Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường phan đình phùng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2009 2013

94 445 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2015, 13:17

. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC ĐÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 200 9- 2013 Chuyên. tài: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2013 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu tổng quát Đánh. quyền sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2009 - 2013 theo các năm 60 3.2.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2009 - 2013 theo loại đất 61 3.3. ĐÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường phan đình phùng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2009 2013 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường phan đình phùng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2009 2013 , Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường phan đình phùng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2009 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn