Hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội

92 320 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 10:22

Hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội Luận văn tốt nghiệp CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ------- LỜI CAM ĐOAN Kính gửi : - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân - Khoa Thương Mại và Kinh tế Quốc tế Tên em là : Lê Phương Lớp : Thương Mại 47C Khố : 47 Hệ : Chính Quy Mã Sinh viên : CQ 470715 Trong thời gian thực tập theo quy định của nhà trường, em thực tập tại Phòng XNK 8- Cơng ty cổ phần XNK tạp phẩm Nội ( TOCONTAP). Em đã chọn đề tài:” Hồn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Nội” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin cam đoan luận văn này hồn tồn do em tìm hiểu, nghiên cứu và viết trong q trình thực tập tại Cơng ty, khơng sao chép chun đề, luận văn các khố trước. Nếu vi phạm, em xin chịu hồn tồn trách nhiệm. Sinh viên Lê Phương Lê Phương Hà Thương mại 47C Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 4 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP .4 Lê Phương Hà Thương mại 47C Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 4 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP .4 Lê Phương Hà Thương mại 47C Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Hiện nay toàn cầu hóa, hiện đại hóa đang là xu hướng phát triển chung của toàn thế giới. Việt Nam với những bước đi vững chắc cũng đang từng bước hội nhập: Gia nhập ASEAN (1995), APEC (1997), kí kết hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kì, hoàn thành các nghĩa vụ tham gia AFFTA (2006), gia nhập WTO (2007)…Trong bối cảnh đó thương mại quốc tế đóng vai trò mũi nhọn trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển nhờ phát huy lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng những kỹ thuật, công nghệ tiến bộ từ các nước phát triển và tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Bên cạnh những khuyến khích xuất khẩu thì nhập khẩu cũng hết sức được quan tâm, nó đóng vai trò trọng tâm cho sự phát triển thương mại nội địa, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Trong đó nhập khẩu máy móc thiết bị vai trò đặc biệt cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng, tạo sơ sở hạ tầng…để tăng cường sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, đồng thời chính nó kết hợp với xuất khẩu cải thiện đời sống xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do đó việc hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị các doanh nghiệp ý nghĩa hết sức quan trọng. Năm 2008 là năm kinh tế thế giới nhiều biến động : sự phá sản của hai ngân hàng lớn nhất nước Mĩ ảnh hưởng tới nên kinh tế toàn cầu. Sự sụt giá tiền tệ, mất giá chứng khoán, giá dầu tăng kỷ lục rồi lại tụt dốc thảm hại. Bên cạnh đó thiên tại dồn dập khiến giá hàng hóa thực phẩm leo thang khiến cho nên kinh tế nước ta tăng trưởng chậm lại mức 6.23%, trong khi xuất khẩu là điểm sáng trong bức tranh nền kinh tế thì nhập siêu lại đáng lo ngại với kim ngạch khoảng Lê Phương Hà Thương mại 47C 1 Luận văn tốt nghiệp 80,4 tỷ USD tăng 28,3% so với năm 2007. Trong các mặt hàng nhập khẩu chủ lực phải kể đến mặt hàng máy móc thiết bị đạt khoảng 13,7 tỷ USD. Trong thời gian thực tập công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Nội (TOCONTAP ) em nhận thấy rằng công ty hoạt động chủ yếu là nhập khẩu, trong đó nhập khẩu máy móc thiết bị chiểm tỷ trọng lớn nhất và luôn những thay đổi đáng mừng. Trước những biến động thăng trầm của kinh tế thế giới, hoạt động của công ty không phải lúc nào cũng ổn định, bên cạnh những thành tựu vẫn còn tồn tại những hạn chế mà công ty đã và đang nỗ lực khắc phục. Do vậy, qua thời gian thực tập công ty em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Nội” để làm khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục đích của đề tài - Cung cấp những hiểu biết sâu hơn vềlý luận nhập khẩu nói chung và nhập khẩu máy móc thiết bị công ty TOCONTAP nói riêng. - Khái quát và đi vào phân tích thực trạng nhập khẩu máy móc thiết bị công ty TOCONTAP và hôi kinh doanh của công ty trên thị trường. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Trong quá trình thực tập phòng xuất nhập khẩu 8 công ty TOCONTAP em đã nỗ lực tìm hiểu lý luận thực tiễn nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty Phạm vi nghiên cứu: Qui trình nhập khẩu và những hoạt động xung quanh nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty từ năm 2005 đến năm 2008. 4. Kết cấu của luận văn Luận văn của em gồm 3 phần chính: - Chương 1: Những lí luận chung về nhập khẩu máy móc thiết bị của doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Nội(TOCONTAP ) Lê Phương Hà Thương mại 47C 2 Luận văn tốt nghiệp - Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện nhập khẩu máy mócthiết bị của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Nội (TOCONTAP ). Lê Phương Hà Thương mại 47C 3 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP I. Khái niệm nhập khẩu 1. Khái niệm Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của thưng mại quốc tế. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước. thể định nghĩa nhập khẩu hàng hóa là quá trình mua hàng hóa dịch vụ của một tổ chức kinh tế hay doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu quốc gia này với quốc gia khác theo nguyên tắc thị trường quốc tể để phục vụ cho sản xuất trong nươc hay tái xuất khẩu tìm kiểm lợi nhuận. Nhập khẩu để bổ sung hàng hóa mà trong nước không sản xuất được, hoặc sản xuất không đáp ứng nhu cầu. Nhập khẩu còn để thay thế, nghĩa là nhập khẩu những hàng hóa mà sản xuất trong nước sẽ không lợi bằng nhập khẩu. Hai mặt hàng nhập khẩu bổ sung hoặc nhập khẩu thay thể nếu thực hiện tốt sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối của nền kinh tế quốc dân, trong đó cân đối trực tiếp ba yếu tố của sản xuất: Công cụ lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Với cách tác động đó, ngoại thương được coi như một phương pháp sản xuất gián tiếp. Với mỗi quốc gia nhập khẩu luôn là một bộ phận quan trọng trong quá trình buôn bán quốc tế, nó thể hiện mối quan hệ giữa nền kinh tế quốc gia với kinh tế thế giới.Việt Nam trong nhiều năm gần đây tỷ trọng nhập khẩu luôn chiếm tỷ trọng lớn, riêng năm 2008 mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc đại khủng hoảng kinh tế nhưng nhập siêu vẫn tăng đột biến khoảng 80,4 tỷ USD chủ yếu từ Trung Quốc chiếm gần 13 tỷ USD, trong đó máy móc thiết bị là một trong những mặt hàng chủ yếu để phục vụ cho nhiều ngành kinh tế. Năm Lê Phương Hà Thương mại 47C 4 Luận văn tốt nghiệp 2009 vẫn là năm của khủng hoảng kinh tế nhưng với xu thế toàn cầu hóa thì khối lượng hoạt động ngoại thương ngày càng nhiều và điều chỉnh nhập khẩu hợp lý cân đối với xuất khẩu là bộ phận không thể thiếu để ổn định kinh tế giảm gánh nặng của khủng hoảng. 2. Vai trò của nhập khẩu đối với doanh nghiệp Bên cạnh xuất khẩu thì nhập khẩu cũng đóng vai tròn quan trọng cho nền kinh tế quốc dân nói chung và cho doanh nghiệp nói riêng. Đối với nền kinh tế, nhập khẩu tạo điều kiển đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa đất nước; bổ sung kịp thời những mặt cân đối của nền kinh tế đảm bảo phát triển kinh tế ổn định và cân đối; góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân; thúc đẩy xuất khẩu tăng thu ngoại tệ cho đất nước. Đối với doanh nghiệp, vai trò nhập khẩu thể hiện những điểm sau: • Nhập khẩu đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, góp phần gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp thương mại thông quan tổ chức tiêu thụ hàng hóa sau khi nhập khẩu, và góp phần cải thiện nâng cao khả năng sản xuất đối với doanh nghiệp sản xuất. • Nhập khẩu góp phần giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Nó cũng giúp doanh nghiệp hội nhập với nền kinh tế thế giới, học hỏi kinh nghiệm làm việc tiên tiến hiện đại, phong cách làm việc khoa học, và kiến thức nghiệp vụ xuất nhập khẩu trên thế giới. • Nhập khẩu giúp doanh nghiệp tìm kiếm được bạn hàng tin cậy, lâu dài ổn định trên thế giới, góp phần tạo ra những liên minh kinh tế, những liên kết xuyên quốc gia lợi cho doanh nghiệp • Nhập khẩu những mặt hàng phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu góp phần thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. 3. Sự cần thiết hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị đối với doanh nghiệp Nền kinh tế VN phát triển theo hướng phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu mang đậm nền kinh tế gia công lắp ráp. Hàng năm tỷ trọng nhập Lê Phương Hà Thương mại 47C 5 Luận văn tốt nghiệp khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và đầu tư trong nước lên tới 80%. Sở dĩ như vậy là do các nguyên nhân sau: Quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế trên phạm vi toàn cầu là xu thế chung của tất cả các quốc gia, lực lượng sản xuất phát triển vượt qua qua ngoài phạm vi biên giới một quốc gia, sự phân công lao động quốc tê cả về bề rộng lẫn bề sâu. Việt Nam cũng đang trên đà hội nhập bằng nhiều cách, trong đó cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, việc xây dựng các yếu tố sở hạ tầng như: đường xá, cầu cống, nhà máy, các khu công nghiệp, các khu đô thị, khu dân cư là nền tảng vô cùng quan trọng. Theo lý thuyết lợi thế tương đối của D. Ricardo thì mỗi nước nên chuyên môn hóa vào các sản phẩm mà nước đó lợi thế tương đối thì thương mại sẽ lợi cho các bên. Nói các khác, một quốc gia sẽ lợi khi sản xuấtxuất khảu những mặt hàng mà quốc gia đó thế sản xuất với hiệu quả cao hơn một cách tương đối hay giá cả thấp hơn một cách tương đối so với quốc gia kia. Việt Nam nước nông nghiệp thế mạnh về gạo, tài nguyên và những mỏ than, mỏ quặng do thiên nhiên hào phóng ban tặng. Hàng năm nước ta thu về những đồng ngoại tệ quí giá từ hoạt động xuất khẩu những mặt hàng này. Song bên cạnh đó những mặt hàng hàm lượng chất xám cao, tiên tiến hiện đại như: máy móc thiết bị, đồ điện tử, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho xuất khẩu việc sản xuất trong nước vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cả về chất và lượng. Do đó việc nhập khẩu những mặt hàng còn thiếu kia vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa tiết kiệm được chi phí, nguồn nhân lực, nhằm chuyên tâm vào sản xuất những mặt hàng thế mạnh. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương thì việc nhập khẩu máy móc thiết bị ngày càng cần hoàn thiện hơn bởi: - Nguồn lực trong nước khan hiếm không đủ cung cấp để thực hiện xây dựng sở hạ tầng, đầu tư cho khu công nghiệp phục vụ cho quá trình Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước. Trong khi đó trên thế giới rất nhiều Lê Phương Hà Thương mại 47C 6 Luận văn tốt nghiệp nguồn cung với các mặt hàng phong phú về mẫu mã, chất lượng. Vấn đề đặt ra là các nhà nhập khẩu phải lựa chọn mặt hàng tin cậy, thị trường đầu hợp lý, giảm chi phí nhập khẩu, đạt hiệu quả kinh doanh cao. - Khi nhu cầu càng tăng thì tất yếu sẽ xuất hiện nhiều nhà cung cấp. Khi đó tất yếu sẽ nảy sinh sự cạnh tranh về giá cả, chất lượng. Và kết quả là các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tìm cách hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị về thị trường đầu vào, đầu ra, qui trình nhập khẩ… để tăng chất lượng mặt hàng với giá thành hợp lý nhằm thu nhiều lợi nhuận nhất và nâng cao vị thế của mình trên thị trường. II. Các hình thức nhập khẩu 1. Nhập khẩu trực tiếp - Nhập khẩu trực tiếp là hình thức nhập khẩu độc lập hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh mà không qua tổ chức trung gian nào. - Hình thức này cho phép người nhập khẩu thể năm bắt được thị trường nhập khẩu và lợi nhuận không bị chia sẻ. - Tuy nhiên đây khi tiến hành nhập khẩu dưới hình thức này đòi hỏi doanh nghiệp phải nhiều kinh nghiệm, các cán bộ nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu phải kiến thức chuyên môn giỏi để thể đàm phán và và tiến hành nghiệp vụ thông thạo hiểu quả cao. Đồng thời doanh nghiệp cũng phải chịu mọi chi phí rủi ro, tổn thất từ những thất bại, khó khăn của thương vụ. 2. Nhập khẩu liên doanh - Nhập khẩu liên doanh là hoạt động nhập khẩu hàng hóa trên sở liên kết kỹ thuật một cách tự nguyện giữa các doanh nghiệp( trong đó ít nhất một doanh nghiệp tự xuất khẩu trực tiếp) nhằm phối hợp kỹ năng để cùng giao dịch đề ra chủ trương biện pháp liên quan đến hoạt động nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động này phát triển theo hướng lợi nhất cho cả hai bên cùng chia lãi và nếu lỗ thì phải chịu. Quyền hạn và trách nhiệm mỗi bên được chia theo tỷ lệ vốn góp. - Các doanh nghiệp nhập khẩu dưới hình thức chỉ phải chịu rủi ro theo Lê Phương Hà Thương mại 47C 7 [...]... (do ngân hàng Nhà nước quy định), việc sử dụng ngoại tệ vào hoạt động kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp được coi là hiệu quả Lê Phương Hà Thương mại 47C Luận văn tốt nghiệp 28 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM NỘI I Tổng quan về TOCONTAP 1 Sự ra đời và phát triển của công ty Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Nội là doanh nghiệp được thành lập... nhiều loại: Hàng từ nước xuất khẩu được chở thẳng sang nước nhập khẩu Hoặc hàng từ nước xuất khẩu được chở đến nước tái xuất nhưng không làm thủ tục vào nước tái xuất mà được chở sang nước nhập khẩu Hoặc hàng từ nước xuất khẩu được chở đến nước tái xuất, làm thủ tục nhập vào kho ngoại quan nước tái xuất, sau đó được xuất khẩu sang nước nhập khẩu - Về mặt thanh toán, nhiều hợp đồng tái xuất quy định... tín dụng, dùng ngân hàng, dùng một tài khoản đặc biệt ngân hàng 5 Tạm nhập tái xuất - Đây là hình thức nhập khẩu mà nước nhập khẩu sẽ xuất khẩu trở lại nước ngoài hàng trước đây đã nhập khẩu chưa qua chế biến nước tái xuất Trong hoạt động nhập khẩu luon sự tham gia của ba nước: nước xuất khẩu, nước nhập khẩu, và nước tái xuất - Người bán đồng thời là người mua, sau mỗi chuyến hàng đều việc thanh... chẽ các công cụ để đẩy mạnh nhập khẩu kết hợp xuất khẩu hợp lý mang về lượng ngoại tệ lớn cho Việt Nam Hiện nay nhà nước ta đã những chính sách khuyến khích nhập khẩu những máy móc thiết bị phục vụ cho việc cải tiến công nghệ phát triển sản xuất Đặc biệt đối với trường hợp nhập khẩu thiết bị nhỏ lẻ thuộc dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ tạo TSCĐ được miễn thuế nhập khẩu thể nói đây là một điều... Rup, NK đạt 17,16 triệu Rup ♦ Thời kỳ 2001-2005: thời kỳ với xu hướng hội nhập, với chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế thàm gia hoạt động XNK Bộ công thương đã phê chuẩn và ra quyết định chuyển công ty XNK tạp phẩm Nội thành công ty Phần XNK Tạp Phẩm Nội - Thời kỳ sau khi cổ phần hóa (từ năm 2006 tới nay) : Công ty đã nhưng biến chuyển tích cực, xác lập được mối quan hệ với hơn... bộ máy tổ chức của công ty 3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty ( Sơ đồ trang bên) 3.2 cấu bộ máy tổ chức của công ty Công ty TOCONTAP 5 phòng quản lý và 7 phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Ngoài ta công ty còn 2 chi nhánh tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh Bộ máy quản lý của công ty chia 2 cấp: hội đồng quản trị và ban giám đốc • Hội đồng quản trị: chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ. .. khẩu - Hiệu quả thương vụ - Hiệu suất Qua đó các các bộ nhập khẩu sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiền hơn trong lần nhập khẩu lần sau IV Các nhân tố và chỉ tiêu ảnh hưởng tới nhập khẩu máy móc thiết bị của doanh nghiệp 1 Nhân tố ảnh hưởng đến nhập khẩu máy móc thiết bị 1.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 1.1.1 Biển động kinh tế Hoạt động nhập khẩu như một chiếc cầu nối thông thương giữa hai thị trường:... cực thúc đẩy nhập khẩu máy móc thiết bị Gần đây nhất thủ tướng chính phủ cũng đã ban hảnh Quyết định 497/QĐ-TTg Theo đó nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất 100% và 4% đối với các khoản vay ngắn, trung hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân để mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà khu vực nông thôn Đối với nhóm thiết bị máy móc, khí,... nghiệp nhập khẩu tiến hành thanh toán cho bên xuất khẩu Bước 9: Xử lý tranh chấp nếu Khiếu nại hàng hóa khi tổn thất thể khiếu nại đối với người bán hoặc người vận tải, hoặc công ty bảo hiểm tùy vào tổn thất, hử hỏng của hàng hóa Lê Phương Hà Thương mại 47C Luận văn tốt nghiệp 19 5 Tổ chức tiêu thụ hàng nhập khẩu Hoạt động nhập khẩu chỉ kết thúc khi hoàn thành tiêu thụ hàng nhập khẩu Sau... thể nói rằng công ty Cổ Phần XNK tạp phẩm Nội là 1 đơn vị hạch toán độc lập, tư cách pháp nhân, con dấu riêng, điều lệ tổ chức, được phép mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước, theo qui định của nhà nước Công ty được tự chủ kinh doanh, sản xuất, liên doanh, liên kết với tổ chức kinh tế trong và ngoài nước 2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 2.1 Chức năng - Tổ chức xuất khẩu trực tiếp . Cơng ty cổ phần XNK tạp phẩm Hà Nội ( TOCONTAP). Em đã chọn đề tài:” Hồn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị ở cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội . qua thời gian thực tập ở công ty em đã chọn đề tài: Hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị ở công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội để làm khóa luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội, Hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội, Hoàn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Hà Nội, Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài, Khái niệm nhập khẩu, Các hình thức nhập khẩu, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Tạm nhập tái xuất Nghiên cứu thị trường, Tổng quan về TOCONTAP, Chức năng, nhiệm vụ của công ty 1. Chức năng, Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của cơng ty TOCONTAP có ảnh, Kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty, Những hạn chế và khó khăn của cơng ty 1., Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới, Các giải pháp hồn thiện nhập khẩu máy móc thiết bị, Hoàn thiện nghiệp vụ thực hiện hợp đồng nhập khẩu, Các biện pháp khác 1. Huy động và sử dụng vốn hiệu quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay