nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố cần thơ

68 348 1
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 11:12

. quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn du lịch, tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ nhằm mục đích. của du khách trong việc cải thiện công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN. ngành du lịch tỉnh nhà được tốt hơn. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thực hiện đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố Cần Thơ nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố cần thơ, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố cần thơ, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn du lịch tại thành phố cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn