Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sau khi gia nhập WTO

82 549 2
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 22:35

Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là tìm hiểu thực trạng năng lực cạnh tranh hiện nay của doanh nghiệp tư nhân, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong thời gian tới. Cơ sở để đưa ra những giải pháp đó là quá trình phân tích những nguyên nhân dẫn đến thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục các bảng Bảng 1: Số DNTN hoạt động kinh doanh bị lỗ qua các năm….………………37 Bảng 2: Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài…….…………………………… ………… 38 Bảng 3: Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp nhân……….……….…40 Bảng 4: Doanh thu bình quân/1 lao động/1 năm của doanh nghiệp nhândoanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài……………………………………… 42 Bảng 5 : Vốn sản xuất của nhân nhân…………….………………………45 Bảng 6 : Số lượng doanh nghiệp nhân phân theo quy mô… ……………….46 Bảng 7: Cơ cấu lao động doanh nghiệp nhân phân theo trình độ lao động….48 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục các đồ thị Đồ thị 1 : Số lượng doanh nghiệp nhân giai đoạn 1991-1999……………….35 Đồ thị 2 : Cơ cấu lao động trực tiếp của DNTN phân theo học vấn………… .48 Đồ thị 3: Đánh giá của DNTN về sự ảnh hưởng của thương hiệu yếu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp……………………………………53 Đồ thị 4: Đánh giá của DNTN về mức độ ảnh hưởng của khả năng tiếp thị thấp tới hoạt động của DN 56 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục ký hiệu viết tắt AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp nhân FDI Đầu trực tiếp nước ngoài OEDC Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế R&D Nghiên cứu và phát triển WEF Diễn đàn Kinh tế Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới XK Xuất khẩu CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Cùng với xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam càng ngày càng mở cửa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Quá trình hội nhập đó được đánh dấu bằng việc Việt Nam tham gia các tổ chức thương mại của khu vực và thế giới. Việt Nam bắt đầu tham gia thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) năm 1996, chính thức được kết nạp vào Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 1998. Năm 2000, Việt Nam ký Hiệp định Thương mại với Mỹ. Và mốc quan trọng nhất là vào cuối năm 2006, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới(WTO). Thực tế cho thấy sau mỗi mốc gia nhập AFTA, APEC hay ký Hiệp định song phương với Hoa Kỳ, làn sóng đầu mới của nước ngoài vào Việt Nam tăng lên một cách mạnh mẽ. Cùng với lượng vốn FDI khổng lồ chảy vào Việt Nam là lượng các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài đổ vào Việt Nam càng nhiều. Việc này làm cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt và quyết liệt mà những người yếu thế là các doanh nghiệp Việt Nam , đặc biệt là các doanh nghiệp nhân với quy mô nhỏ bé. Không nằm ngoài quy luật đó, sau khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp nhân Việt Nam càng phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Sự cạnh tranh quyết liệt dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp nhân làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Đây là một thực trạng đáng buồn, bởi tuy có quy mô nhỏ bé nhưng về số lượng doanh nghiệp nhân chiếm đến hơn 90% số lượng doanh nghiệp cả nước, tạo việc làm cho hơn 50% tổng lao động cả nước. Sự phát triển của kinh tế nhân là sự thể hiện sự phát triển nói chung của nền kinh tế. Do vậy, nghiên cứu tình hình doanh nghiệp nhân, đặc biệt là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhân vào giai đoạn sau khi gia nhập WTO là vấn CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đề cần thiết để tìm ra giải pháp góp phần giúp khu vực nhân phát triển bền vững. Vì vậy, tôi chọn đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhân Việt Nam sau khi gia nhập WTO” để nghiên cứu trong chuyên đề tốt nghiệp này. Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là tìm hiểu thực trạng năng lực cạnh tranh hiện nay của doanh nghiệp nhân, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhân Việt Nam trong thời gian tới. Cơ sở để đưa ra những giải pháp đó là quá trình phân tích những nguyên nhân dẫn đến thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhân. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhân bị tác động từ những yếu tố môi trường bên ngoài như môi trường kinh doanh, chính sách của nhà nước, xu thế kinh tế khu vực và thế giới…và từ những yếu tố bên trong của doanh nghiệp như vốn, nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh… Nội dung của chuyên đề chỉ tiếp cận đến những yếu tố ảnh hưởng bên trong của doanh nghiệp, và giải pháp nêu ra cũng nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại bên trong doanh nghiệp nhân. Để giải quyết được những vấn đề trên, chuyên đề dựa vào việc thống kê và phân tích số liệu từ các công trình nghiên cứu về doanh nghiệp nhân Việt Nam đã được tiến hành. Đặc biệt là phân tích số liệu từ cuộc điều tra 670 doanh nghiệp nhân Việt Nam của Viện Kinh tế Việt Nam tiến hành năm 2008. Tôi chân thành cảm ơn PGS-TS Trần Đình Thiên, Quyền Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam; Th.S Phạm Sĩ An, phòng Kinh tế Vĩ mô, Viện Kinh tế Việt Nam đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Th.S Nguyễn Thị Hoa vì sự hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt tình của cô trong suốt quá trình tôi hoàn thiện chuyên đề này! CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương I: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp I.Lý luận chung về cạnh tranh 1.Khái niệm cạnh tranh Xét một cách tổng quan nhất, cạnh tranh là hành động ganh đua, đấu tranh chống lại các cá nhân hay các nhóm, các loài vì mục đích giành được sự tồn tại, sống còn, giành được lợi nhuận, địa vị, sự kiêu hãnh, các phần thưởng hay những thứ khác. Theo nghĩa thông thường, cạnh tranh là ý thức và hành động cố gắng giành phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những lợi ích như nhau. Thuật ngữ cạnh tranh được sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như lĩnh vực kinh tế, thương mại, luật, chính trị, sinh thái, thể thao. Trong khuôn khổ đề tài chúng ta đề cập đến khái niệm cạnh tranh trong kinh tế. Cạnh tranh là một đặc trưng cơ bản của nền kinh tế hàng hóa, là điều kiện sống còn của các doanh nghiệp; nó ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Do đó, khái niệm cạnh tranh được sử dụng trong những phạm vi khác nhau từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, quốc gia cho đến phạm vi quốc tế. Mục tiêu cơ bản của cạnh tranh cũng lại được đặt ra khác nhau phụ thuộc vào phạm vi sử dụng đó. Do vậy, có nhiều khái niệm về cạnh tranh khác nhau. Theo từ điển Tiếng Việt thì: “Cạnh tranh là sự ganh đua giữa những cá nhân, tập thể có chức năng như nhau nhằm giành phần hơn, phần thắng về mình” Ngoài ra còn có định nghĩa khác cho cạnh tranh như: “Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất hàng hóa – kinh CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận”(Wikipedia) Trong khi đó tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế(OEDC) lại định nghĩa: “Cạnh tranh là khả năng của các doanh nghiệp, ngành, quốc gia trong việc giành một nhân tố sản xuất hoặc khách hàng nhằm nâng cao vị thế của mình trên thị trường, để đạt được một mục tiêu kinh doanh cụ thể, ví dụ như lợi nhuận, doanh số hoặc thị phần” Ngày nay, vấn đề cạnh tranh càng được các doanh nghiệp coi trọng. Doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường, mục tiêu hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận. Để thực hiện được mục tiêu này, doanh nghiệp cần luôn luôn xây dựng, củng cố và nâng cao vị thế của mình so với các đối thủ khác, nghĩa là luôn giành được thắng lợi trong cạnh tranh. Đặc biệt khi nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì việc giành vị thế trên thị trường là vấn đề sống còn với các doanh nghiệp. Cạnh tranh trong môi trường hiện nay còn đồng nghĩa với ganh đua: ganh đua về sản phẩm, giá cả, mẫu mã, chất lượng, dịch vụ…để tác động đến sự lựa chọn của khách hàng. 2. Vai trò của cạnh tranh Cạnh tranh là một hiện tượng kinh tế, là môi trường vận động của cơ chế thi trường. Do đó, cạnh tranh tồn tại như một quy luật khách quan, là động lực thúc đẩy mọi hoạt động kinh tế. Cạnh tranh có vai trò quan trọng đối với cả nền kinh tế, người tiêu dùng và trong quan hệ đối ngoại. 2.1. Đối với nền kinh tế-xã hội 2.1.1.Cạnh tranh điều chỉnh cung cầu hàng hóa trên thị trường Khi cung một hàng hóa nào đó lớn hơn cầu, cạnh tranh giữa những người bán làm cho giá cả thị trường giảm xuống. Do cạnh tranh, doanh nghiệp phải hạ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giá bán sản phẩm ngang bằng hay thấp hơn giá thị trường nếu muốn tiêu thụ được hàng hóa đó. Doanh nghiệp nào có đủ khả năng cải tiến công nghệ, tăng năng suất thì mới đủ khả năng tiếp tục cung cấp sản phảm. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại. Sự rời bỏ thị trường của một số doanh nghiệp sẽ làm cung giảm, thị trường cung cầu cân bằng trở lại. Ngược lại, khi cung hàng hóa nào đó thấp hơn cầu, hàng hóa đó trở nên khan hiếm trên thị trường. Khi đó, giá thị trường của hàng hóa sẽ tăng lên, các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành sẽ thu được tỷ suất lợi nhuận cao. Lợi nhuận cao đó khiến nhiều nhà đầu muốn thâm nhập vào ngành. Sự gia nhập thị trường của một số doanh nghiệp khiến cung hàng hóa tăng lên, cung cầu lại cân bằng trở lại. 2.1.2.Cạnh tranh hướng việc sủ dụng các nhân tố sản xuất vào những nơi có hiệu quả nhất Như đã nêu ở trên, mục đích của cạnh tranh là thu được lợi ích cao nhất, cụ thể là luôn tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, các chủ thể kinh doanh khi tham gia thị trường luôn phải cân nhắc khi quyết định sử dụng nguồn lực của mình một cách hợp lý để có được hiệu quả tối ưu. Họ sẽ đầu nguồn lực của mình vào những nơi mà tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi ích nhận được. Chính đặc điểm này mà các nguồn lực luôn được vận động, chu chuyển hợp lý và sử dụng hiệu quả. 2.1.3.Cạnh tranh có chức năng phân phối và điều hòa thu nhập Cạnh tranh làm nguồn lực sản xuất luôn vận động và chu chuyển từ nơi có tỷ suất lợi nhuận thấp sang nơi có tỷ suất lợi nhuận cao. Do đó, cạnh tranh luôn tạo áp lực đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Trong từng thời điểm một sản phẩm có thể chiếm ưu thế trên thị trường, doanh nghiệp thu được lợi nhuận cũng như vị thế lớn, song vị trí của doanh CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiệp luôn bị đe dọa bởi các sản phẩm tiến bộ hơn của các đối thủ cạnh tranh hay các đối thủ tiềm ẩn khác. Vì vậy, nếu cạnh tranh diễn ra công bằng thì các nhà kinh doanh có vị thế lớn sẽ không thể duy trì được lợi thế cũng như lợi nhuận của mình mãi mãi mà phải chia sẻ với những chủ thể khác. Do đó, cạnh tranh cũng sẽ tác động đến việc phân phối và điều hòa thu nhập. 2.1.4.Cạnh tranh là động lực thúc đẩy đổi mới Giống như quy luật tồn tại và đào thải của tự nhiên, quy luật cạnh tranh trong kinh tế luôn khẳng định chiến thắng thuộc về kẻ mạnh-những chủ thể kinh tế có tiềm lực, có trình độ và tri thức, có duy kinh tế và kinh nghiệm thương trường. Còn những chủ thể kinh tế yếu kém, không đủ năng lực cạnh tranh sẽ bị đâò thải ra khỏi thị trường. Để có thể tồn tại, doanh nghiệp luôn phải không ngừng hoàn thiện mình, nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm. Do đó, cạnh tranh trở thành động lực của phát triển và đổi mới. 2.2.Đối với người tiêu dùng Khi hoạt động trong điều kiện kinh tế thị trường, nếu như lợi nhuận là yếu tố thôi thúc các chủ thể tham gia tiến hành sản xuất thì cạnh tranh lịa bắt buộc và thúc đẩy họ phải điều hành các hoạt động này sao cho hiệu quả cao nhất. Và đối tượng được hưởng lợi từ sự cạnh tranh này chính là người tiêu dùng. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải quan tâm mở rộng cung cấp ngày càng tốt hơn những sản phẩm hàng hóa dịch vụ có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý cho người tiêu dùng. Như vậy cạnh tranh đảm bảo cho người tiêu dùng quyền tự do lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng mạnh thì lợi ích của người tiêu dùng càng tăng. 2.3. Đối với quan hệ đối ngoại CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong xu hướng toàn cầu hóa, cạnh tranh không chỉ trong phạm vi trong nước mà còn ra phạm vi quốc tế. Cạnh tranh giúp thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm thị trường mới, liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm huy động vốn, lao động, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý…, giúp các nhà sản xuất trong nước nhìn thấy những khuyết tật của hàng nội để khắc phục, vươn lên tìm lợi thế của mình để chiến thắng trong cạnh tranh. Nói cách khác thông qua cạnh tranh quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia trên thế giới tham gia sâu rộng vào phân công lao động và hợp tác kinh doanh quốc tế, khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh của từng quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế quốc dân. II. Lý luận chung về năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh đã và đang là chủ đề được bàn luận nhiều ở cả các nước phát triển và đang phát triển vì tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế. Mặc dù các nhà kinh tế thống nhất với nhau về tầm quan trọng nhưng lại có những nhận thức khác nhau về năng lực cạnh tranh. Do vậy có nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ năng lực cạnh tranh và các cấp độ áp dụng cũng rất khác nhau. Trong từ điển Tiếng Việt định nghĩa: “Năng lực cạnh tranh là khả năng giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh của những hàng hóa cùng loại, trên cùng một thị trường tiêu thụ”. Khái niệm khả năng cạnh tranh được sử dụng khi đề cập đến các doanh nghiệp, các ngành, hay cả quốc gia. 1.Năng lực cạnh tranh của quốc gia CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 10 [...]... nay của doanh nghiệp nhân trong nước Những phân tích chi tiết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhân Việt Nam sẽ là nội dung chính trong phần sau của chuyên đề CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN Website: http://www.docs.vn Email 34 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương II: Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhân Việt Nam I.Thực trạng phát triển của doanh. .. các doanh nghiệp nhân Việt Nam nhiều cơ hội cũng như thách thức 2.1.Cơ hội Gia nhập WTO mang đến cho các doanh nghiệp nhân Việt Nam nhiều cơ hội lớn Một trong những thuận lợi lớn nhất của việc gia nhập WTO là các doanh nghiệp nhân trong nước sẽ khắc phục được tình trạng phân biệt đối xử, nâng cao vị thế của mình thong qua sử dụng hệ thống giải quyết tranh chấp công bằng và hiệu quả của WTO. .. nghiệp nhân cần phải củng cố thực lực của mình, tức là nâng cao các yếu tố nội hàm trong doanh nghiệp Có được các yếu tố nội hàm mạnh nghĩa là doanh nghiệp nhân có được năng lực cạnh tranh mạnh, có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn nước ngoài có tiềm lực tài chính, quản lý và công nghệ vượt trội Để cải thiện năng lực cạnh tranh, trước hết phải làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh. .. mà doanh nghiệp đang và sẽ hoạt động Tác động của các doanh nghiệp này đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp đó Sự xuất hiện của các đối thủ tiềm ẩn làm thay đổi bức tranh cạnh tranh ngành, làm gia tăng mức cạnh tranh của ngành Càng nhiều đối thủ tiềm ẩn thì khả năng cạnh. .. động đầu tư, mua sắm, dự trữ, lưu kho… cũng như khả năng thanh toán, duy trì mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp đều phụ thuộc vào khả năng tài chính của doanh nghiệp đó Mọi quyết định của doanh nghiệp đều phải cân nhắc trước hết đến tình hình tài chính của doanh nghiệp Do đó tình hình tài chính doanh nghiệp ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Khi đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. .. nhiều khái niệm khác nhau về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được tiếp cận như sau: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và bền vững.” (PGS-TS Lê... Sự năng động của các doanh nghiệp nhânnhân tố quan trọng kích thích và làm sống động đời sống kinh tế đất nước, tạo áp lực cạnh tranh, thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước đổi mới hoạt động kinh doanh, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế Hiện thời, các doanh nghiệp nhân trong nước đóng góp khoảng gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam Nhiều doanh nghiệp nhân. .. nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhân 1.Vai trò của doanh nghiệp nhân CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN Website: http://www.docs.vn Email 29 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh nghiệp nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế xã hội Các doanh nghiệp nhân là... tăng năng suất với tốc độ cao và ổn định, bền vững Chỉ tiêu năng suất thường được đánh giá cụ thể bằng tỷ lệ doanh thu bình quân/1lao động hoặc giá trị gia tăng trên lao động 3.Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Cũng như bản thân doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau, bao gồm cả những yếu tố bên ngoài và bên trong doanh. .. đến mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Cầu tác động trực tiếp đến việc nghiên cứu quyết định cung của doanh nghiệp, lại vừa tác động đến mức độ và cường độ cạnh tranh của doanh nghiệp ngành Nếu ngành có lượng cầu lớn, cường độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thấp, ngược lại nếu ngành có lượng cầu nhỏ,cường độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp gay gắt Khách hàng của doanh nghiệp có thể là người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Tác động của môi trường kinh tế quốc dân, Tác động của môi trường cạnh tranh ngành, II: Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay