Giáo án ngữ văn 8 bài 32 văn bản thông báo

4 544 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015, 11:13

. liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí VĂN BẢN THÔNG BÁO A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu những tình huống cần viết văn bản thông báo, đặc điểm của văn bản thông báo và biết cách làm văn. biết cách làm văn bản thông báo đúng cách. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận diện và phân biệt văn bản thông báo với các văn bản khác, bước đầu biết viết văn bản thông báo. 3. Thái độ: Giáo dục HS có. tượng thông báo? Thông báo nhằm mục đích gì? Nội dung trong các thông báo ấy là gì? Nhận xét hình thức trình bày thông báo? ? Văn bản thông báo là gì? 1. Tìm hiểu ví dụ (SGK) Đọc văn bản: Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 8 bài 32 văn bản thông báo , Giáo án ngữ văn 8 bài 32 văn bản thông báo , Giáo án ngữ văn 8 bài 32 văn bản thông báo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn