Bài chia sẻ tích hợp GDMT và xây dựng các chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS

31 1,057 3
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015, 14:36

TÍCH HợP GIÁO DụC MÔI TRƯờNG VÀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Hải Dương, tháng - 2015 NỘI DUNG CHÍNH Một số định hướng đạo giáo dục có dạy học theo chuyên đề Quy trình xây dựng chuyên đề/chủ đề dạy học chương trình THPT hành. Trao đổi chuyên môn qua “trường học kết nối” Ôn tập nội dung tập huấn  Năng lực gì? Tại phải phát triển lực cho HS?  Dạy học tiếp cận nội dung so với dạy học tiếp cận lực?  Các lực chung lực chuyên biệt hình thành cho HS thông qua dạy học môn Sinh học?  Kiểm tra đánh giá truyền thống so với kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực? Năng lực gì? NĂNG LỰC Tiếp cận nội dung vs Tiếp cận lực?  Dạy học tiếp cận nội dung: quan tâm đến việc HS nhớ được/học gì?  Dạy học tiếp cận lực: quan tâm đến việc HS làm gì, giải vấn đề thực tiễn từ kiến thức, kĩ học? Năng lực HS cần có kỉ 21  Bộ GD-ĐT (dự thảo chương trình 2015): Năng lực HS cần có kỉ 21  Năng lực chung  Nhóm NL làm chủ phát triển thân  Năng lực tự học  Năng lực giải vấn đề  Năng lực tư sáng tạo  Năng lực tự quản lý Năng lực HS cần có kỉ 21  Năng lực chung   Nhóm NL xã hội  Năng lực giao tiếp  Năng lực hợp tác Nhóm NL sử dụng công cụ  Năng lực sử dụng CNTT truyền thông  Năng lực sử dụng ngôn ngữ  Năng lực tính toán Năng lực chuyên biệt môn Sinh học T T Tên KN TT Tên KN Quan sát Đo đạc Đưa tiên đoán Hình thành nên giả thuyết khoa học Phân loại hay phân nhóm Đưa định nghĩa Tìm kiếm mối quan hệ Xác định biến đối chứng Xử lí, trình bày số liệu 10 Xác định tính xác số liệu 11 Thí nghiệm: thiết kế, làm thực nghiệm, thu thập số Đánh giá theo lực  Đánh giá theo lực đánh giá kiến thức, kĩ thái độ bối cảnh có ý nghĩa.  Đánh giá theo lực không mâu thuẫn với đánh giá kiến thức, kĩ năng, coi bước phát triển cao so với đánh giá kiến thức, kĩ năng.  Để chứng minh HS có lực mức độ đó, phải tạo hội cho HS giải vấn đề tình mang tính thực tiễn. Khi HS vừa phải vận dụng kiến thức, kĩ học nhà trường, vừa phải dùng kinh nghiệm thân thu từ trải nghiệm bên nhà trường (gia đình, cộng đồng xã hội). Những điểm  Phân chia mục tiêu chủ đề thành cấp độ rõ ràng (nhớ, hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao)  Tập trung làm rõ kĩ năng/năng lực hướng tới nội dung chủ đề.  Xây dựng hệ thống câu hỏi đánh giá mục tiêu tương ứng nội dung chủ đề  Tạo thành Ngân hàng câu hỏi cho chủ đề.  Tổ chức hoạt động dạy học chủ đề hướng tới hình thành kĩ năng/năng lực cho HS. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ Bước 1. Lựa chọn chuyên đề (nội môn, liên môn) Bước 2. Xác định mạch kiến thức chuyên đề Bước 3. Xác định mục tiêu chuyên đề Bước 4. Xây dựng CT/BT đánh giá Bước 5. Thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề Các bước tiến hành  Bước 1: Lựa chọn chuyên đề (nội môn, liên môn)  Nội môn: chương chuyên đề tích hợp theo chiều dọc (kiến thức số khác môn học)  Liên môn: chuyên đề tích hợp ngang (tích hợp kiến thức nhiều môn) Các bước tiến hành  Căn vào nội dung chương trình, sách giáo khoa môn học ứng dụng kĩ thuật, tượng, trình thực tiễn, tổ/nhóm chuyên môn xác định nội dung kiến thức liên quan với thể số bài/tiết hành, từ xây dựng thành vấn đề chung để tạo thành chuyên đề dạy học môn học. Các bước tiến hành   Trường hợp có nội dung kiến thức liên quan đến nhiều môn học, tổ chuyên môn liên quan lựa chọn nội dung để thống xây dựng chủ đề tích hợp, liên môn. Vấn đề cần giải loại sau: - Vấn đề tìm kiếm, xây dựng kiến thức mới. - Vấn đề kiểm nghiệm, ứng dụng kiến thức. - Vấn đề tìm kiếm, xây dựng, kiểm nghiệm ứng dụng kiến thức mới. Các bước tiến hành  Bước 2: Xác định mạch kiến thức chuyên đề  Xác định liên quan đến chuyên đề  Xác định logic cấu trúc kiến thức chuyên đề:  Có thể giữ nguyên cấu trúc theo SGK  Có thể tạo thành cấu trúc theo ý đồ giảng dạy GV Các bước tiến hành  Bước 3: Xác định mục tiêu chuyên đề  Tra cứu chuẩn kiến thức, kĩ chuyên đề  Sắp xếp mục tiêu chuẩn theo mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.  Chỉnh sửa, bổ sung chuẩn (nếu không đủ mức độ trên).  Làm rõ lực cần hướng tới chuyên đề. Các bước tiến hành  Bước 4: Xây dựng CT/BT đánh giá  Trong nội dung chuyên đề, tương ứng với mục tiêu mức độ khác (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao KN/NL cần hướng tới chuyên đề), xây dựng câu hỏi/bài tập để kiểm tra, đánh giá cho thể mục tiêu (chú ý đến tập đánh giá lực)  Bộ (ngân hàng) câu hỏi/bài tập theo chuyên đề. Mô tả mức độ yêu cầu biên soạn câu hỏi/bài tập KTĐG Loại câu hỏi/bài tập Nhận biết Xác định đơn vị kiến thức Câu hỏi/bài nhắc lại tập định tính xác nội dung đơn vị kiến thức đó. Mức độ yêu cầu cần đạt Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Sử dụng đơn vị kiến thức để giải thích khái niệm, quan điểm, nhận định . liên quan trực tiếp đến kiến thức đó. Xác định vận dụng nhiều nội dung kiến thức có liên quan để phát hiện, phân tích, luận giải vấn đề tình quen thuộc. Xác định vận dụng nhiều nội dung kiến thức có liên quan để phát hiện, phân tích. luận giải vấn đề tình mới. Mô tả mức độ yêu cầu biên soạn câu hỏi/bài tập KTĐG Xác định mối liên hệ Câu trực tiếp hỏi/bài đại tập định lượng tính lượng đại lượng cần tìm. Xác định mối liên hệ liên quan đến đại lượng cần tìm tính đại lượng cần tìm thông qua số bước suy luận trung gian. Xác định vận dụng mối liên hệ đại lượng liên quan để giải toán/vấn đề tình quen thuộc. Xác định vận dụng mối liên hệ đại lượng liên quan để giải toán/vấn đề tình mới. Các bước tiến hành  Bước 5: Thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề  Căn vào mạch kiến thức  Thiết kế hoạt động học tập tương ứng.  Thời lượng cho nội dung GV định.  Chú ý đến tình xuất phát (gắn với thực tiễn, xuất mâu thuẫn .) để tạo hứng thú cho HS.  Tăng cường sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực. Suy ngẫm  Tại dạy học ngày phải hướng tới hình thành phát triển lực cho HS?  Làm để nâng cao lực cho người học? Suy ngẫm – Phản hồi  điều hài lòng  góp ý  câu hỏi (nếu có)  Cảm nghĩ/cảm xúc thầy cô khóa học/báo cáo viên/đồng nghiệp . [...]...Vấn đề cần giải quyết      Chuyên đề là gì? Vì sao phải xây dựng chuyên đề dạy học? Cách để xây dựng một chuyên đề trong dạy học Sinh học THPT Tổ chức dạy học một chuyên đề theo định hướng hình thành năng lực người học Kiểm tra, đánh giá người học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học sau khi học xong chuyên đề Nhiệm vụ của học viên  Thực hành xây dựng chuyên đề trong... chuyên đề  Thiết kế các hoạt động tổ chức dạy học chuyên đề theo hướng phát triển năng lực người học  Thiết kế bảng ma trận các mục tiêu người học cần đạt sau khi học chuyên đề  Xây dựng CH/BT để đánh giá năng lực HS trong chuyên đề Câu hỏi 1: Thế nào là một chuyên đề?  Thảo luận nhóm (3’) để trả lời các câu hỏi sau:  Thế  Vì  nào là một chuyên đề? Chủ đề? sao cần xây dựng chuyên đề trong dạy. .. dụng cao và các KN/NL cần hướng tới trong chuyên đề) , xây dựng các câu hỏi /bài tập để kiểm tra, đánh giá sao cho thể hiện đúng mục tiêu đó (chú ý đến các bài tập đánh giá năng lực)  Bộ (ngân hàng) câu hỏi /bài tập theo chuyên đề Mô tả 4 mức độ yêu cầu và biên soạn câu hỏi /bài tập KTĐG Loại câu hỏi /bài tập Nhận biết Xác định được một đơn vị kiến thức Câu hỏi /bài và nhắc lại tập định được chính tính xác... mới Các bước tiến hành  Bước 2: Xác định mạch kiến thức của chuyên đề  Xác định các bài liên quan đến chuyên đề  Xác định logic cấu trúc kiến thức của cả chuyên đề:  Có thể giữ nguyên cấu trúc theo các bài như trong SGK  Có thể tạo thành cấu trúc mới theo ý đồ giảng dạy của GV Các bước tiến hành  Bước 3: Xác định mục tiêu của chuyên đề  Tra cứu chuẩn kiến thức, kĩ năng các bài của chuyên đề ... TiẾN HÀNH XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ Bước 1 Lựa chọn chuyên đề (nội môn, liên môn) Bước 2 Xác định mạch kiến thức của chuyên đề Bước 3 Xác định mục tiêu của chuyên đề Bước 4 Xây dựng CT/BT đánh giá Bước 5 Thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề Các bước tiến hành  Bước 1: Lựa chọn chuyên đề (nội môn, liên môn)  Nội môn: 1 chương hoặc một chuyên đề tích hợp theo chiều dọc (kiến thức của một số bài khác nhau... chủ đề thành các cấp độ rõ ràng (nhớ, hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao)  Tập trung làm rõ các kĩ năng/ năng lực có thể hướng tới trong mỗi nội dung của chủ đề  Xây dựng hệ thống câu hỏi đánh giá mỗi mục tiêu tương ứng của từng nội dung trong chủ đề  Tạo thành Ngân hàng câu hỏi cho mỗi chủ đề  Tổ chức hoạt động dạy học chủ đề hướng tới hình thành các kĩ năng/ năng lực cho HS 2 CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH XÂY...  Dạy học theo chuyên đề - Tại sao?  Sự gò bó của Phân phối chương trình, hạn chế sự của GV, GV ít có điều kiện vận dụng các PPDH tích cực để phát triển năng lực cho HS  Các công văn 3535, 791, 5555:  Chỉ quản lý Khung chương trình và Chuẩn kiến thức, kĩ năng  Trao quyền cho GV được thiết kế kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện địa phương và đối tượng HS Những điểm mới  Dạy học theo chuyên đề/ chủ... trong môn học Các bước tiến hành   Trường hợp có những nội dung kiến thức liên quan đến nhiều môn học, các tổ chuyên môn liên quan cùng nhau lựa chọn nội dung để thống nhất xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn Vấn đề cần giải quyết có thể là một trong các loại sau: - Vấn đề tìm kiếm, xây dựng kiến thức mới - Vấn đề kiểm nghiệm, ứng dụng kiến thức - Vấn đề tìm kiếm, xây dựng, kiểm nghiệm và ứng dụng... xếp các mục tiêu trong chuẩn theo các mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao  Chỉnh sửa, bổ sung chuẩn (nếu không đủ các mức độ trên)  Làm rõ các năng lực cần hướng tới trong chuyên đề Các bước tiến hành  Bước 4: Xây dựng CT/BT đánh giá  Trong mỗi nội dung của chuyên đề, tương ứng với mỗi mục tiêu các mức độ khác nhau (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao và các. .. Liên môn: chuyên đề tích hợp ngang (tích hợp kiến thức của nhiều môn) Các bước tiến hành  Căn cứ vào nội dung chương trình, sách giáo khoa của môn học và những ứng dụng kĩ thuật, hiện tượng, quá trình trong thực tiễn, tổ/nhóm chuyên môn xác định các nội dung kiến thức liên quan với nhau được thể hiện ở một số bài/ tiết hiện hành, từ đó xây dựng thành một vấn đề chung để tạo thành một chuyên đề dạy học . TÍCH HợP GIÁO DụC MÔI TRƯờNG VÀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Hải Dương, tháng 8 - 2015 NỘI DUNG CHÍNH 2 1 1 Một số định. qua dạy học môn Sinh học?  Kiểm tra đánh giá truyền thống so với kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực? Năng lực là gì? NĂNG LỰC Tiếp cận nội dung vs Tiếp cận năng lực?  Dạy. huấn  Năng lực là gì? Tại sao phải phát triển năng lực cho HS?  Dạy học tiếp cận nội dung so với dạy học tiếp cận năng lực?  Các năng lực chung và năng lực chuyên biệt có thể hình thành cho HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài chia sẻ tích hợp GDMT và xây dựng các chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS , Bài chia sẻ tích hợp GDMT và xây dựng các chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS , Bài chia sẻ tích hợp GDMT và xây dựng các chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn