SKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết học

10 1,028 6
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015, 22:10

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết họcSKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết họcSKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết họcSKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết họcSKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết họcSKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết họcSKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết học . còn là một sự xa rời học sinh. Từ nhận định trên tôi thấy cần có một số biện pháp thu hút học sinh vào tiết học nhằm giúp giáo viên có được sự thân thiện để học sinh có thể vào tiết học một cách. KINH NGHIỆM Năm học: 2010- 2011 Tên đề tài: Một số biện pháp thu hút học sinh vào tiết học. ” Họ và tên người viết: Trần Thị Định Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trần Văn Quan I KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: “ Một số biện pháp thu hút học sinh vào tiết học . Họ và tên người viết: Trần Thị Định Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trần Văn Quan I. ĐẶT VẤN
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết học, SKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết học, SKKN Một số biện pháp giúp học sinh chú ý vào tiết học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn