Ứng dụng Visual basic 6.0 vào chương trình quản lý lương HCSN với cơ sở dữ liệu Access

42 1,167 2
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 13:43

Ứng dụng Visual basic 6.0 vào chương trình quản lý lương HCSN với cơ sở dữ liệu Access Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bộ giáo dục và đào tạo Trờng Đại học kinh tế quốc dân Khoa tin học kinh tế đề án chuyên ngành tin học kinh tế ứng DụNG Visual basic 6.0 vào chơng trình quản lơng Hcsn với csdl access Giáo viên hớng dẫn: Nguyễn Trung Tuấn Sinh viên thực hiện : Bùi Thị Thu Hiền Lớp : Tin A Khoá : 41 Hà nội 11-2002 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Lời mở đầu . Chơng I.Giới thiệu ngôn ngữ lập trìnhVisual Basic 6.0 I. Khái quát về Visual basic 6.0 . II. Khả năng của Visual Basic 6.0 2.1.Các điểu khiển của Visual Basic 6.0 . 2.2. Các tính năng ngôn ngữ của Visual Basic 6.0 2.3. Internet . 2.4. Khả năng dữ liệu của Visual Basic 6.0 2.5. Điều khiển giao diện ngời sử dụng Chơng II: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản Lơng HCSN I.Phân tích chơng trình quản lơng HCSN 1.1.Mô tả của chơng trình . 1.2.Yêu cầu của chơng trình 1.3.Phân tích chơng trình . 1.3.1. Phân tích đồ chức năng (BFD) . 1.3.2. Phân tích đồ luồng thông tin( IFD) . 1.3.3. Phân tích đồ luồng dữ liệu(DFD) 1.3.4. Phân tích đồ quan hệ thực thể 1 3.5. Các bảng trong chơng trình . II. Thiết kế chơng trình quản lơng HCSN 2.1.Thiết kế giao diện 2.2. Các giao diện màn hình 2.2.1. Danh mục . 2.2.2.Bảng tiền lơng tháng . 2.2.3. Tìm kiếm . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.Thiết kế các module chơng trình . 2.4. Thiết kế các báo cáo . 2.4.1.Báo cáo lơng theo phòng ban 2.4.2.Báo cáo lơng theo mã cán bộ . 2.4.3.Báo cáo nhân sự . Đánh giá và kết luận Tài liệu tham khảo 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Máy tính điện tử từ lâu đã là những trợ thủ đắc lực trong nhiều lĩnh vực và trở thành một phần không thể thiếu đợc trong cuộc sống. Cùng với mục đích hỗ trợ cho việc xử thông tin và dữ liệu, các chơng trình quản ra đời và phát triển không ngừng. Ngày nay khi mà nhu cầu về xử thông tin trở nên bức thiết, đôi khi trở thành một vấn đề sống còn thì yêu cầu của các cá nhân và tổ chức đối với chơng trình quản ngày càng cao. Họ đòi hỏi luôn phải chính xác, hiệu quả, khả năng cập nhật, tìm kiếm một cách nhanh chóng. Để đáp ứng tốt các yêu cầu đó các chơng trình quản đã ra đời và thoả mãn đợc đòi hỏi yêu cầu của các cá nhân và tổ chức. Chơng trình quản lơng ra đời để phục vụ cho nhu cầu của tổ chức đề ra: Phải làm tốt công tác tiền lơng vì chỉ làm tốt công tác tiền lơng, chúng ta mới thể vừa bảo đảm tích luỹ vốn vừa cải thiện từng bớc và trọng điểm đời sống của nhân dân(trích dẫn lời của chủ tịch Hồ Chí Minh).Chơng trình này giúp cho ngời sử dụng sử dụng một cách đơn giản thuận tiện và hiệu quả. Chơng trình đã đa ra những thông tin cần tìm một cách nhanh chóng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế kết hợp với những kiến thức đã đợc trang bị trong quá trình học tập, nghiên cứu và cùng sự hớng dẫn của thầy giáo em đã thực hiện đề án chuyên ngành với đề tài ứng dụng Visual Basic 6.0 vào ch- ơng trình quản lơng HCSN với CSDL Access . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục tiêu của đề án là xây dựng một chơng trình quản để phục vụ cho nhu cầu quản lơng của quan, tổ chức hành chính. Đề án đợc trình bày với các nội dung chính nh sau: - Lời mở đầu - Chơng 1:Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 - Chơng 2:Phân tích và thiết kế HTTT Quản lơng HCSN - Đánh giá và kết luận - Tài liệu tham khảo. Do lần đầu tìm hiểu và xây dựng chơng trình nên khả năng cũng nh thời gian còn hạn chế do đó chơng trình không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết, kính mong các thầy cùng các bạn đóng góp ý kiến quý báu cho ch- ơng trình ngày càng đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn toàn thể các thầy, đã giúp đỡ, dạy em và đặc biệt là thầy Nguyễn Trung Tuấn ngời đã tận tình chỉ bảo và hớng dẫn em trong quá trình thực hiện đề án này. Một lần nữa em xin chân thành cám ơn! Hà nội 11-2002 Ngời thực hiện Bùi Thị Thu Hiền 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 I. Khái quát về Visual Basic 6.0: Visual Basic là cái gì? Visual (trực quan) là phần thảo khảo phơng pháp đợc sử dụng để tạo ra giao diện ngời dùng đồ thị GUI, hơn là viết cho ngời dùng mã để mô tả sự xuất hiện và sự định vị (vị trí) của giao diện những phần tử, đơn giản bạn thêm vào trong chỗ trên màn ảnh. Nếu bạn đã từng sử dụng một chơng trình bản vẽ nh sơn bạn đã hầu hết kỹ năng cần thiết để tạo ra một giao diện ngời dùng hiệu quả. Basic(cơ bản) phần tham khảo bản (lệnh tơng đơng đa năng với những ngời mới bắt đầu lập trình) một ngôn ngữ sử dụng bởi ngời lập trình hơn bất kỳ ngôn ngữ khác nào trong lịch sử tính toán. Văn bản đã tiến triển từ ngôn ngữ bản nguyên mẫu và bây giờ chứa đựng vài trăm định nghĩa, những hàm và những từ khoá, nhiều trong nó quan hệ trực tiếp với việc sử dụng Window. Những ngời mới bắt đầu thể tạo ra hữu ích những ứng dụng bởi tệp học chỉ là một ít từ khoá, tuy thế sức mạnh của ngôn ngữ cho phép xử và hoàn thành bất cứ cái gì mà thể đợc hình thành sử dụng bất kỳ những ngôn ngữ lập trình cửa sổ khác nào. Visual Basic 6.0 là một phiên bản mới và mạnh nhất của Visual basic. Visual Basic 6.0 rất nhiều tính năng mới. Các điều khiển mới cho phép ta viết các chơng trình ứng dụng kết hợp giao diện, cách xử và tính năng của Office với trình duyệt WEB Internet Explorer. Visual Basic 6.0 cho phép ta lập trình để thêm điều khiển vào đề án tự động và ta còn thể tạo ra các điều khiển ActiveX hiệu chỉnh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ta cũng thể nhúng các kịch bản (Script) vào trang HTML trên client hoặc Web Server bằng sử dụng ngôn ngữ Vbscript. Thay vì hỏi Server, trình duyệt xét thể thi hành kịch bản khi nó nạp trang HTML. Các kịch bản này thể xử trên Client hoặc Web server. Một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất của kịch bản phía client là VBScript. Ngoài ra, một vài cải tiến cho phép làm việc với các ứng dụng truy cập dữ liệu ở tầm vĩ mô liên quan đến hàng trăm, hàng nghìn ngời sử dụng qua mạng hay qua Internet. II. Khả năng của Visual Basic 6.0 2.1.Các điểu khiển của Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 đa vào nhiều điều khiển ActiveX mới. Ngoài những điều khiển đợc ứng dụng trên máy tính cá nhân độc lập còn những điều khiển dành cho các đề án truy cập dữ liệu diện rộng. ở đây ta chỉ đa ra một số điều khiển mới đợc ứng dụng trên máy tính cá nhân. a. Visual Basic 6.0 đa ra giải pháp mới cho phép xem và lựa chọn ngày tháng bằng đồ hoạ từ một lịch biểu hay danh sách cuộn với điều khiển MonthView và Data TimePicker. b. Sử dụng đồ hoạ với ImageCombo & ImageList: *) Điều khiển danh sách ảnh (ImageLists): ImageList thể chứa các điều khiển đồ hoạ khác nhau: ảnh bitmap, gif, biểu tợng . Imagelist thờng kết hợp với một điều khiển bằng cách gán ImageList vào thuộc tính ImageList của điều khiển đó. *) Điều khiển kết hợp ảnh (ImageComBo) là điều khiển mới của VB6, cho phép nhúng ảnh đồ hoạ trong ComboBox. *)Visual Basic 6.0 còn cung cấp một thay đổi mới của điều khiển thanh cuộn FlatScrollBar với nhiều kiểu hiển thị (hiển thị chuẩn, hiển thị ba chiều và kiểu hai chiều). 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Các tính năng ngôn ngữ của Visual Basic 6.0. Visual Basic 6.0 không chỉ cung cấp các điều khiển ActiveX và các cải tiến mà Visual Basic 6.0 còn cung cấp các tính năng mới trong ngôn ngữ của chính Visual basic. a. Các đối tợng hệ thống tập tin: Trong Visual Basic 6.0 việc lấy ra thông tin của hệ thống tập tin hoặc thi hành các tác vụ trên hệ thống tập tin (ghi vào tập tin hay thay đổi th mục .) trở nên ngắn gọn hơn nhiều nhờ đối tợng mới: FileSystemObject (đối tợng hệ thống tập tin, là một phần của Visual Basic Scripting library). Vì vậy nghiên cứu đối tợng này ta thể chuyển sang viết kịch bản trong Internet Explorer hay IIS để lập trình hệ thống. Các đối tợng của FileSystemObject cung cấp các thuộc tính và phơng thức để làm việc với tập tin, th mục, và khả năng làm việc với ổ đĩa cục bộ hay ổ đĩa mạng. b. Khả năng làm việc với chuỗi rộng hơn (với các hàm lọc chuỗi, định dạng chuỗi, nối chuỗi, hàm trả về một mảng .). c. Các điều khiển động: Visual Basic 6.0 khắc phục trở ngại của các phiên bản trớc trong việc tạo các điều khiển động là buộc phải ít nhất một điều khiển hiện ra trên biểu mẫu và ta thể tạo ra những cái khác tự động. Với Visual Basic 6.0, ta dùng chơng trình để tạo điều khiển lúc thi hành chơng trình bằng cách sử dụng phơng thức Add của tập hợp Controls. 2.3. Internet Visual Basic thế mạnh trong việc phát triển ứng dụng trên Internet. Ta thể dùng VBScript để viết các ứng dụng cho Desktop với Internet Explorer. Hơn thế nữa VBScript còn thể dùng ở máy chủ để làm việc với Internet Explorer. Visual Basic 6.0 rất nhạy bén trong việc phát triển các ứng dụng Internet, nó mở rộng khả năng xây dựng các ứng dụng phía máy chủ cho IIS của Microsoft bằng cách giới thiệu đề án mới IIS Applications (ứng dụng IIS). Ngoài ra Visual Basic 6.0 còn mở rộng và đơn giản hoá DHTML (ngôn ngữ đ- 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ợc tất cả các trình duyệt Web sử dụng) bằng cách đa ra kiểu đề án mới khác: ứng dụng DHTML. 2.4. Khả năng dữ liệu của Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 cung cấp các đối tợng dữ liệu ActiveX (ActiveX Data Object - ADO). Trong các phiên bản trớc của Visual Basic, truy cập dữ liệu đ- ợc thông qua DAO ( đối tợng truy cập dữ liệu - Data Access Object) và RDO (đối tợng dữ liệu từ xa - Remote Data Object). ADO tổng hợp hơn và thể thay thế các kỹ thuật này. ADO đơn giản, dễ dùng hơn và tầm hoạt động rộng hơn. Ta thể dùng ADO để kết nối với sở dữ liệu của một máy để bàn hoặc một máy chủ chứa sở dữ liệu từ xa. Hơn nữa, ADO cho phép bạn truy cập nhiều kiểu dữ liệu, ví dụ nh th điện tử. Kỹ thuật ADO của Visual Basic 6.0 đợc chứa trong điều khiển mới, điều khiển dữ liệu ADO. Điều khiển ADO cho phép kết nối với các tập tin sở dữ liệu để bàn hay các máy chủ ODBC trên mạng, hoặc ta thể tạo một kết nối mới đến các CSDL khác. Ngoài ADO, Visual Basic 6.0 còn một bộ công cụ và kỹ thuật mới giúp truy cập dữ liệu dễ dàng hơn.Trình thiết kế môi trờng dữ liệu (Data Enviroment) cho phép xem xét và thao tác dữ liệu trong CSDL khác nhau. Bởi vì bản thân môi trờng dữ liệu là những đối tợng, ta thể sử dụng chúng nh một điều khiển dữ liệu hay gắn nó với các điều khiển khác nh hộp văn bản hay nhãn. Để tận dụng các thế mạnh của ADO, Visual Basic 6.0 đa ra các điều khiển dữ liệu mới nh DataGrid cho phép xem dữ liệu dới dạng bảng gồm các dòng và cột, DataList và DataCombo dùng để lấy dữ liệu từ điều khiển ADO trong cấu hình ListBox hay ComboBox. FlexGrid linh động hơn để xem dữ liệu phức tạp. Visual Basic 6.0 còn mở rộng khả năng báo cáo với trình báo cáo dữ liệu giúp cho việc tạo, xem trớc và in các báo cáo bằng nhiều cách khác nhau. Ta 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thể thi hành báo cáo của Access từ Visual Basic, thiết kế với DataReport hay dùng Crystal Report. Crystal Report cung cấp một số khuôn mẫu báo cáo chuẩn cho phép ta xuất dữ liệu theo những dạng khác nhau tơng đối phong phú, ta cũng thể dùng báo cáo do mình thiết kế làm khuôn mẫu hay báo cáo tự tạo. Nh vậy Crystal Report rất năng động và thể đáp ứng những yêu cầu của chúng ta. 2.5. Điều khiển giao diện ngời sử dụng (Trình thiết kế DataEnviroment) Điểm mới trong Visual Basic 6.0 là khả năng tạo một giao diện ngời sử dụng ràng buộc dữ liệu dựa trên trình thiết kế DataEnviroment. Trình thiết kế DataEnviroment thể đợc chia sẻ qua nhiều ứng dụng, vì vậy ta thể dễ dàng lập trình trong một ứng dụng ràng buộc dữ liệu với mức tái sử dụng cao hơn. Trên thực tế, DataEnviroment với khả năng hỗ trợ kéo thả nên việc ràng buộc dữ liệu sẽ nhanh và tiện hơn nhiều so với điều khiển ràng buộc dữ liệu (với điều khiển ràng buộc dữ liệu ta phải ràng buộc từng điều khiển riêng rẽ với nguồn dữ liệu). Nh vậy, ta thấy rằng Visual Basic 6.0 rất nhiều tính năng mới cho phép ta làm việc với môi trờng dữ liệu và thiết kế nên những chơng trình hoàn hảo, giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Ngoài những tính năng đã nêu ở trên, Visual Basic 6.0 còn những khả năng mới, rất mạnh khác nh: cho phép ta tự tạo những điều khiển ActiveX liên quan dữ liệu để mở rộng tính năng của điều khiển sẵn. Tuy nhiên, trong phạm vi của đề án này em chỉ vận dụng một số tính năng mới của Visual Basic 6.0 với mục đích chủ yếu là xây dựng một phần của ch- ơng trình quản lơng. Sau này, nếu điều kiện em sẽ tiếp tục nghiên cứu và vận dụng những tính năng mới của Visual Basic 6.0 để xây dựng một chơng trình quản lơng hoàn chỉnh. 10 [...]... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vậy phần mềm quản lơng HCSN đã ra đời để khác phục những nhợc điểm đó Để quản tiền lơng của Uỷ ban nhân dân huyện Tân Lạc phần mềm quản với các thông tin sau: a) Thông tin đầu vào: - Với những nhân viên mới vào phòng ban sẽ lu trữ thông tin cá nhân, và một mức lơng hợp đồng bản - Hàng tháng cập nhật nhng thay đổi nếu có, ngoài ra tuỳ... nhập liệu Xử dữ liệu Cập nhật tìm kiếm Trả lời Thông tin đã xử NV kiểm tra Hồ Lương Yêu cầu Tính lơng Lập báo cáo Báo cáo lương 1.3.3.Phân tích đồ luồng dữ liệu( DFD) đồ luồng dữ liệu (DFD): 16 Nhân viên LĐ và các PB liên quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lãnh đạo yêu cầu TT cần cậpnhật yêu cầu đã Kiểm tra 1.0 Cập nhật kiểm tra Lu thôngtin mới vào. .. 0918.775.368 II Thiết kế chơng trình quản lơng HCSN 2.1.Thiết kế giao diện Thiết kế một màn hình chính để điều khiển toàn bộ các chức năng của chơng trình Thiết kế một màn hình nhập tiền lơng và xem chi tiết của cán bộ công nhân viên Thiết kế các màn hình nhập liệu cho chơng trình trong đó cho phép nhập thêm dữ liêụ mới, Sửa đổi một dữ liệu nào đó đã đợc nhập, xoá một dữ liệu đã đợc nhập Ngoài ra còn... 0918.775.368 Chơng II Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản Lơng HCSN I.Phân tích chơng trình quản lơng HCSN 1.1.Mô tả của chơng trình Huyện Tân Lạc là một huyện nhỏ của tỉnh Hoà Bình, các phòng ban chính: - Văn phòng hành chính - Phòng thanh tra - Phòng kiểm soát - Phòng văn th - Phòng ngân sách - Phòng kế toán Với các phòng ban trên nếu quản thủ công lơng của các cán bộ trong huyện thì sẽ... chức năng Quản lơng HCSN Quản Cập nhật Báo cáo Giải thích các chức năng: - Chơng trình cho phép cập nhật, quản tình trạng lơng của cán bộ - Theo dõi các phòng ban và các chức vụ - Cung cấp các thông tin đơn giản, thêm , sửa thông tin , xoá thông tin nhân viên - Tìm kiếm nhân viên theo mã cán bộ, họ tên, tên phòng ban, chức vụ - Báo cáo lơng cán bộ *) Báo cáo lơng theo phòng ban: Với mỗi phòng... lấy ra Kế toán trởng Báo cáo Yêu cầu 3.0 Tìm kiếm 2.0 Báo cáo lương Báo cáo Yêu cầu Báo cáo Yêu cầu Lãnh đạo và các phòng ban chức năng liên quan a) Thuật toán nhập dữ liệu Bắt đầu Mở các from nhập 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tạo một bản ghi trắng Nhập dữ liệu vào bản ghi đó cập nhật dữ liệu vừa nhập không? C K nhập tiếp không? K Đóng tệp Kết thúc... nhiều nhân lực - Tốn nhiều thời gian trong việc quản và lập báo cáo - Gây nhiều bất tiện trong việc quảnlý sổ sách - Tìm kiếm thông tin về cán bộ gặp nhiều khó khăn, phức tạp - Báo cáo lơng tháng mất nhiều thời gian,công sức Xuất phát từ những nhợc điểm của hệ thống thông tin bằng thủ công, nên việc tin học hoá trong công tác quản là việc làm hợp và cần thiết 11 Website: http://www.docs.vn... Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thớc 20 Trình độ Hôn nhân Diễn giải Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Macanbo Text 10 Mã cán bộ Maphongban Text 10 Mã phòng ban Ngaybatdau Date/time dd/mm/yyyy Ngày bắt đầu Chucdanh Text 25 Chức danh Ngayketthuc Date/time dd/mm/yyyy Ngày kết thúc Bảng 3:Tbl_DanhSachPhongBan(Danh sách phòng ban) Thuộc tính Maphongban Kiểu dữ liệu Text Kích... n 1 1.3.5.Các bảng trong chơng trình Bảng 1: Tbl_DanhSachCanBo (Danh Sách Cán Bộ) Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thớc Diễn giải Macanbo Text 10 Mã số cán bộ Hoten Text 25 Họ và tên cán bộ Ngaysinh Date/time dd/mm/yyyy Ngày sinh Gioitinh Yes/no Hesoluong Number single Hệ số lơng Tamung Number interger Tạm ứng DienThoai Text 10 Điện thoại Ngayvd Date/time dd/mm/yyyy Ngày vào đảng Dangvien Yes/no Trinhdo... ngời sử dụng chọn thực đơn mà mình muốn làm nh hình dới đây Thực đơn gồm 3 phần: - Quảnlý gồm: Danh mục, Bảng lơng Tháng,Tìm kiếm, Thoát - Báo cáo gồm: Báo cáo lơng theo phòng ban, Báo cáo lơng theo cán bộ, Báo cáo lơng nhân sự - Trợ giúp :Giới thiệu 2.2.1 Danh mục *) Màn hình danh sách cán bộ Màn hình này đa ra những thông tin nh: mã cán bộ, họ và tên, ngày sinh giới tính, hệ số lơng, tạm ứngvới những
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng Visual basic 6.0 vào chương trình quản lý lương HCSN với cơ sở dữ liệu Access, Ứng dụng Visual basic 6.0 vào chương trình quản lý lương HCSN với cơ sở dữ liệu Access, Ứng dụng Visual basic 6.0 vào chương trình quản lý lương HCSN với cơ sở dữ liệu Access, Internet Visual Basic có thế mạnh trong việc phát triển ứng dụng trên Internet. Ta có, Thiết kế chơng trình quản lý lơng HCSN 2.1.Thiết kế giao diện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn