thiện hơn. Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I: Những vấn đề chung về môi trờng không khípháp luật về bảo vệ môi trờng không khí 1.1. Ô nhiễm môi trờng không khí 1.1.1. Các khái niệm: không khí, ô nhiễm môi trờng không khí Không khí là hỗn hợp khí gồm có Nitơ chiếm 78.9%, oxy chiếm 20.59%, Acgong chiếm 0.93%, đioxit cacbon chiếm 0.32% và một số hiếm khí khác nh Nêon, Hêli, Mêtan, Kripton. điều kiện bình thờng của độ ẩm tuyệt đối, hơi n- ớc chiếm gần 1.3% thể tích không khí 1 . Nếu trong môi trờng không khí có lẫn một số loại khí chất khác có gây ảnh hởng đến đời sống của con ngời, của động vật và thực vật thì môi trờng không khí đó bị coi là ô nhiễm. Khi đó ô nhiễm không khí đợc hiểu là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi). ô nhiễm môi trờng không khí đợc xác định bằng sự biến đổi môi trờng theo hớng không tiện nghi, bất lợi đối với cuộc sống của con ngời, của động vật và thực vật, mà sự ô nhiễm đó lại do hoạt động của con ngời gây ra với quy mô, phơng thức và mật độ khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp tác dụng, làm thay đổi mô hình, thành phần hoá học, tính chất vật lý và sinh học của môi trờng không khí 2 . Theo phơng diện pháp lý, căn cứ vào khái niệm về ô nhiễm môi trờng đợc quy định tại Khoản 4 - Điều 2 - Luật bảo vệ môi trờng 1993 thì ô nhiễm môi tr- ờng không khí đợc hiểu là sự thay đổi tính chất của môi trờng không khí, vi phạm tiêu chuẩn môi trờng không khí đã đợc quy định. 1 Giáo trình Luật môi trờng - Trờng Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, Hà Nội- 2003, trang 235. 2 GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trờng không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, HN - 1997, trang5. Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ô nhiễm môi trờng không khí bị gây ra bởi nhiều nguồn gây ô nhiễm khác nhau, không kể đến các nguồn ô nhiễm môi trờng không khí do tự nhiên (nh sự phun trào núi lửa, cháy rừng, bão bụi, quá trình phân huỷ, thối rữa xác động vật, thực vật tự nhiên cũng phát thải những chất khí), có thể liệt kê các nguồn ô nhiễm nhân tạo (do hoạt động của con ngời gây ra) nh sau: - Giao thông vận tải (nguồn ô nhiễm di động): bao gồm giao thông bộ, đờng sắt, giao thông thủy, hàng không. - Các cơ sở công nghiệp đốt nhiên liệu (than, dầu, khí) nguồn thải cố định. - Các quá trình sản xuất công nghiệp, đặc biệt là quá trình sản xuất hoá chất, sản xuất vật liệu, luyện kim và khai thác mỏ. - Các nguồn ô nhiễm khác: sinh hoạt của nông dân (đun bếp, đốt chất thải), sản xuất nông nghiệp, bốc hơi từ ô nhiễm nớc mặt, xây dựng công trình, cháy rừng. Trong các nguồn trên, nguồn ô nhiễm nhân tạo lớn nhất là do quá trình đốt nhiên liệu (than, dầu khí) gây ra. Môi trờng không khí từ lâu đã bị ô nhiễm và ngày càng trầm trọng. Hiện nay, chi phí mà các nớc bỏ ra cho việc phục hồi môi trờng nhằm đảm bảo phát triển bền vững là rất lớn, ví dụ: Lào hàng năm phải chi khoảng 7,43% tổng thu nhập quốc dân cho bảo vệ môi trờng, Campuchia là 5,5%, Trung Quốc là 4,7% và Việt Nam là 7,2%. ô nhiễm môi trờng nói chung và ô nhiễm môi trờng không khí nói riêng không chỉ là vấn đề riêng của một quốc gia nào mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu vì chúng ta chỉ có một quả đất (Lời kêu gọi toàn thế giới do hội nghị môi trờng toàn nhân loại năm 1972 đa ra). Vì vây cần phải có sự hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ giữa các quốc gia trên thế giới. Là một quốc gia đang trên đờng phát triển, khi ô nhiễm môi trờng không khí ngày càng trầm trọng thì vấn đề này đợc đặt ra đối với Việt Nam phải càng đợc đề cao hơn bao giờ hết. Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.2. ảnh hởng của ô nhiễm môi trờng không khí đối với đời sống cộng đồng Con ngời không thể sống thiếu không khí bởi lẽ không khí là một trong những yếu tố cơ bản nhất để duy trì sự sống. Nhng môi trờng không khí ngày nay đã bị ô nhiễm một cách trầm trọng kéo theo những hậu quả khủng khiếp của nó đã trở thành vấn đề chung của toàn cầu. Ô nhiễm không khí không phải là vấn đề mới phát hiện ra, nó đã đợc nói đến cách đây hàng nhiều thế kỷ. Hơn 300 năm trớc đây nhà khoa học Jonh Evalyn, chuyên về bút ký và ghi chép khoa học đã minh hoạ với độ chính xác cao về tác động của ô nhiễm môi trờng không khí do sự đốt cháy của nhiên liệu gây ra, nh làm đục bầu trời, giảm bớt bức xạ mặt trời chiếu xuống trái đất, làm con ngời bị đau yếu và tử vong, phiền muộn và lo âu hít phải bụi, khói, khí độc và nó gây ra han gỉ vật liệu. Tuy nhiên ô nhiễm môi trờng không khí, một mối quan tâm của công chúng chỉ mới đợc nhận thức trong thời gian gần đây, kể từ khi có sự bùng nổ phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ; con ngời càng ngày càng thấy rõ ràng là sự ô nhiễm môi trờng không khí do chất thải công nghiệp và giao thông vận tải gây ra đã làm thiệt hại rất lớn về vật chất đối với nền kinh tế quốc dân và làm tăng bệnh tật đối với nhân dân. Điều này đã đợc khẳng định Hội nghị về Con ngời và môi trờng xung quanh của Liên hiệp quốc tại Stockhom tháng 6/1972. Ô nhiễm môi trờng không khí thể hiện việc chất lợng môi trờng sống của con ngời bị suy giảm, nồng độ các chất độc hại trong không khí vợt quá chỉ tiêu cho phép và thể hiện rõ nhất các tác hại do ô nhiễm môi trờng không khí gây ra cho con ngời: không khí bị ô nhiễm có thể gây ra một số bệnh nguy hiểm, nhất là các bệnh về đờng hô hấp. Trong lịch sử, ô nhiễm môi trờng không khí đã gây ra rất nhiều thảm hoạ khủng khiếp đối với con ngời. Có thể kể đến thảm hoạ đầu tiên trong thế kỷ 20 do ô nhiễm môi trờng không khí gây ra là hơi khói công nghiệp phát ra đã bị hiện tợng khí hậu nghịch đảo nhiệt kìm hãm phát tán, đã gây ra đầu độc Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thành phố thung lũng Manse (Bỉ) vào năm 1930, và tơng tự thung lũng dọc theo sông Monongahela vào năm 1948. Trong các vụ thảm hoạ ô nhiễm môi tr- ờng này hàng trăm ngời đã chết. Hiện tợng nghịch đảo nhiệt đã làm tăng nồng độ hơi khói gây ngạt London năm 1952, nồng độ bụi trong không khí cao nhất đạt đến 4,46mg/m 3 , tức cao gấp 10 lần so với bình thờng, làm chết và bị thơng 4000- 5000 ngời. Thảm hoạ lớn nhất trong lịch sử loài ngời do ô nhiễm môi trờng không khí gây ra đó là vụ rò khí MIC (khí methyl- iso- cyanate) của Liên hiệp sản xuất phân bón Bhopal (ấn Độ) vào năm 1984 làm khoảng 2 triệu ngời Bhopal đã bị nhiễm độc 3 . Chất lợng môi trờng không khí của các nớc trên Thế giới đã ngày càng bị suy giảm, đặc biệt tại các thành phố lớn, chất lợng không khí đã trở lên tồi tệ. Ví dụ: Vào tháng 3 năm 1992, nhân dân thành phố Mêhicô, thủ đô của Mêhicô đã trải qua những ngày rất khó khăn, vì 2,5 triệu chiếc xe hơi và khoảng 30 nghìn xí nghiệp công nghiệp của thành phố hoạt động đã thải vào không khí mỗi năm khoảng 4,3 triệu tấn chất thải, đã làm cho nồng độ các khí ô nhiễm trong không khí gấp 3 lần tiêu chuẩn cho phép. Thành phố đã phải áp dụng biện pháp khẩn cấp là các trờng học phổ thông phải tạm thời đóng cửa, giảm bớt giờ sinh hoạt và làm việc ngoài trời của ngời lớn; tạm ngừng hoạt động của 1 triệu xe ôtô, hàng chục nhà máy, xí nghiệp công nghiệp phải tạm ngừng hoặc giảm kế hoạch sản xuất. Những ngày đầu tháng 4 - 2005, nhân dân Bắc kinh đã phải trải qua một đợt nghịch đảo nhiệt, mật độ hạt bụi lơ lửng gần mặt đất đang mức nguy hiểm từ 400 500 microgam trong mỗi mét khối khí. Cục bảo vệ môi trờng Bắc Kinh đã khuyến cáo nhân dân Bắc Kinh nên trong nhà vì bầu trời thành phố đang bị bao phủ bởi một lớp sơng mù màu vàng ô nhiễm đến độ nguy hiểm nghiêm trọng. Theo kết quả đánh giá, Bắc Kinh là thành phố thờng xuyên rơi vào tốp những thành phố có chất lợng không khí tồi tệ nhất cả nớc Trung Quốc và trên thế giới. 4 3 GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trờng không khí, NXB Khoa học và kỹ thuật, HN- 1997, trang 6. 4 Nguồn: http://nea.gov.vn, ô nhiễm môi trờng không khí Bắc Kinh. Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tiếp đến, phải nói đến tác hại có ảnh hởng lớn của ô nhiễm môi trờng không khí gây ra đó là sự thay đổi của khí hậu toàn cầu dới tác động của nhiều yếu tố nh: sự gia tăng dân số với những tác động của nó đến môi trờng, rừng bị tàn phá nhng quan trọng nhất là sự gia tăng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Từ thời kì tiền công nghiệp, nhất là từ năm 1980 đến nay, cùng với sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ, đã và đang làm tăng dần nồng độ các khí nhà kính trong khí quyển nh CO 2 lên 31%, CH 4 lên 15% và N 2 O lên 17%, mà hệ quả của nó làm nhiệt độ Trái Đất tăng nhanh trong những thập kỷ qua, đặc biệt là những năm cuối của thập kỷ 90. Phần đóng góp của CO 2 , CH 4 và N 2 O vào quá trình nóng lên toàn cầu đợc ớc tính CO 2 : 70-72%, CH 4 : 20% và N 2 O: 6-7%. Kết quả là trong 100 năm qua, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 0,6 o C và khoảng 1,5 o C- 4,5 o C trong 50 năm tới (Theo dự đoán của UB TG về MT và phát triển LHQ trong báo cáo nhan đề Tơng lai của chúng ta năm1986). Không khí nóng lên dẫn đến thay đổi bất thờng của khí hậu. Biểu hiện tiêu biểu của những biến đổi này là sự xuất hiện của hiện tợng El Nino cùng với nó là hiện tợng La Nina và gần đây khối băng lớn nhất Nam Cực đã bị phá vỡ, đợt nắng nóng kéo dài ấn Độ làm hơn 70 ngời chết. Việc Mỹ - nớc phát thải lợng khí lớn nhất rút khỏi Nghị định th Kyoto về thay đổi khí hậu toàn cầu làm cho sự hợp tác bảo vệ khí hậu toàn cầu gặp nhiều khó khăn. ô nhiễm không khí cũng là một trong những nguyên nhân gây suy giảm và thủng tầng ôzôn. Trong những năm 80, mật độ trung bình tầng ôzôn bị suy giảm mất 5% trên vùng nam cực và 4% trên toàn thế giới. Sự tồn tại của tầng ôzôn có ý nghĩa quan trọng đối với Trái đất trên nhiều phơng diện: nó ngăn không cho tia cực tím trong vũ trụ xâm nhập vào trái đất, gây những tác hại cho con ngời và các hệ sinh thái; nó đóng vai trò của lớp vỏ trái đất, ngăn cho bầu khí quyển bao quanh trái đất không nóng lên bởi năng lợng mặt trời. Vì vậy sự suy giảm hay những lỗ thủng của tầng ôzôn sẽ tạo ra những biến đổi xấu của khí hậu trên Trái đất, nh: sự suy giảm tầng ôzôn sẽ làm tăng lợng bức xạ tử ngoại UV- B đến mặt đất và làm tăng các phản ứng hoá học dẫn tới ô nhiễm khí quyển; khói mù Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 và ma axit sẽ tăng lên do các chất tạo thành ma axit tăng lên cùng với sự phát triển của hoạt động của tia UV- B. Một trong những hậu quả nữa của sự ô nhiễm không khí là ma axit. Đây có thể đợc coi là một hậu quả nguy hại nhất. Ma axít chính xác là sự lắng đọng axít trong sơng mù và tuyết. Khi đọng lại trên đất, axít làm nớc nhiễm độc và làm h hỏng tầng đất màu nhạy cảm, giết chết cây cối và các loài thủy sinh. Sự lắng đọng axít còn làm tăng thêm tốc độ ăn mòn vật liệu xây dựng trong các công trình kiến trúc. Khói mù quang hoá cũng là một dạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng khác. Mù quang hoá nh những chất gây ô nhiễm đã phá hoại tàn tệ rừng cây, mùa màng và cơ quan hô hấp của động vật. Thứ khói mù này lúc đầu không gây chết ngời nhng nếu tồn tại kéo dài trong một thời gian sẽ tích tụ lại gây nhiều tai hoạ. Môi trờng không khí toàn cầu đã và đang bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng, chất lợng môi trờng sống của con ngời ngày càng bị suy giảm. Môi trờng không khí bị ô nhiễm là do nhu cầu phát triển của chính con ngời gây ra và khi đã vợt quá giới hạn chịu đựng của mình, môi trờng không khí đã bị ô nhiễm đó lại có tác động ngợc trở lại, gây ra cho con ngời những thảm hoạ khủng khiếp, những tác hại về nhiều mặt. ô nhiễm không khí rất dễ lan truyền, khó kiểm soát và cũng rất khó khắc phục, chính vì vậy việc bảo vệ môi trờng không khí đã trở thành vấn đề toàn cầu chứ không chỉ của riêng một quốc gia nào. 1.1.3. Hiện trạng ô nhiễm môi trờng không khí Việt Nam. Giống nh hầu hết các nớc trên thế giới, Việt Nam cũng đang đứng trớc những thách thức hết sức lớn lao về nạn ô nhiễm môi trờng nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng. Ô nhiễm môi trờng không khí đang là một vấn đề bức xúc đối với môi trờng đô thị, công nghiệp và các làng nghề nớc ta hiện nay. Quá trình công nghiệp hoá càng mạnh, đô thị hoá càng phát triển thì nguồn thải gây ô nhiễm môi trờng không khí càng nhiều, áp lực làm biến đổi chất lợng Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 không khí theo chiều hớng xấu càng lớn, yêu cầu quản lý chất lợng môi trờng không khí càng cao. Ô nhiễm môi trờng không khí Việt Nam bao gồm các loại sau xét theo các tác nhân gây ô nhiễm: - Ô nhiễm bụi: hầu hết các đô thị nớc ta đều bị ô nhiễm bụi, nhiều nơi bị ô nhiễm bụi trầm trọng, tới mức báo động. Các khu dân c cạnh đờng giao thông lớn và gần các nhà máy, xí nghiệp cũng bị ô nhiễm bụi rất lớn. Nồng độ bụi trong các khu dân c xa đờng giao thông, xa các cơ sở sản xuất hay trong các khu công viên cũng đạt tới xấp xỉ trị số tiêu chuẩn cho phép (TCCP). Nồng độ bụi trong không khí các thành phố lớn nh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng trung bình lớn hơn trị số TCCP từ 2-3 lần, các nút giao thông thuộc các đô thị này nồng độ bụi lớn hơn TCCP từ 2-5 lần, các khu đô thị mới đang diễn ra quá trình thi công xây dựng nhà cửa, đờng sá và hạ tầng kỹ thuật thì nồng độ bụi thờng vợt TCCP từ 10-20 lần. Bảng 1: Diễn biến nồng độ bụi lơ lửng (mg/m 3 ) trung bình năm trong không khí tại các KCN từ năm 1995 đến 2002 - Ô nhiễm khí SO 2 , CO, NO 2 : Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhìn chung, nồng độ khí SO 2 , CO, NO 2 trung bình các đô thị và khu công nghiệp nớc ta còn thấp hơn trị số TCCP. Nồng độ trung bình khí SO 2 , CO và NO 2 trong không khí hầu hết các đô thị Việt Nam đều nhỏ hơn hoặc xấp xỉ trị số TCCP, tức là cha bị ô nhiễm khí SO 2 , NO 2 và CO. Tuy vậy các nút giao thông chính và gần một số khu công nghiệp, một số xí nghiệp nung gạch ngói, nồng độ các khí này đã xấp xỉ bằng hoặc lớn hơn trị số TCCP, có nơi tới 2-3 lần. Bảng 2: Diễn biến nồng độ khí SO 2 (mg/m 3 ) trung bình năm từ năm 1995 đến năm 2002 trong không khí tại các KCN - Ô nhiễm chì (Pb) trong không khí đô thị: Thực hiện chỉ thị 24/2000/CT-TTg của Thủ tớng Chính Phủ, Việt Nam đã sử dụng xăng pha chì từ ngày 01/07/2001. Số liệu quan trắc môi trờng không khí cho thấy nồng độ chì trong không khí Hà Nội trung bình năm 2002 giảm đi khoảng 40-50% so với cùng thời kỳ năm trớc, TP.Hồ Chí Minh giảm đi khoảng 50%. - Ô nhiễm mùi: nớc ta, ô nhiễm mùi thờng xảy ra 2 bên bờ kênh rạch thoát nớc trong đô thị do sự thối rữa các chất ô nhiễm hữu cơ, vi sinh vật và rác thải phân huỷ phát sinh các khí ô nhiễm nh H 2 S, NH 3 , CH 4 ; ô nhiễm mùi hôi tanh một số đô thị ven biển có cảng cá và chế biến hải sản, ô nhiễm mùi hôi hoá chất gần các xí Nguyễn Thị Thu Huyền - K46A 10 [...]... Qua cách hiểu chung nhất về khái niệm pháp luật bảo vệ môi trờng không khí nh trên, sẽ tạo cơ sở cho việc tìm hiểu và trả lời câu hỏi: pháp luật có vai trò quan trọng nh thế nào trong bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam trong phần dới đây 1.3.2 Vai trò của pháp luật trong bảo vệ môi trờng không khí Trong bảo vệ môi trờng nói chung và bảo vệ môi trờng không khí nói riêng, pháp luật có vai trò, vị trí... Đây là công cụ bảo đảm tính thống nhất, là cơ sở, nền tảng cho mọi hoạt động khác để bảo vệ môi trờng không khí 1.3 Khái niệm pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí Việt nam 1.3.1 Khái niệm Luật môi trờng là một lĩnh vực pháp luật tơng đối mới không chỉ đối với hệ thống pháp luật Việt Nam mà còn cả đối với hệ thống pháp luật của nhiều nớc đang phát triển khác Điều đó đợc lý giải bởi nhiều lý do... chính sách về môi trờng không khí là những hành vi pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền hoặc của cá nhân, tổ chức nhằm theo dõi việc thực hiện pháp luật và chính sách môi trờng không khí, phát hiện những vi phạm pháp luật và chính sách bảo vệ môi trờng không khí, những bất cập trong hệ thống pháp luật bảo vệ môi trờng nói chung và pháp luật bảo vệ môi trờng không khí nói riêng để trên cơ sở đó kiến... phủ Việt Nam triển khai ngay chơng trình nghị sự 21 của Liên hợp quốc Trên cơ sở pháp lý đó, Nhà nớc ta đã ban hành một hệ thống văn bản pháp quy về bảo vệ các yếu tố của môi trờng, trong đó có môi trờng không khí Điều này đã thể hiện nhận thức rõ và đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của pháp luật trong bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam Chơng II: Những nội dung chủ yếu của pháp luật về bảo vệ môi. .. giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí; - Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trờng không khí; - Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trờng không khí Vũ Thị Duyên Thuỳ, Pháp luật bảo vệ môi trờng không khí Việt Nam - Thực trạng và hớng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trờng ĐHL Hà Nội, 2001, trang 31... các quy định về bảo vệ môi trờng không khí Là một bộ phận của pháp luật bảo vệ môi trờng nói chung nên ta có thể dựa vào khái niệm pháp luật bảo vệ môi trờng không khí dể suy ra định nghĩa pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí nh sau: Pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí là tổng hợp các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc pháp lý điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình... không khí Việt nam 2.1 Pháp luật về thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nớc về bảo vệ môi trờng không khí Nh đã nói tại chơng 1, quản lý nhà nớc về môi trờng không khí là một đòi hỏi tất yếu khách quan bởi chỉ có sự thống nhất của một hệ thống các cơ quan quản lý nhà nớc thì mới có thể giải quyết đợc những yêu cầu, đòi hỏi của công tác bảo vệ môi trờng không khí "Quản lý nhà nớc về môi trờng không. .. đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, mỗi cấp; ví dụ nh: xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật bảo vệ môi trờng không khí, tổ chức đánh giá tác động môi trờng các dự án có ảnh hởng đến môi trờng không khí, đánh giá hiện trạng môi trờng không khí, ban hành tiêu chuẩn môi trờng không khí Trong phạm vi từng quốc gia, bảo vệ môi trờng nói chung và bảo vệ môi trờng không khí. .. trờng không khí nói riêng 2.1.3 Về thẩm quyền thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp môi trờng không khí 2.1.3.1 Thẩm quyền thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trờng không khí Hiệu quả quản lý nhà nớc về môi trờng không khí phụ thuộc rất nhiều vào việc tổ chức và thực hiện các chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật. .. tác động tới môi trờng không khí - Nhóm quan hệ hình thành trong hoạt động quản lý nhà nớc về môi trờng không khí - Nhóm quan hệ về các biện pháp khắc phục suy thoái, ô nhiễm, phòng chống sự cố môi trờng không khí - Nhóm quan hệ về giải quyết tranh chấp môi trờng không khí, xử lý vi phạm pháp luật môi trờng không khí - Nhóm quan hệ về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trờng không khí Qua cách . chung về môi trờng không khí và pháp luật bảo vệ môi trờng không khí. Chơng II: Những nội dung chủ yếu của pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí ở Việt Nam. . không khí dể suy ra định nghĩa pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí nh sau: Pháp luật về bảo vệ môi trờng không khí là tổng hợp các quy phạm pháp luật,
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam, Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam, Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam, ảnh hởng của ô nhiễm môi trờng không khí đối với đời sống cộng đồng, Sự cần thiết phải bảo vệ môi trờng không khí bằng pháp luật, Kh¸i niƯm, Vai trò của pháp luật trong bảo vệ môi trờng không khí, Về tiêu chuẩn môi trờng không khí, Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trờng của các dự án, Mức độ và nguy cơ ô nhiễm, Tình hình thực thi pháp luật bảo vệ môi trờng không khí ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn