Giáo án ngữ văn 8 bài 31 văn bản tường trình

4 1,500 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 15:27

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Học xong học sinh nắm được. 1. Kiến thức. - Hiểu trường hợp cần viết văn tường trình. - Nắm đặc điểm văn tường trình. - Biết cách làm văn tường trình quy cách. 2. Kĩ năng. 3. Thái độ. II. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: Tổng số Vắng 2. Kiểm tra cũ: - Kiểm tra chuẩn bị HS 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GV Gọi HS đọc văn tường trình, sgk/133-134. I. Đặc điểm văn tường trình: - Hs đọc (H) Trong văn trên, người * Văn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí viết tường trình cho ai? - Hs trả lời (H) Bản tường trình viết nhằm mục đích gì? - Học sinh viết cho cô giáo dạy môn ngữ văn thầy Hiệu trưởng. - Hs trả lời (H) Nội dung thể thức trình bày có - Giải thích số vấn đề có liên quan. đáng ý? - Hs trả lời - Chân thật trung thực, đúnga thật. (H) Người viết tường trình phải có thái độ nội dung tường trình? - Hs trả lời (H) Hãy nêu số trường hợp cần viết tường trình học tập sinh hoạt? Tự nêu theo hiểu biết mình. GV Chốt lại vấn đề. II. Cách làm văn tường trình: 1. Tình cần phải viết tường trình. GV Gọi HS đọc mục 1, sgk/135. - Hs đọc. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (H) Trong tình tình cần phải viết tường trình? - Hs trả lời. (H) Vì sao? - Hs trả lời (H) Ai phải viết? - Hs trả lời. (H) Viết cho ai? - Hs trả lời. 2. Cách làm văn tường trình. GV cho học sinh tìm hiểu cách làm văn tường trình. * Ghi nhớ (SGKT136) - Hs tìm hiểu. 3. Lưu ý. GV cho hs ý thêm. 4. Hướng dẫn hoạt động tiếp nối. Củng cố: 1. Lưu ý HS số điểm làm văn tường trình. 2. Gọi HS đọc ghi nhớ, sgk/136. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dặn dò: 1. Học bài, làm tập. 2. Ôn tập kiến thức để cguẩn bị cho tiết luyện tập. . Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GV Gọi HS đọc các văn bản tường trình, sgk/133-134. - Hs đọc (H) Trong các văn bản trên, ai là người I. Đặc điểm của văn bản tường trình: * Văn bản VnDoc. tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Học xong bài này học sinh nắm được. 1. Kiến thức. - Hiểu những trường hợp cần viết văn bản tường trình. -. những đặc điểm của văn bản tường trình. - Biết cách làm một văn bản tường trình đúng quy cách. 2. Kĩ năng. 3. Thái độ. II. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: Tổng số Vắng 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 8 bài 31 văn bản tường trình , Giáo án ngữ văn 8 bài 31 văn bản tường trình , Giáo án ngữ văn 8 bài 31 văn bản tường trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay