Đánh giá thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân

56 448 1
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015, 14:05

Là một trong những yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc hình thành môi trường văn hóa học đường. Thư viện trường học không chỉ khơi nguồn và thỏa mãn những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Hơn thế nữa, thư viện trường học còn là trung tâm thông tin văn hóa cộng đồng. Thư viện trường học là một bộ phận cơ sở trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường. Thư viện trường học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của cả giáo viên và học sinh, xây dựng thói quen tự học cho học sinh. Mặt khác, thư viện trường học còn tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, xây dựng nếp sống văn hóa cho các thành viên trong nhà trường. Thư viện trường học giúp học sinh tự bổ sung kiến thức. Cũng chính ở thư viện trường học, tinh thần tự rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen tự học ngày càng được nâng cao. Qua các tác phẩm mà thư viện cung cấp, người đọc có thêm được những tri thức, cách nhìn và đánh giá mới về cuộc sống. Tiếp cận với sách có nghĩa là được tiếp cận với trí tuệ. Đối với các thầy giáo, cô giáo thì thư viện trường học càng có vị trí quan trọng. Đây là nơi lưu giữ, cung cấp, bổ sung, cập nhật kiến thức để cho những bài giảng thêm phong phú và sinh động, giúp các thầy cô giáo tiếp cận với những phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích cực. Các thầy cô giáo sử dụng những tri thức từ sách báo để hướng dẫn học sinh bổ sung kiến thức mà mình chưa có điều kiện để trình bày trên lớp. Đây chính là con đường tốt nhất để nâng cao hiệu quả dạy và học. Trước những vai trò quan trọng mà thư viện trường học đảm nhận, chúng em mạnh dạn tìm hiểu và phát triển nghiên cứu về hệ thống thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với đề tài nghiên cứu là “Đánh giá thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân” chúng em đưa ra những quan sát, đánh giá về hệ thống thông tin thư viện trường, bên cạnh đó là một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục nhược điểm và ngày càng nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện trường, xứng đáng trở thành một công cụ phục vụ đắc lực cho quá trình học tập, nghiên cứu của giảng viện và sinh viên toàn trường. Chúng em trân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Ngọc Điệp đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài này. Rất mong nhận được sự góp ý từ phía các thầy cô để chúng em có thể hoàn thiện hơn về đề tài ! MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU Là một trong những yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc hình thành môi trường văn hóa học đường. Thư viện trường học không chỉ khơi nguồn và thỏa mãn những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Hơn thế nữa, thư viện trường học còn là trung tâm thông tin văn hóa cộng đồng. Thư viện trường học là một bộ phận cơ sở trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường. Thư viện trường học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của cả giáo viên và học sinh, xây dựng thói quen tự học cho học sinh. Mặt khác, thư viện trường học còn tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, xây dựng nếp sống văn hóa cho các thành viên trong nhà trường. Thư viện trường học giúp học sinh tự bổ sung kiến thức. Cũng chính ở thư viện trường học, tinh thần tự rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen tự học ngày càng được nâng cao. Qua các tác phẩm mà thư viện cung cấp, người đọc có thêm được những tri thức, cách nhìn và đánh giá mới về cuộc sống. Tiếp cận với sách có nghĩa là được tiếp cận với trí tuệ. Đối với các thầy giáo, cô giáo thì thư viện trường học càng có vị trí quan trọng. Đây là nơi lưu giữ, cung cấp, bổ sung, cập nhật kiến thức để cho những bài giảng thêm phong phú và sinh động, giúp các thầy cô giáo tiếp cận với những phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích cực. Các thầy cô giáo sử dụng những tri thức từ sách báo để hướng dẫn học sinh bổ sung kiến thức mà mình chưa có điều kiện để trình bày trên lớp. Đây chính là con đường tốt nhất để nâng cao hiệu quả dạy và học. Trước những vai trò quan trọng mà thư viện trường học đảm nhận, chúng em mạnh dạn tìm hiểu và phát triển nghiên cứu về hệ thống thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với đề tài nghiên cứu là “Đánh giá thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân” chúng em đưa ra những quan sát, đánh giá về hệ thống thông tin thư viện trường, bên cạnh đó là một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục nhược điểm và ngày càng nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện trường, xứng đáng trở thành một công cụ phục vụ đắc lực cho quá trình học tập, nghiên cứu của giảng viện và sinh viên toàn trường. Chúng em trân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Ngọc Điệp đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài này. Rất mong nhận được sự góp ý từ phía các thầy cô để chúng em có thể hoàn thiện hơn về đề tài ! PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Là một trong những yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục, thư viện trường học là bộ phận không thể thiếu trong việc hình thành môi trường văn hóa học đường. Thư viện trường học không chỉ khơi nguồn và thỏa mãn những nhu cầu về thông tin, tri thức của thầy cô giáo và học sinh. Hơn thế nữa, thư viện trường học còn là trung tâm thông tin văn hóa cộng đồng. Thư viện trường học là một bộ phận cơ sở trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường. Thư viện trường học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của cả giáo viên và học sinh, xây dựng thói quen tự học cho học sinh. Mặt khác, thư viện trường học còn tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, xây dựng nếp sống văn hóa cho các thành viên trong nhà trường. Thư viện trường học giúp học sinh tự bổ sung kiến thức. Cũng chính ở thư viện trường học, tinh thần tự rèn luyện tính độc lập, tư duy và thói quen tự học ngày càng được nâng cao. Qua các ấn phẩm mà thư viện cung cấp, người đọc có thêm được những tri thức, cách nhìn và đánh giá mới về cuộc sống. Bên cạnh đó, sự thành công và tên tuổi của các thư viện gắn với tên tuổi của các trường đại học trên khắp thế giới như: Thư viện trường Đại học Havard, Thư viện trường Đại học Oxford, Cambrigde cho thấy vai trò không thể thay thế của hệ thống thư viện đối với giáo dục. Nằm trong tốp đầu của các trường Đại học Việt Nam, trường Đại học Kinh tế Quốc dân mang nhiệm vụ đào tạo những nhà kinh tế tương lai cho đất nước, do đó, nguồn huyết mạch thông tin, tri thức đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trước sự phát triển không ngừng của kinh tế - xã hội, đặc biệt là công nghệ thông tin, thư viện – cái nôi tri thức ngày càng trở nên “vô dụng” so với ý nghĩa vốn có của mình. Trước tình hình đó, chúng tôi nhận thức được việc cần thiết phải cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện để tạo nên môi trường cũng như phương pháp học tập, nghiên cứu hiệu quả nhất. Đề tài không chỉ cần thiết cho quá hiệu quả học tập của sinh viên trong trường mà một phần còn cải thiện tình hình văn hóa đọc đang đi xuống ngày một trầm trọng của giới trẻ Việt Nam.Vì vậy, đây là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện nhằm trả lời một số câu hỏi nghiên cứu sau: (1) Trung tâm thông tin Thư viện trường đại học Kinh tế Quốc dân hiện nay còn những tồn tại gì về cơ sở vật chất, cách thức quản lý, hiệu quả sử dụng…? (2) Những nguyên nhân khách quan và chủ quan có tác động/ ảnh hưởng đến thực trạng đó? (3) Có những giải pháp nào có thể khắc phục các tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân? 3. Ý nghĩa và lợi ích của việc nghiên cứu • Đối với Trung tâm thông tin thư viện - Nhận thức được điểm tích cực và hạn chế của trung tâm, từ đó có những biện pháp khắc phục, cải thiện tạm thời để nâng cao hiệu quả sử dụng. - Có được sự tin tưởng, ủng hộ từ phía người đọc cùng sự khẳng định về mục đích tồn tại. - Có được bước đệm để tiến đến việc thực hiện được những mục tiêu dài hạn như: xây dựng thư viện điện tử, mở rộng liên kết thư viện trong và ngoài nước; hoàn thành xứ mệnh cung cấp thông tin, tri thức của một thư việc trường học. • Đối với người đọc - Nhận thức được những vai trò, ý nghĩa thiết thực của thư viện và nguồn thông tin do thư viện cung cấp, từ đó có thái độ phù hợp để chỉnh đốn thói quen đọc sách và phương pháp tìm kiếm thông tin. - Có cơ hội nêu ra những mong muốn của bản thân với dịch vụ thư viện, nhờ đó có thể nhận được những hình thức phục vụ với chất lượng tốt hơn. - Góp phần nâng cao tinh thần tự học hỏi, tính chủ động trong nghiên cứu thông tin. - Cải thiện và nâng cao kết quả học tập với phương pháp học hiệu quả và môi trường học tập đảm bảo. 4. Kết cấu sơ bộ nghiên cứu Nghiên cứu gồm 3 phần: Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về đề tài I. Một số khái niệm về thư viện II. Vai trò và những đóng góp của thư viện trường đại học vào sự nghiệp giáo dục Chương 2: Hiện trạng của Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân I. Giới thiệu chung II. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Trung tâm thông tin thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân III.Kết quả phân tích số liệu Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trung tâm thông tin thư viện trường đại học Kinh tế quốc dân PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI I. Một số khái niệm về thư viện, thư viện trường Đại học 1. Theo quan niệm của các nhà thư viện học tư sản Các nhà thư viện học tư sản định nghĩa rằng: “Thư viện là nghệ thuật sắp xếp sách và xây dựng kho sách, thư viện là nơi tàng trữ sách báo”. Trong quan điểm này, họ có xu hướng coi trọng công tác kỹ thuật của thư viện, ít quan tâm đến vai trò xã hội của thư viện. 2. Theo các nhà thư viện học xã hội chủ nghĩa Quan điểm cho rằng, thư viện là nơi tổ chức tốt kho sách – là cơ sở vật chất trọng yếu của thư viện. Kho sách với vai trò là nguồn tri thức xã hội, là tiêu biểu cho nền văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi nước hay mỗi địa phương. Nhưng điều cơ bản nhất là thư viện phải góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. 3. Theo tác giả Reitz Theo định nghĩa của tác giả Reitz (2005) trong cuốn “Từ điển thông tin thư viện” (Dictionary for Library and Information Science) thì Thư viện trường Đại học là “một thư viện hoặc một hệ thống thư viện do nhà trường thành lập, quản lý và cấp ngân sách để đáp ứng các nhu cầu về thông tin, tra cứu và thông tin về môn học của sinh viên, các khoa và cán bộ của trường”. Theo định nghĩa này, thư viện trong trường Đại học có thể là một thư viện hoặc một hệ thống thư viện. Trong đó, hệ thống thư viện có thể hoạt động độc lập hoặc liên kết với nhau nhằm đạt được những lợi ích chung cho cả hệ thống. Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, chỉ mới có các thư viện của các trường Đại học hoạt động độc lập nhau, hầu như không có sự liên kết nào. II. Vai trò của thư viện đối với một trường Đại học ThS. Lê Ngọc Oánh, chuyên viên Thư viện ĐH Mở - Bán công TP. Hồ Chí Minh (2002) đã phát biểu: “Những thư viện Thế giới ngày nay đã thoát khỏi khía cạnh tĩnh của những kho chứa sách để trở nên năng động hơn với ba vai trò chính yếu sau đây: - Thư viện là một cơ quan truyền thông đại chúng - Thư viện là trung tâm phát triển văn hóa - Thư viện là một động lực đóng góp vào việc đổi mới giáo dục Giữa ba vai trò nêu trên, thư viện trường Đại học đã làm nổi bật vai trò là một động lực đóng góp vào việc đổi mới giáo dục” ( Sổ tay quản lý Thông tin – Thư viện, 2002, tr.92) Vậy vai trò đó của thư viện được thể hiện trong giáo dục Việt Nam hiện nay thế nào? 1. Vai trò của thư viện trong việc đổi mới phương pháp dạy – học, tạo môi trường tự học, tự nghiên cứu và kích thích sự chủ động của người đọc Đổi mới giáo dục Đại học trong những năm gần đây đặt ra yêu cầu bức thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Với việc “lấy người học làm trung tâm” thì vị trí trung tâm của hoạt động giảng dạy này được chuyển giao cho sinh viên thay vì trước đây là những người giảng viên. Quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyển từ thụ động sang chủ động. Theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, bắt đầu từ năm học 2007- 2008 Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa ra lộ trình đào tạo theo tín chỉ trong hệ thống giáo dục Đại Học Việt Nam. Để có thể thực hiện tốt những hình thức đào tạo mới này, giảng viên lên lớp không diễn giải lý thuyết dài dòng mà sẽ nêu vấn đề để cả lớp cùng thảo luận hay ấn định một vấn đề cần nghiên cứu để các sinh viên cùng thảo luận trong các buổi học sau. Muốn thực hiện tốt vấn đề cần nghiên cứu, thảo luận và tham gia học tập với thái độ tích cực. Sinh viên phải chủ động vào thư viện tìm kiếm tài liệu, tham khỏa sách báo, thông tin điện tử, nghiên cứu các báo cáo, luận văn các công trình khoa học liên quan đến đề tài, các vấn đề. Sau đó phân tích, so sánh, đánh giá các dữ liệu, tổng hợp kiến thức để đưa đến nhận định cuối cùng. Do đó, nhu cầu về một nguồn thông tin tại trường đại học là vô cùng lớn, nói cách khác, thư viện là điều kiện cần để mỗi trường Đại học có thể hoàn thành xứ mệnh đào tạo của mình 2. Vai trò của thư viện trong công cuộc đổi mới giáo dục, đào tạo Trong trường Đại học, thư viện góp phần đào tạo nguồn tri thức cho đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội, phát triển sản xuất và các khoa học công nghệ. Thư viện cung cấp cho xã hội những thông tin khoa học mới mẻ, đặc biệt là những thành quả của các công trình nghiên cứu khoa học của các cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường, đây là dạng thông tin mang tính sang tạo đặc thù và đôi khi là những thông tin mang độc nhất, khó tìm thấy ở nơi khác. Thư viện bổ sung và cập nhật những kiến thức mới, những phương pháp giảng dạy tiên tiến cho việc học tập và giảng dạy thêm sinh động và hấp dẫn. Thư viện mở rộng điều kiện học tập và giảng dạy cho sinh viên cả về không gian thời gian và các lĩnh vực tri thức hơn so với khuôn khổ qui định về nội dung, chương trình và kế hoạch đào tạo của nhà trường. Trong công cuộc đổi mới, hiện đại, Công nghệ thông tin – truyền thông đang đưa đến cuộc cách mạng giáo dục, làm thay đổi nhiều khái niệm cơ bản của giáo dục, nghiên cứu khoa học. Thư viện dần trở thành những trung tâm thông tin - tư liệu thực sự, góp phần đắc lực biến thông tin thành tri thức bằng cách liên kết cấc nguồn tài nguyên thông tin với nhau, đồng thời mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của mợi đối tượng qua sự hợp tác liên thông và chia sẻ nguồn lực thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm cả thời gian và vật chất người sử dụng. 3. Vai trò của thư viện trong công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên đòi hỏi ở thư viện một khả năng cung cấp thông tin và các dịch vụ kèm theo ngày càng mở rộng và ở một trình độ cao. Đồng thời, chính nguồn nghiên cứu đó đã trực tiếp tạo ra nguồn thông tin khoa học ngay tại thư viện nhà trường một khối lượng ngày càng lớn. Những nguồn thông tin này là nguồn thông tin quan trọng, toàn diện, phong phú và đa dạng nhất. Vì đó là những thông tin đã được sàng lọc, được tích lũy lâu dài và được kiểm nghiệm qua thực tiễn; là nguồn thông tin phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng của sinh viên. Vì vậy, trong nghiên cứu khoa học, thay vì sử dụng nguồn thông tin trên Internet thì sinh viên nên tìm đọc tài liệu, sách tham khảo, luận văn ở thư viện. Bởi đó là những thông tin đáng tin cậy để bài nghiên cứu có chất lượng hơn. Nhìn chung, có thể thấy rằng khả năng cung cấp và quản lí thông tin của thư viện luôn đòi hỏi ngày một cao hơn, đa dạng hơn, phức tạp hơn. Đó là thực tế và nó luôn đặt ra thách thức to lớn đối với hoạt động thư viện. Vì vậy, vai trò của thư viện trong vấn đề nghiên cứu khoa học là: - Tạo nên nguồn thông tin chính thống với độ tin cậy cao hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu - Bảo đảm việc đáp ứng kịp thời các nhu cầu thông tin được hình thành trong các quá trình nghiên cứu. - Cung cấp các dịch vụ thông tin cần thiết để sinh viên có khả năng kiểm soát và khai thác được các nguồn thông tin hiện có làm tư liệu cho hoạt động nghiên cứu của mình. CHƯƠNG 2 HIỆN TRẠNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN I. Giới thiệu chung 1. Đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin Thư viện 2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin Thư viên là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân trực thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm: Ban giám đốc và các phòng chức năng. [...]... - Tổng số cán bộ, nhân viên 24; Trong đó có 19 các bộ nghiệp vụ được đào tạo từ các Trường Đại học Văn hoá Hà Nội ngành thông tin thư viện, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thư ng mại, Công nghệ thông tin, Đại học Ngoại ngữ và một số Trường Đại học khác, đã được đào tạo dài hạn, ngắn hạn về nghiệp vụ thư viện Ngoài ra có 2 bảo vệ, 1vệ sinh sách, 2 vệ sinh thư viện - Trình độ đào tạo: 4 thư viện viên... kết quả về thực trạng sử dụng thư viện cũng như những mong muốn của người đọc đối với dịch vụ thư viện như sau: - Có khoảng 61,31% giảng viên, sinh viên trong trường đã từng sử dụng thư viện, tỷ lệ cao hơn gấp 1,5 lần so với số người chưa sử dụng thư viện - 90% số lượng người đọc chỉ sử dụng thư viện khi cần - Phần lớn sinh viên sử dụng thư viện với mục đích học tập (chiếm 61,9%) và 52% số người đến thư. .. thư viện hoặc chưa được học lớp hướng dẫn sử dụng thư viện Sinh viên các khoa có tính đặc thù như tiếng anh thư ng mại, khoa du lịch và khách sạn ít sử dụng thư viện hơn các khoa như quản trị kinh doanh, marketing, kế hoạch phát triển… Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng, hầu hết sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân đều đã từng biết đến và sử dụng dịch vụ thư viện b) Mức độ thư ng xuyên sử dụng thư. .. chưa sử dụng gấp >1,5 lần Tuy nhiên kết quả này chưa thực sự phản ánh được hiệu quả sử dụng thư viện do chưa thể hiện được sự phân chia rõ ràng giữa những người đã sử dụng thư viện và vẫn đang tiếp tục sử dụng thư viện với những người đã từng sử dụng thư viện nhưng hiện tại lại không còn sử dụng nữa Bên cạnh đó, sinh viên chưa lên thư viện chủ yếu là sinh viên K54 do chưa có nhiều môn học cần sử dụng thư. .. 17h00 Mỗi buổi thu và sắp xếp lại tài liệu trước khi nghỉ 15 phút  Chủ nhật và các ngày lễ Trung tâm Thông tin Thư viên nghỉ II Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Trung tâm thông tin thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân 1 Chức năng • Thu thập thông tin, xử lí và cung cấp tư liệu thông tin về Khoa học xã hội nói chung, Khoa học kinh tế nói riêng cho tất cả các cán bộ, giáo viên, sinh viên... khả năng tự học cho sinh viên (50%); Nâng cao kết quả học tập ( 42,6%) hay Tăng kỹ năng tổng hợp đánh giá thông tin Điều này cũng có nghĩa nếu thư viện làm tốt hơn nữa chức năng của mình có thể tăng số lượng sinh viên sử dụng cũng như hiệu quả sử dụng so với hiện nay e) Xu hướng sử dụng thư viện của sinh viên trong tương lai Biểu đồ 2.3 Xu hướng sử dụng thư viện trong tương lai Trong số các sinh... viện viên chính, 4 thạc về sĩ tin học, Thông tin Thư viện, 1 cán bộ đang học MBA của trường, 10 cử nhân, 1 vệ sinh sách hiện đang học đào tạo từ xa của trường - Cán bộ thư viện đã học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,tiếng Anh, tin học văn phòng, quản trị mạng, sử dụng “Phần mềm quản lý thư viện Libol60”, thư viện điện tử Vì vậy tất cả cán bộ thư viện sử dụng thành thạo phần mềm Libol... trong thư viện như tìm tin, phòng đọc, phòng luận văn; thời gian phục vụ, quy trình làm việc; quan sát cách sử dụng thư viện của sinh viên, số lượng sinh viên lên thư viện … - Thời gian nghiên cứu Nghiên cứu được tiến hành từ 06/12/2012 đến 10/03/2013 1.2 Thiết kế mẫu - Tổng thể: Toàn bộ sinh viên trường đại học Kinh tế quốc dân; cán bộ, nhân viên thư viện; giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân. .. rằng những sinh viên thư ng xuyên lên thư viện có mức độ hài lòng cao hơn những sinh viên ít sử dụng thư viện Đây là kết quả phản ánh đúng thực trạng và phù hợp với các giả thuyết được nêu ra từ các thống kê khác n) Các giải pháp đưa ra nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện dưới góc độ của người sử dụng Bảng 2.7 Đánh giá mức độ cần thiết các giải pháp cải tiến chất lượng thư viện TT Mức độ (%)... kết quả về mức độ thư ng xuyên lên thư viện như trên 90% số sinh viên chỉ sử dụng sinh viện khi cần, đa số là trước các kì thi hay làm luận án, đề tài… Chỉ có 2.4% số sinh viên trên là sử dụng thư viện tương đối thư ng xuyên ( 2-3 lần/ tuần) kết quả này cho thấy thư viện được sử dụng thư ng xuyên hơn vào thời gian trước các kì thi, với số lượng sinh viên đông hơn thời gian trong học kì c) Lý do sử dụng . trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với đề tài nghiên cứu là Đánh giá thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân chúng. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trung tâm thông tin thư viện trường đại học Kinh tế quốc dân PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI I. Một số khái. viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân I. Giới thiệu chung II. Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Trung tâm thông tin thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân III.Kết quả phân tích số liệu Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đánh giá thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đánh giá thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay