KHÁI QUÁT VÈ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

23 509 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 19:16

LUẬN VĂN VỀ KHÁI QUÁT VÈ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã phát triển một cách mạnh mẽ, đồng thời với sự kiện gia nhập WTO các doanh nghiệp Việt Nam đã được hình thành ngày càng nhiều để đáp ứng hội nhập của nền kinh tế. Đứng trước tình hình đó các ngân hang đã được ra đời ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn để phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp. Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam phía Nam Hà Nội là một trong hệ thống các chi nhánh của ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam.Chi nhánh được thành lập vào năm 2005. Tuy mới được thành lập nhưng dưới sự điều hành của ban lãnh đạo chi nhánh đã đang đáp ứng được các nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Doanh thu của chi nhánh tăng dần theo từng năm đồng thời số lãi cũng theo đó mà tăng lên. Báo cáo tổng hợp này được thực hiện tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam phía Nam Hà Nội. Kết cấu của báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà nội. Phần II: Các hoạt động cơ bản của chi nhánh Ngân hàng Dầu Phát triển Việt Nam phía Nam Hà Nội. Phần III: Đánh giá, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2008. 1 PHẦN I: KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM nam.htm' target='_blank' alt='ctck ngân hàng đầu phát triển việt nam' title='ctck ngân hàng đầu phát triển việt nam'>NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM cm.htm' target='_blank' alt='ngân hàng đầu phát triển việt nam hcm' title='ngân hàng đầu phát triển việt nam hcm'>NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM phcm.htm' target='_blank' alt='ngân hàng đầu phát triển việt nam tphcm' title='ngân hàng đầu phát triển việt nam tphcm'>NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM idv.htm' target='_blank' alt='ngân hàng đầu phát triển việt nam bidv' title='ngân hàng đầu phát triển việt nam bidv'>NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 1.1. Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam( NH ĐT&PT VN) NH ĐT&PT VN được thành lập ngày 26/04/1957. Trong 48 năm hoạt động trưởng thành, NH đã mang những tên gọi khác nhau phù hợp với từng thời kỳ xây dựng phát triển của đất nước: - 1957 – 1980: NH Kiến thiết VN - 1981 – 1990: NH ĐT & Xây dựng VN - 1990 – nay: NH ĐT&PT VN. NH ĐT&PT VN là một trong bốn NH thương mại nhà nước lớn nhất VN, hoạt động theo mô hình tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt. Hiện nay mô hình tổ chức của BIDV gồm 5 khối lớn: khối NH thương mại quốc doanh( gồm 3 sở giao dịch các chi nhánh trên cả nước); khối công ty hạch toán độc lập( công ty cho thuê tài chính 1, 2, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ…); khối các đơn vị sự nghiệp( trung tâm đào tạo, trung tâm công nghệ thong tin ); khối liên doanh( VID, Lào - Việt Bank ); khối đầu tư. BIDV hiện hoạt động đầy đủ chức năng của một NH thương mại được phép kinh doanh đa năng tổng hợp về tiền tệ, tín dụng, dịch vụ NH phi NH,làm NH đại lý, phục vụ các dự án từ các nguồn vốn, các tổ chức kinh tế, tài chính trong ngoài nước. Đồng thời, BIDV cũng là một ngân hàng chủ lực phục vụ đầu phát triển, huy động vốn cho vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho các thành phần kinh tế. 2 1.2. Chi nhánh NH ĐT&PT VN phía Nam Hà Nội Chi nhánh NH ĐT&PT VN phía Nam Hà Nội trước đây là chi nhánh cấp 2 NH ĐT$PT Nam Hà Nội trực thuộc chi nhánh cấp I NH ĐT&PT Nam Hà Nội. Căn cứ theo quyết định số 29/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị NH ĐT&PT VN ký ngày 31/10/2005 chi nhánh cấp 2 NH ĐT&PT Nam Hà Nội được nâng cấp lên chi nhánh NH ĐT&PT Nam Hà Nội ( chi nhánh cấp 1 ). Quá trình lịch sử hình thành của chi nhánh NH ĐT&PT Nam Hà Nội đã trải dài suốt 43 năm. Ngày 31/10/1963, chi điếm Tương Mai thuộc chi hàng kiến thiết Hà Nội được thành lập, tiền thân của chi nhánh NH ĐT&PT Nam Hà Nội. Sau một chặng đường dài kể từ đó đến nay chi nhánh NH ĐT&PT Nam Hà Nội đã trải qua các tên gọi sau: - Chi điếm I Tương Mai – Chi hàng kiến thiết Hà Nội( 31/10/1963 – 10/1981) - Chi nhánh Ngân hàng Đầu Xây dựng khu vực I – Ngân hàng Đầu Xây dựng thành phố Hà Nội( 10/1981 – 2/1983 ) - Phòng đầu xây dựng huyện Nam Hà Nội – Ngân hàng nhà nước huyện Nam Hà Nội( 2/1983 – 12/1986 ) - Chi nhánh Ngân hàng Đầu Xây Dựng huyện Nam Hà Nội – Ngân hàng Đầu Xây dựng thành phố Hà Nội( 12/1986 – 12/1991 ) - Chi nhánh NH ĐT&PT huyện Nam Hà Nội – NH ĐT – NH ĐT&PT thành phố Hà Nội( 12/1991 – 31/10/2005 ) - Chi nhánh NH ĐT&PT Nam Hà Nội – NH ĐT&PT VN( 01/11/2005 đến nay). Trong 43 năm qua, tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh NH ĐT&PT Nam Hà Nội đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của ngân hàng, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Đó là 3 một quá trình liên tục phấn đấu giữ vững kỷ cương, thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước nội quy, quy chế của ngân hàng. Kể từ năm 1995 đến nay, khi hệ thống BIDV chuyển từ ngân hàng cấp phát sang ngân hàng thương mại với nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng; nhận thức được tầm quan trọng nhiệm vụ nặng nề mà ngàng giao, chi nhánh Nam Hà Nội trước đây( chi nhánh Nam Hà Nội hiện nay ) trong những năm đầu( 1995 – 1996 ) phải hoạt động trong môi trường đầy rẫy những khó khăn: cơ sở vật chất chỉ vẻn vẹn 3 gian nhà cấp 4 do ngân hàng nông nghiệp huyện Nam Hà Nội cho mượn tại thị trấn Văn Điển, 1 chiếc máy tính 14 cán bộ còn lại sau khi đã tách chuyển đủ người sang cho cục cấp phát. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của NH ĐT&PT HN sự quyết tâm của ban lãnh đạo, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cná bộ công nhân viên, chi nhánh Nam Hà Nội đã từng bước đi vào ổn định tổ chức nhân sự thực hiện nhiệm vụdo NH ĐT&PT HN giao về các mặt huy động vốn, cho vay: Năm 1995, nguồn vốn đạt 20,8 tỷ đồng, tín dụng đạt 59 tỷ đồng. Tháng 10/1996, chi nhánh chuyển lên làm việc tại khu vực xã Hoàng Liệt – huyện Nam Hà Nội với một khu nhà cấp 4 nằm tại Km8 đường giải phóng, hoạt động của chi nhánh được mở rộng tiếp tục tăng trưởng về tín dụng, huy động vốn dịch vụ. Để mở rộng mạng lưới chi nhánh: Năm 1999 thành lập phòng giao dịch số 7 tại khu vực Giáp Bát, năm 2003 thành lập phòng giao dịch số 16 tại khu Linh Đàm. Tháng 7/2004, chi nhánh triển khai thực hiện dự án hiện đại hoá ngân hàng, đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban, cán bộ công nhân viên tăng lên 52 người, máy móc trang thiết bị hiện đại đã tạo cho chi nhánh phát triển mạnh mẽ các hoạt động ngân hàng. Năm 2005 tổng nguồn vốn huy động đã đạt 839 tỷ đồng, dư nợ tín dụng là 333 tý đồng doanh thu từ dịch 4 vụ đạt 1,5 tỷ đồng. Kết quả thể hiện chính là việc NH ĐT&PT VN ra quyết định thành lập chi nhánh NH ĐT&PT Nam Hà Nội trên cơ sở nâng cấp từ chi nhánh cấp 2 NH ĐT&PT Nam Hà Nội. Hiện nay, cơ cấu của chi nhánh Nam Hà Nội gồm có trụ sở chính đặt tại Km8 đường Giải Phóng - Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội 03 phòng giao dịch với số lượng cán bộ gần 100 người. Hiện nay, cơ cấu của chi nhánh Nam Hà Nội gồm: - Ban lãnh đạo: 01 giám đốc 01 phó giám đốc. - Các phòng ban chức năng, nghiệp vụ: +Phòng dịch vụ ngân hàng +Phòng tín dụng +Phòng tài chính kế toán +Phòng tổ chức hành chính +Phòng kế hoạch nguồn vốn +Phòng kiểm tra nội bộ +Tổ ngân quỹ +Phòng thẩm định - quản lý tín dụng +Phòng giao dịch số 1 +Phòng giao dịch số 2 +Phòng giao dịch số 3 5 PHẦN II: CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH NH ĐT&PT NAM HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1. Các chỉ tiêu thực hiện về quy mô 2.1.1. Tổng tài sản - Tính đến 31/12/2007, tổng tài sản là 1.552 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2006 tăng 56% so với năm 2005. - Nguyên nhân tăng tổng tài sản chủ yếu: + Cơ cấu tài sản có: chủ yếu do dư nợ tín dụng tăng trưởng ( từ 138 tỷ đồng năm 2005 lên 415 tỷ đồng năm 2006 742 tỷ đồng năm 2007) + Cơ cấu tài sản nợ chủ yếu do huy động vốn tăng trưởng ( từ 871 tỷ đồng năm 2005 lên 1.158 tỷ đồng năm 2006 1.554 tỷ đồng năm 2007 ) 2.1.2. Huy động vốn: - Tính đến 31/12/2007, tổng nguồn vốn huy động ( kể cả tiền gửi kho bạc nhà nước là 1.554 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2006 tăng 68% so với năm 2005. Nguồn vốn huy động cuối năm 2007( không kể tiền gửi các tổ chức tín dụng, kho bạc tiền vay các tổ chức khác ) là 1.459 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2006 65% so với năm 2005. - Cơ cấu nguồn vốn tính đến 31/12/2007: + Tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt: 569 tỷ đồng ( không kể kho bạc nhà nước ), tăng 76% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 39% trong tổng số nguồn huy động. + Nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 890 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2006 tăng 30% so với năm 2005. 6 + Tiền gửi của kho bạc nhà nước: 95 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với năm 2006 tăng 22 tỷ đồng so với năm 2005. Nguồn vốn huy động bằng VND: 1.252 tý đồng. Nguồn vốn huy động trung dài hạn đạt 671 tỷ đồng 2.1.3. Tín dụng - Tổng dư nợ tín dụng ( không kể ODA, nợ khoanh, chờ xử lý ) đến 31/12/2007 kể cả cho vay UTĐT đối với các công ty tài chính CN tàu thuỷ là: 742 tỷ đồng trong đó cho vay UTĐT với Cty tài chính công nghiệp tàu thuỷ là 32,2 tỷ đồng ( không tính vào tổng dư nợ của chi nhánh khi đánh giá giới hạn dư nợ tín dụng cuối kỳ ). Tổng dư nợ không kể UTĐT là 710 tỷ đồng - nằm trong mức giới hạn tín dụng của NH ĐT&PT trung ương giao, tăng 71% so với năm 2006 tăng 91,2 % so với năm 2005. - Chi nhánh đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của tổng giám đốc về thực hiện giới hạn dư nợ tín dụng cuối kỳ ( 720 tỷ đồng ). - Cơ cấu tín dụng đến 31/12/2007: + Dư nợ tín dụng ngắn hạn là: 478 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với năm 2006 73,1% so với năm 2005 + Dư nợ tín dụng trung dài hạn thương mại là: 264 tỷ đồng, tăng 138% so với năm 2006 150% so với năm 2005, trong đó cho vay đồng tài trợ dài hạn là 113 tỷ đồng, cho vay tổ chức tín dụng ( Cty tài chính công nghiệp tàu thuỷ ) là 32,2 tỷ đồng. - Trong năm 2007,chi nhánh đã chủ động tích cực tiếp thị khách hàng tín dụng về hoạt động tại chi nhánh, đặc biệt khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên để cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn, chi nhánh thực hiện cho vay với lãi suất thấp trong khi đó lãi suất cho vay theo chương 7 trình quản lý vốn tập trung ( FTP ) tương đối cao nên ảnh hưởng đến một phần chênh lệch thu chi của chi nhánh. 2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh về chất lượng, cơ cấu tín dụng - Về chất lượng tín dụng: + Tổng nợ quá hạn đến 31/12/2007 là 132 triệu đồng, chủ yếu là nợ quá hạn trung dài hạn, giảm 19,2 tỷ đồng so với năm 2006 34 tỷ đồng năm 2005. Tỷ lệ nợ quá hạn là: 0,02%, giảm 4,63% so với năm 2006 21,3% so với năm 2005. + Nợ xấu theo điều 7 QĐ 493 đến 31/12/2007 là 16,1 tỷ đồng, bằng 2,3% tổng dư nợ ( kế hoạch giao năm 2007 là 4% ) giảm 8,0% so với năm 2006 15% so với năm 2005. Sang năm 2008 bằng mọi biện pháp chi nhánh sẽ tận thu số nợ xấu, nợ quá hạn còn lại kiên quyết không để phát sinh thêm nợ xấu, nợ quá hạn mới. + Tỷ lệ giảm dư lãi treo đến 31/12/2007 là -84%, vượt mức kế hoạch được giao ( kế hoạch là: -27% ). + Trong năm 2007 chi nhánh thực hiện trích dự phòng rủi ro là 14 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch được giao ( kế hoạch: 11 tỷ đồng ). + Thu nợ hạch toán ngoại bảng đến 31/12/2007 là 12,206 tỷ đồng, đạt 330% kế hoạch được giao. - Tình hình thực hiện các tỷ lệ, cơ cấu: + Dư nợ tín dụng theo kế hoạch nhà nước chỉ định là 0. + Tỷ trọng dư nợ có trong tài sản đảm bảo/tổng dư nợ: 50%, bằng mức kế hoạch giao ( kế hoạch giao: 50% ). + Tỷ trọng dư nợ ngoài quốc doanh/tổng dư nợ: 57% ( kế hoạch được giao: 50% ). 8 + Tỷ trọng dư nợ trung – dài hạn: 33% tổng dư nợ, đạt mức kế hoạch ngân hàng ĐT&PT trung ương giao. + Tỷ trọng tổng dư nợ/tổn tài sản là: 48%. 2.3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh về hiệu quả - Thực hiện phương châm kinh doanh “ Tăng trưởng bền vững - Chất lượng - Hiệu quả - An toàn “, quyết đoán nhưng mềm dẻo, linh hoạt trong điều hành kinh doanh, thực hiện tiết kiệm chi têu trong nội bộ chi nhánh NH ĐT&PT Nam Hà Nội luôn cân đối nguồn vốn, tính toán mức chênh lệch lãi suất đầu ra- đầu vào phù hợp với lãi suất FTP, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. - Chênh lệch thu chi ( bao gồm cả thu nợ hạch toán ngoại bảng thu khác ) đến 331/12/2007 là 31,8 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch giao đạt 106% kế hoạch phấn đấu. - Thu nợ hạch toán ngoại bảng đến 31/12/2007 là 12,206 tỷ đồng, đạt 330% kế hoạch được giao. - Thực hiện trích dự phòng rủi ro là 14 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ( sau khi trích dự phòng rủi ro 0 đến 31/12/2007 là 17,87 tỷ đồng, tăng trưởng 604% so với năm 2006. - Các chỉ tiêu về năng suất lao động: + Huy động vốn bình quân: 1294 tỷ đồng, dư nợ tín dụng bình quân: 577 tỷ đồng. + Huy động vốn bình quân đầu người: 15,0 tỷ đồng. + Dư nợ bình quân đầu người: 6,7 tỷ đồng. + Chênh lệch thu chi thực bình quân đầu người: 229 triệu đồng. + Thu dịch vụ ròng bình quân đầu người: 77,2 triệu đồng. 9 2.4. Chỉ tiêu thu dịch vụ Theo mục tiêu của ngân hàng ĐT&PT VN hướng mạnh về kinh doanh dịch vụ, cơ cấu lại hoạt động ngân hàng, nâng cao một bước tỷ trọng đóng góp của hoạt động dịch vụ vào thu nhập của toàn ngành, chi nhánh đã tập trung mở rộng phát triển các dịch vụ ngân hàng, tích cực giới thiệu tới khách hàng các dịch vụ mới vấn để khách hàng lựa chọn các dịch vụ thích hợp. Trong năm qua, kết quả hoạt động dịch vụ của chi nhánh đã đạt được như sau: - Tính đến 31/12/2007, thu dịch vụ ròng đạt 6.664 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch năm tăng trưởng 113% so với cùng kỳ năm 2006 150% so với cùng kỳ năm 2005. - Tính đến 31/12/2007, doanh thu khai thác phí bảo hiểm đạt 1.139 triệu đồng, đạt 570% kế hoạch năm. - Về cơ cấu nguồn thu dịch vụ đến 31/12/2007: + Lãi phí thu được từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ đạt 697 triệu đồng, chiếm 10,4% thu dịch vụ, tăng trưởng 35% so với năm 2006 67,2% so với năm 2005. + Thu phí bảo lãnh đạt 2.448 triệu đồng, chiếm 37% thu dịch vụ, tăng trưởng 35% so với năm 2006 48% so với năm 2005. + Thu phí thanh toán quốc tế đạt 1.736 triệu đồng, chiếm 26% thu dịch vụ, tăng trưởng 526% so với năm 2006. + Thu phí thanh toán trong nước đạt 1.506 triệu đồng, chiếm 22,7% thu dịch vụ, tăng 115% so với năm 2006. + Thu phí từ các hoạt động khác chiếm tỷ lệ thấp tỷ lệ thấp, đạt 257 triệu đồng ( trong đó thu dịch vụ ngân quỹ là 52 triệu đồng, thu dịch vụ thẻ là 69 triệu đồng, thu phí cam kết tín dụng là 43 triệu đồng, thu phí từ các dịch vụ khác: 59 10 [...]... động hơn Người dân trên địa bàn quận, huyện bắt đầu quen sử dụng các dịch vụ ngân hàng Đây là điều kiện tốt để chi nhánh phát triển dịch vụ + Ở giáp ranh quận huyện, người dân chủ yếu là lao động nông nghiệp buôn bán nhỏ nên khả năng khả năng nguồn vốn nhàn rỗi tiếp nhận vốn rất hạn chế + Chính sách khách hàng của một số ngân hàng trên địa bàn ng đối cởi mở nên khả năng cạnh tranh của chi... khách hàng sự hài lòng khi đến giao dịch với ngân hàng Ngoài các biện pháp trên ngân hàng còn phải nâng cao các vấn đề khác như: Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin; Đào tạo nguồn nhân lực phát triển mạng lưới; Đẩy mạnh công tác Đảng, Đoàn thể; Công tác quản trị điều hành phải được chú ý nhiều hơn nữa… 22 KẾT LUẬN Trong môi trường kinh doanh nhiều biến động sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày... cán bộ gắn với ngành, với nghề - Phát triển mạng lưới tăng thêm kênh phân phối sản phẩm ngân hàng - Kinh doanh đảm bảo thực hiện theo đúng pháp luật của nhà nước, của ngành, đảm bảo hiệu quả, an toàn vốn - Toàn thể cán bộ nhân viên trong chi nhánh thi đua lập thành tích chào mừng NH ĐT&PT VN thực hiện thành công IPO thành lập tập đoàn tài chính ngân hàng Việt Nam 3.3.2 Nhiệm vụ trọng tâm Căn... loại hình dịch vụ để phục vụ tốt hơn mọi nhu cầu của khách hàng: Tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ truyền thống như bảo lãnh, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, chú trọng phát triển mở rộng các dịch vụ ngân hàng khác như thu đối ngoại tệ, chuyển tiền nhanh, dịch vụ thẻ… - Đẩy mạnh việc triển khai quảng bá thực hiện thanh toán quốc tế trực tiếp tại chi nhánh để... điểm phát huy được vai tròđội ngũ lãnh đạo 17 3.3 Mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2008 3.3.1 Mục tiêu tổng quát - Xác định mục tiêu kinh doanh: Tăng trưởng bền vững, chất lượng, hiệu quả, an toàn - Tuân thủ kỷ cương kỷ luật điều hành, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ - Trên cơ sở là một ngân hàng bán lẻ, thực hiện các nghiệp vụ của một ngân hàng hiện đại phục vụ cho các đối ng khách hàng. .. từng khách hàng khi có nhu cầu - Xây dựng chính sách kỳ hạn, lãi suất cạnh tranh nhanh chóng triển khai đa dang loại hình sản phẩm huy động vốn - Căn cứ thực tế tình hình huy động vốn để có chính sách khuyến mãi hấp dẫn phù hợp trong từng thời điểm nhằm duy trì nền vốn hiện có tiếp tục tăng trưởng nguồn vốn trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt về lãi suất đầu vào 21 * Dịch vụ, phát triển sản... việc - Hạn chế: + Thị phần hoạt động: Với việc các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng cổ phần ngày càng mở rộng hoạt động xuống phía nam thủ đô, sự cạnh tranh trên địa bàn hoạt động của chi nhánh ngày càng gay gắt Thị trường cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì ngày càng bi chia sẻ do số lượng ngân hàng hoạt động tăng nhanh, dẫn đến nguy cơ bị thu... tệ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ yếu tập trung tại các chi nhánh cấp I, không phải ngân hàng nào cũng cung cấp được các dịch vụ này cho khách hàng nên hoạt động thanh toán quốc tế cũng là một ưu thế của chi nhánh Nam Hà Nội so với các ngân hàng thương mại khác - Nguyên nhân chủ quan: + Mạng lưới hoạt động của chi nhánh được bổ sung thêm 01 điểm giao dịch ( 03 phòng giao dịch 02 điểm... sách chiến lược phát triển kinh tế của quận, huyện, chi nhánh tiến hành phân tích, đánh giá xây dựng chính sách đầu tín dụng phù hợp từng lĩnh vực phat triển của quận, huyện - Tích cực chuyển dịch cơ cấu cho vay theo hướng giảm mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp xây lắp mở rộng cho vay đối với các làng nghề truyền thống, các loại hình doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động... Ngay từ đầu năm, từ ban lãnh đạo chi nhánh đến lãnh đạo phòng toàn thể cán bộ công nhân viên đã dành nhiều thời gian để tiếp xúc ngân hàng, nghiên cứu thị trường để có những chính sách, biện pháp hợp lý đưa các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến với khách hàng + Trong chỉ đạo điều hành, mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, giữa các chi nhánh đã được cải thiện tốt hơn Từng cán bộ, lãnh đạo phòng lãnh . tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2008. 1 PHẦN I: KHÁI QUÁT VÈ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 1.1. Ngân hàng Đầu tư và Phát. nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phía Nam Hà Nội. Kết cấu của báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT VÈ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, KHÁI QUÁT VÈ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, KHÁI QUÁT VÈ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam NH ĐTPT VN Chi nhánh NH ĐTPT VN phía Nam Hà Nội, Huy động vốn: Tín dụng, Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh về chất lượng, cơ cấu tín dụng Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh về hiệu quả, Chỉ tiêu thu dịch vụ Công tác xử lý nợ xấu – Lãi treo, Kết quả, hạn chế, Nguyên nhân, phương hướng giải quyết Nguyên nhân:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn