Tài liệu Bài giảng Nuôi trồng thủy sản chương 6a.pdf

5 638 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2012, 10:00

Tài liệu Bài giảng Nuôi trồng thủy sản chương 6a. 4/22/20091NUễI THNG PHM C LểCKHOA THY SNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquacultureDng Nht LongNguyn Thanh Phng Cỏ lúc phõn b rụng Chõu Phi v N (Ling, 1977) Cú 3 loi Cỏ lúc bụng Channa micropeltesỏúGii thiuCỏ sng trong cỏ loi thy vc nh ao, h, rung, kinh rch, (Alikunhi, 1953). Hin cỏ lúc ngc nuụi thõm canh trong ao, Cỏ lúc en Channa striata Cỏ lúc mụi tr Channa spKHOA THY SNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquacultureg,bố, lng, N v BSCL(Ling, 1977)KHOA THY SNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquacultureThc n v tng trngZoopl ankton0,07%Phytop l an k ton5,93%Caù60,05%Muỡn baợ33.53%CỏMựn bKHOA THY SNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquacultureTng trng nhanhCỏ t 0,8-1,2 kg/con sau 6 thỏng nuụi4/22/20092Kỹ thuật nuôi•Thiết kế, xây dựng, cải tạo hệ thống nuôi• Biện pháp kỹ thuật ứng dụng nuôi• Biện pháp kỹ thuật ứng dụng nuôi•Quản lý hệ thống nuôi• Thu họach sản phẩmKHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquacultureNUÔI GIAIAo đặt giai: sâu 1,8–2,4 mKHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture• Nuôi tập trung: nuôi gian nuôi từ tháng 4-9KHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquacultureMẬT ĐỘ NUÔI, GIỐNG, THỨC ĂN•Giống thả nuôi có chất lượng tốt, đều cỡ• Kích thước dao động từ 20–30 g/con3 3•Mật độ dao động từ 50–70 con/m3(90 con/m3)KHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture•Chủ yếu là cá tạp•Có thể dùng thức ăn viên (tập trước)4/22/20093Kích thước cá (gr/con) Khẩu phần (%/KL thân/ngày)< 10 10 -1210 20 8 10KHẨU PHẦN 10 - 20 8 -1020 -30 5 -830 -50 5 -850 - 100 5 - 8> 100 3 - 5• Giai đọan cá nhỏ: thức ăn băm nhuyễnKHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquacultureọ y• Giai đọan cá lớn: Cắt và cá nguyên con• Theo dõi môi trường ao đặtlồng và thay định kỳChăm sóc và thu hoạch• Theo dõi sứckhỏecá•Thời gian nuôi ít nhấtlà4-6thángvàcóthể kéo dàiđến 7-8 tháng• Cácóthểđạtkíchcỡ 0,8 -KHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture1,2 kg/conNuôi thâm canh cá lóc ở ao đất•Diện tích: 500 – 3.000 m2•Mứcnước: 1,5 – 2,5 m.ầ ấ ể ủ ồKHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture•Aogần sông, kênh cấp để chủ động nguồnnước•Cống cấpvàcống thoát nước. Đăng tre hay lưới cao 0,8–1 m.•Cảitạo ao nuôi phảicẩnthậnNuôi thâm canh cá lóc ở ao đất•Cóthể thả nuôi quanh năm (tháng4–9 cá thường đượcthả nuôi nhiều,thả nuôi tháng 9–10 trởđithìcáchậmlớnhơn)•Thả giống nhân tạo, có thể thả từtháng 3 – 4KHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture4/22/20094• Bón vôi (CaO): 10-15 kg/100 m2•Phơi đáy ao khoảng 2-3 ngàyLấy nước thông qua lưới lọc mức nước từ 1 6 2 4 mChuẩn bị ao nuôi• Lấy nước thông qua lưới lọc, mức nước từ 1,6–2,4 m.KHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquacultureKÍCH THƯỚC (Cm) MẬT ĐỘ (con/m2)3 1005 50MẬT ĐỘ THẢ NUÔI5 5072010 1015 525 3> 25 2KHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculturePhỔ biến: 20-30 con/m2Chế biến thức ăn cho cá lóc•Cá tạp nước ngọt, cá biển• Dùng sàng cho cá ănKhẩuphầngiảmsự tăng trọng củaKHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture• Khẩu phần giảm sự tăng trọng của cá nuôi, bình quân dao động từ 5 – 7 %/trọng lượng/ngày•Số lần cho ăn: ít nhất 2 lần/ngàyPHÒNG VÀ TRỊ BỆNH1. Bệnh đỏ xoang miệng (bệnh đẹn cá Lóc)2. Bệnh ghẻệ g3. Bệnh nấm thủy miKHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture4/22/20095KHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture . thuật nuôi Thiết kế, xây dựng, cải tạo hệ thống nuôi Biện pháp kỹ thuật ứng dụng nuôi Biện pháp kỹ thuật ứng dụng nuôi Quản lý hệ thống nuôi Thu họach sản. Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquaculture• Nuôi tập trung: nuôi gian nuôi từ tháng 4-9KHOA THỦY SẢNCollege of Aquaculture and Fisherieswww.ctu.edu.vn/colleges/aquacultureMẬT ĐỘ NUÔI, GIỐNG,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài giảng Nuôi trồng thủy sản chương 6a.pdf, Tài liệu Bài giảng Nuôi trồng thủy sản chương 6a.pdf, Tài liệu Bài giảng Nuôi trồng thủy sản chương 6a.pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay