Giải pháp nâng cao huy động vốn tại Ngân Hàng

88 233 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 18:55

Luận văn về giải pháp nâng cao huy động vốn tại Ngân Hàng Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội Mục lục Mục lục 1 Lời mở đầu 3 Chơng 1 5 nguồn vốn và các nhân tố ảnh hởng tới khả .5 năng huy động vốn của Ngân hàng thơng mại 5 1.1 những hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại 5 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHTM 5 1.1.2 Chức năng và vai trò của ngân hàng thơng mại .8 1.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế 12 1.2 nguồn vốn của Ngân hàng thơng mại .16 1.2.1 Cơ cấu và nguồn hình thành nên nguồn vốn của NHTM 16 1.2.2 Tầm quan trọng của nguồn vốn huy động đối với hệ thống NHTM .26 1.2.3 Nguyên tắc và mục tiêu trong công tác huy động vốn của NHTM .28 1.3 các nhân tố ảnh hởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thơng mại .31 1.3.1 Các nhân tố bên ngoài Ngân hàng .32 1.3.2 Các nhân tố thuộc về Ngân hàng .34 Chơng 2 39 thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh .39 ngân hàng đầu t và phát triển thành phố hà nội .39 2.1 khái quát chung về chi nhánh Ngân hàng đầu t và phát triển thành phố hà nội 39 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà nội .39 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà nội40 2.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng đầu t và Phát triển Hà nội 42 2.1.4 Kết quả đạt đợc từ các hoạt động của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà nội trong những năm gần đây .43 2.2 thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu t và phát triển hà nội 49 2.3 đánh giá thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng đầu t và phát triển hà nội 58 Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội 2.3.1 Thành tựu đạt đợc trong công tác huy động vốn của Ngân hàng trong những năm vừa qua .58 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục trong công tác huy động vốn 60 2.3.3 Những nhân tố tác động tới công tác huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà nội trong thời gian qua 62 Chơng 3 .67 giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại 67 chi nhánh Ngân Hàng Đầu T và Phát Triển Hà nội .67 3.1 Mục tiêu và phơng hớng tăng cờng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hà Nội trong thời gian tới 67 3.1.1 Mục tiêu 67 3.1.2 Phơng hớng chiến lợc nguồn vốn trong thời gian tới .69 3.2 các giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT hà nội trong thời gian tới .71 3.2.1 Xây dựng chiến lợc kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ 72 3.2.2 Cải tiến nghiệp vụ, đa dạng hoá các hình thức huy động 72 3.2.3 Đa dạng hoá và nâng cao các loại hình dịch vụ Ngân hàng 73 3.2.4 Sử dụng lãi suất linh hoạt trong từng thời kỳ, đáp ứng sự biến động của thị trờng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng 74 3.2.5 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn .75 3.2.6 Tăng cờng công tác Marketing trong tất cả các mảng hoạt động của Ngân hàng .76 3.2.7 Nâng cao vị thế và tuy tín của Ngân hàng .78 3.2.8 Xây dựng trụ sở và trang bị hệ thống máy móc thiết bị để tạo ra hình ảnh tốt về Ngân hàng 78 3.3 một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu t và phát triển hà nội .79 3.3.1 Kiến nghị với nhà nớc 79 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nớc .81 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt nam .85 Kết luận .86 Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội Lời mở đầu Vốn là điều kiện tiền đề cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. ở việt nam hiện nay, vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá trình tăng trởng và phát triển nền kinh tế đất nớc. Tuy nhiên để huy động đợc khối lợng vốn lớn từ nền kinh tế trong nớc là một thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt nam nói chung và đối với hệ thống Ngân hàng thơng mại nói riêng. Trong điều kiện thị trờng chứng khoán phát triển cha tơng xứng với nhu cầu rất lớn của nền kinh tế thì quá trình nhận và điều chuyển vốn trên thị trờng chủ yếu đợc thực hiện thông qua hệ thống Ngân hàng thơng mại_Nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy và động viên các nguồn lực cho sự phát triển nền kinh tế đất nớc và trên thực tế ở nớc ta có hơn 80% lợng vốn trong nền kinh tế là do hệ thống Ngân hàng cung cấp. Điều này cho thấy, việc tăng cờng công tác huy động vốn, đảm bảo chất lợng và số lợng vốn luôn là vấn đề đợc quan tâm hàng đầu trong quá trình hoạt động của bất kỳ một NHTM nào. Là một thành viên của hệ thống Ngân hàng Việt nam, Ngân hàng ĐT&PT Hà nội phải chung sức thực hiện nhiệm chung của toàn ngành, làm thế nào để huy động đợc vốn đáp ứng cho sự nghiệp Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nớc, phát triển kinh tế địa phơng là một vấn đề đang đợc Ngân hàng rất quan tâm. Trong thời gian học tập tại trờng và thực tập tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội, em nhận thấy công tác huy động vốn luôn giữ vị trí rất quan trọng đối với hệ thống NHTM trong việc đáp ứng vốn cho đầu t phát triển kinh tế, góp phần thực hiện chủ trơng đờng lối của Đảng và Nhà nớc. Hơn nữa trong thời gian gần đây việc huy động vốn của Ngân hàng đang gặp phải rất nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm vốn đối với các NHTM nói chung, do vậy đây là một vấn đề đang đợc các Ngân hàng rất quan tâm. Vì lý do này em đã chọn đề tài: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển thành phố Hà nội. Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội Đề tài đợc hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết cơ bản về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng cùng với việc phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội trong những năm gần đây. Qua đó nhận thấy đợc những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân để trên cơ sở đó em mạnh dạn đề xuất một số giải pháp và đa ra một số kiến nghị nhằm tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội. Ngoài phần lời mở đầu và phần kết luận, kết cấu của chuyên đề gồm 3 chơng: Chơng 1: Nguồn vốn và các nhân tố ảnh hởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thơng mại. Chơng 2: Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT Hà nội. Chơng 3: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT Hà nội. Đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu ở cả tầm vi mô và tầm vĩ mô. Nhng do thời gian nghiên cứu và tìm hiểu cả về lý luận và thực tiễn, cùng với trình độ hiểu biết còn hạn chế. Do vậy mà bài viết của em còn nhiều điểm cha đề cập đến và còn những thiếu sót nhất định. Nên em rất mong nhận đợc sự đóng góp và chỉ bảo của các thầy cô và các bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Cao Thị ý Nhi đã tận tình chỉ bảo và các cô chú, các anh chị đang công tác tại phòng Nguồn vốn-Kinh doanh và các phòng ban khác của Ngân hàng đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Em chân thành cảm ơn! Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội Chơng 1 nguồn vốn và các nhân tố ảnh hởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thơng mại 1.1 những hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHTM 1.1.1.1 Định nghĩa ngân hàng thơng mại Để đa ra một định nghĩa về Ngân hàng thơng mại ngời ta thờng phải dựa vào tính chất và mục đích hoạt động của nó trên thị trờng tài chính. Theo luật Ngân hàng Pháp năm 1941 định nghĩa: Đợc coi là Ngân hàng là những xí nghiệp hay cơ sở nào hành nghề thờng xuyên nhận của công chúng dới hình thức ký thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ, chiết khấu hay tài chính. ở nớc ta trong bớc chuyển đổi sang kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà n- ớc, Thực hiện nhất quán kinh tế nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa, mọi ngời đợc tự do kinh doanh theo pháp luật, đợc bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp, các hình thức sở hữu có thể hỗn hợp, đan xen với nhau hình thành các tổ chức kinh doanh đa dạng, các doanh nghiệp không phân biệt quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau, bình đẳng trớc pháp luật. Theo h- ớng đó nền kinh tế hàng hoá phát triển tất yếu sẽ tạo những tiền đề cần thiết cho những hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và sự ra đời của nhiều loại hình Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Cho nên để tăng cờng quản lý, định hớng hoạt động cho các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, tạo thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, pháp lệnh Ngân hàng, Hợp Tác Xã Tín dụng và Công ty Tài chính đã xác định Ngân hàng là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thờng xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phơng tiện thanh toán. Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội 1.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thơng mại. a Lịch sử hình thành Lịch sử đã ghi nhận sự ra đời và phát triển của ngành Ngân hàng đợc quyết định bởi quá trình phát triển của các quan hệ hàng hoá-tiền tệ. Nghề Ngân hàng bắt đầu từ nghiệp vụ đổi tiền hoặc đúc tiền của các thợ vàng, việc lu hành từng đồng tiền của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ kết hợp với thơng mại và giao lu quốc tế đã tạo ra nhu cầu đổi tiền hoặc đúc tiền tại các cửa khẩu hoặc trung tâm thơng mại. Ngời làm nghề đúc tiền hoặc đổi tiền thực hiện kinh doanh tiền tệ bằng cách đổi ngoại tệ lấy bản tệ hoặc ngợc lại, lợi nhuận thu đợc là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Bên cạnh các nghệp vụ trên, ngời làm nghề đổi tiền, đúc tiền còn thực hiện cả nghiệp vụ cất trữ hộ. Việc cất trữ hộ ngời khác là điều kiện để thực hiện thanh toán hộ và thanh toán không dùng tiền mặt, với u điểm của thanh toán không dùng tiền mặt đã thu hút khách hàng gửi tiền nhiều hơn. Trong điều kiện lu thông tiền kim loại các chủ cửa hàng vàng bạc vừa đổi tiền, vừa cất trữ hộ và thanh toán hộ_Các cửa hàng vàng bạc loại này gọi là Ngân hàng của những thợ vàng. Ban đầu các Ngân hàng hoạt động bằng vốn tự có để tài trợ cho các hoạt động của mình nhng điều đó không kéo dài. Từ thực tiễn, các Ngân hàng nhận thấy thờng xuyên có ngời gửi tiền và ngời rút tiền song tất cả các ngời gửỉ tiền không cùng đồng thời rút tiền ra cùng một lúc nên luôn có một lợng tồn khoản khá lớn nằm tại Ngân hàng. Do tính chất vô danh của tiền, chủ Ngân hàng có thể sử dụng tạm thời một phần tiền gửi của khách hàng để cho vay. Từ đó các hoạt động cơ bản của Ngân hàng ngày càng hình thành và phát triển b Lịch sử phát triển Hình thức Ngân hàng đầu tiên là Ngân hàng của các thợ vàng hoặc của những kẻ cho vay nặng lãi - Thực hiện cho vay đối với các cá nhân, chủ yếu là những ngời giàu nhằm phục vụ cho mục đích tiêu dùng. Nhiều chủ Ngân hàng lớn còn mở rộng cho vay đối với các vua chúa- hình thức cho vay chủ yếu là thấu chi. Sau này khi sản xuất phát triển hơn, quan hệ trao đổi, mua bán sản phẩm, hàng hoá giữa các vùng, các quốc gia diễn ra sôi động hơn thì các nhà buôn nhận thấy rằng các Ngân hàng Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội thợ vàng này không đáp ứng đợc nhu cầu của họ. Do vậy một só nhà buôn đã tự thành lập Ngân hàng và gọi là NHTM. Nh vậy NHTM đợc thành lập xuất phát từ t bản thơng nghiệp gắn liền với quá trình luân chuyển của t bản thơng nghiệp. Các NHTM này vừa thực hiện phát hành tiền vừa thực hiện kinh doanh do vậy mà trong l- u thông đã tồn tại nhiều loại tiền khác nhau gây khó khăn cho lu thông. Các ngniệp vụ Ngân hàng thời kỳ này đã bao gồm hầu hết các nghiệp vụ của Ngân hàng đơng đại. Tuy nhiên điểm khác biệt giữa NHTM và Ngân hàng thợ vàng là NHTM chủ yếu cho các nhà buôn vay dới hình thức chiết khấu thơng phiếu - Đây là các khoản cho vay ngắn hạn dựa trên quá trình luân chuyển của hàng hoá với lãi suất thấp hơn so với lợi nhuận đợc tạo ra do sử dụng tiền vay. Để đảm bảo an toàn tài sản, ban đầu Ngân hàng không cho vay đối với ngời tiêu dùng, không cho vay đối với nhà nớc, không cho vay trung và dài hạn. Đến cuối thế kỷ XVIII lu thông hàng hoá đợc mở rộng cả về qui mô và phạm vi. Trong bối cảnh ấy việc có nhiều Ngân hàng phát hành với nhiều loại giấy bạc khác nhau đã cản trở quá trình phát triển kinh tế. Mặt khác sự phá sản của nhiều Ngân hàng đã gây tổn thất lớn cho ngời gửi tiền nói riêng và nền kinh tế nói chung. Đặc biệt sau khủng hoảng kinh tế 1929-1933 thì xu hớng chung trên toàn thế giới là quốc hữu hoá các Ngân hàng phát hành, các Ngân hàng này không đợc phép phát hành kỳ phiếu, phát hành giấy bạc Ngân hàng. Chuyển chức năng này về NHTƯ, NHTƯ không chỉ phát hành giấy bạc Ngân hàng mà còn thực hiện chức năng quản lý nhà nớc về lĩnh vực Tiền tệ-Tín dụng-Ngân hàng, đó là sự ra đời của NHTƯ. Còn các Ngân hàng khác chỉ thực hiện chức năng nhận tiền gửi, cho vay, đầu t và làm dịch vụ thanh toán và goi các Ngân hàng này là các Ngân hàng chuyên doanh hay Ngân hàng thơng mại. Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xu thế chung của nền kinh tế thế giới thì hệ thống NHTM đã phát triển ngày càng đa dạng về loại hình, phạm vi, về qui mô, về chất lợng hoạt động và có mối liên kết trên toàn cầu. Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội 1.1.2 Chức năng và vai trò của ngân hàng thơng mại 1.1.2.1 Chức năng của Ngân hàng thơng mại Một là: Chức năng là trung gian tín dụng. Trong nền kinh tế thị trờng các giao dịch kinh tế diễn ra rất sôi động đã tạo ra những khoản thu nhập, chi tiêu và tích luỹ bằng tiền của các tầng lớp trong xã hội. Quá trình đó làm hình thành nên những ngời có tiền tích luỹ có khả năng cung cấp tín dụng và những ngời có nhu cầu tín dụng để đáp ứng cho nhu cầu đầu t phát triển. Nhng làm thế nào để họ tìm gặp đợc nhau và làm sao có thể cùng thoả mãn những nhu cầu vốn đa dạng và to lớn trong khi các nguồn tiền tiết kiệm đang nằm phân tán trong xã hội mà mỗi khoản tiết kiệm lại theo đuổi một mục đích riêng. Nhờ có thị trờng tài chính và cơ chế chuyển giao vốn năng động của thi trờng tài chính mà trong đó hệ thống NHTM giữ vai trò chủ đạo, NHTM hoạt động nh một chiếc cầu nối giữa khả năng cung ứng vốn và nhu cầu về vốn tiền tệ trong xã hội. Là trung gian tín dụng, Ngân hàng đóng vai trò là ngời môi giới giữa một bên là ngời có tiền cho vay và một bên là những ngời có nhu cầu chi tiêu cần đi vay vốn. Thông qua cơ chế thị trờng, bằng những biện pháp, chính sách và áp dụng những phơng pháp kỹ thuật theo hớng hiện đại Ngân hàng có khả năng thu hút hầu hết những nguồn tiền tệ nhàn rỗi trong xã hội để phân bổ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nh vậy có nghĩa là Ngân hàng đã biến những đồng tiền tạm thời nhàn rỗi thành những đồng tiền hoạt động, biến những đồng tiền tệ nằm phân tán thành nguồn tiền tệ tập trung phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, qua dó phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Hai là: Chức năng làm trung gian thanh toán Trong đời sống hàng ngày diễn ra hàng tỷ lợt giao dịch, thanh toán bằng tiền mặt. Nếu nh mọi khoản thanh toán đầu thanh toán bằng tiền mặt trao tay thì sẽ kéo theo hàng loạt các công việc phức tạp và tốn kém mà nhiều khi còn gặp rủi ro không lờng trớc đợc. Khi NHTM ra đời và phát triển, trong quá trình làm trung gian tín dụng Ngân hàng đã thu hút đợc hầu hết các nhà kinh doanh có quan hệ buôn bán với Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội nhau mở tài khoản tại Ngân hàng tạo cơ sở cho các Ngân hàng đứng ra làm trung gian thanh toán theo lệnh của chủ tài khoản bằng cách trích số d tiền gửi trên tài khoản của ngời mua chuyển sang tài khoản của ngời bán, tiến hành các nghiệp vụ này Ngân hàng trở thành là ngời thủ quỹ và là bộ máy kế toán đáng tin cậy của các nhà kinh doanh trong việc làm trung gian nhận và trả tiền theo yêu cầu của họ, kế toán và kết toán tài khoản cho họ. Do đó, quá trình thực hiện chức năng này hệ thống NHTM đã góp phần quan trọng làm giảm bớt khối lợng lu thông tiền mặt, tiết kiệm chi phí lu thông thuần tuý, giúp cho việc thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ đợc thuận lợi, nhanh chóng, an toàn. Đối với Ngân hàng thực hiện chức năng này tạo cho Ngân hàng có thể duy trì và nâng cao khả năng thanh toán, quản lý đợc tình hình thu chi của các đơn vị qua đó có các quyết định kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và an toàn tài sản cho khách hàngNgân hàng. Ba là: Chức năng tạo phơng tiện thanh toán Quá trình tạo tiền của NHTM bắt nguồn từ quá trình phát triển hoạt động tín dụng gắn liền với việc mở rộng thanh toán qua Ngân hàng. Qua việc thực hiện hai chức năng trên Ngân hàng đã thu hút đợc một lợng khách hàng và số lợng tiền gửi khá lớn tại Ngân hàng, bằng cách dùng tiền gửi của ngời này để cho ngời khác vay và ngời này lại tạo nên tiền gửi của ngời khác nằm trong cùng hệ thống Ngân hàng. Quá trình đó NHTM đã tự tạo đợc khối lợng tiền gửi tăng thêm nhiều lần từ số tiền gửi đầu tiên (Tiền gửi sử dụng Sec), khối lợng tiền đó sẵn sàng cung ứng cho nhu cầu thanh toán vì ngời ta có thể viết Sec để rút tiền từ tài khoản tiền gửi của họ, Sec đợc sử dụng làm phơng tiện thanh toán thay thế cho tiền trong việc mua bán hàng hoá và chi trả dịch vụ khác. 1.1.2.2 Vai trò của Ngân hàng thơng mại đối với nền kinh tế Cùng với sự phát triển của nhiều ngành nghề khác, từ khi ra đời và phát triển NHTM đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thế giới. ở tất cả các nớc, hệ thống NHTM đã không ngừng phát triển, đóng vai trò Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội tập trung những khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế để cung ứng vốn cho các nhà đầu t cần vốn- Đó chính là quá trình huy động vốn và sử dụng vốn của các NHTM. Bằng hoạt động của mình NHTM đã đóng góp một lợng vốn đáng kể và hàng loạt các dịch vụ Ngân hàng khác cho nền kinh tế. Một là: Ngân hàng thơng mại là nơi cung cấp tín dụng cho nền kinh tế, là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu t. Là một trung gian tín dụng NHTM đã tích tụ và tập trung đợc một khối lợng lớn tiền tạm thời nhà rỗi thông qua nghiệp vụ huy động vốn và thực hiện các dịch vụ Ngân hàng cho khách hàng. Từ nguồn tiền đó tiến hành cấp phát tín dụng cho các thành phần kinh tế, những tổ chức và cá nhân cần vốn để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của mình. Tức là Ngân hàng đóng vai trò là ngời môi giới giữa một bên là những ngời có tiền nhàn rỗi có thể cho vay và một bên là những ngời cần vay vốn. Thực hiện chức năng này tức là Ngân hàng đã trở thành ngời khơi thông và kích hoạt các nguồn vốn, làm cho nguồn tiền tệ luôn hoạt động và sinh lãi. Những hoạt động đó của NHTM đã thực sự tác động điều hoà cung cầu tiền tệ, biến những đồng tiền nhàn rỗi thành những đồng tiền hoạt động có ích, tập trung vốn vào việc tài trợ cho các ngành kinh tế khác phát triển, tạo thêm việc làm cho ngời lao động và bằng những khoản tín dụng nhỏ thích hợp giúp ngời lao động có thêm điều kiện ổn đinh và cải thiện đời sống. Hai là: Ngân hàng giúp cho các nhà kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Ngân hàng tài trợ vốn cho các Doanh nghiệp trên cơ sở phải tuân thủ các điều kiện do Ngân hàng đặt ra. Trong đó các khoản tín dụng mà Doanh nghiệp nhận đợc đều phải trả lãi và khi hết thời gian sử dụng phải hoàn trả gốc. Vì vậy để đảm bảo an toàn tài sản cho Ngân hàngnâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Doanh nghiệp thì trớc khi cho vay, Ngân hàng cần phải thẩm định phơng án sử dụng vốn vay của Doanh nghiệp, thẩm định tính khả thi của dự án, thẩm định các yếu tố liên quan đến Doanh nghiệp (Uy tín, trình độ nhân viên, tài sản đảm bảo) một cách chính xác rõ Trần Hoài Nam- Nh 41b [...]... khách hàng về các dịch vụ của Ngân hàng Thứ hai: Nguồn vốn huy động giúp Ngân hàng chủ động trong kinh doanh Trong cơ cấu vốn của Ngân hàng thì ngoài phần vốn tự có thì còn có vốn huy động, vốn vay và các nguồn vốn khác Một Ngân hàng không thể chỉ hoạt động với nguồn vốn tự có và vốn đi vay vì vốn tự có của Ngân hàng chỉ chiếm một tỷ trộng nhỏ trong tổng cơ cấu vốn của Ngân hàng còn vốn vốn đi vay thì Ngân. .. thiếu vốn thì Ngân hàng phải chủ động tìm kiếm vốn để thực hiện các hoạt động của mình Nguồn vốnNgân hàng chủ động tạo nên đó là nguồn vốn vốn vay Vậy các Ngân hàng đi vay khi nào? Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội Thứ nhất: Vay để đáp ứng nhu cầu khả năng thanh toán của Ngân hàng Vì hoạt động chủ yếu và thờng xuyên của Ngân hàng là nhận tiền... để phục vụ cho qúa trình hoạt động kinh doanh của Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội mình Nên tình hình hoạt động của Ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào tình hình huy động vốn của chính Ngân hàng đó Thứ nhất: Nguồn vốn huy động có ảnh hởng trực tiếp đến qui mô hoạt động của các Ngân hàng Nguồn vốn khả dụng của Ngân hàng có ảnh hởng trực tiếp đến... Nguồn huy động Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội Theo quan niệm của các nhà kinh tế học và các nhà Ngân hàng trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng ngoài nguồn vốn thuộc chủ sở hữu thì tất cả các nguồn vốn còn lại đợc coi là nguồn vốn huy động Nh vậy nguồn vốn huy động của các Ngân hàng thơng mại chiếm tỷ trọng tới hơn 90% trong tổng nguồn vốn Vì... giữa các Ngân hàng về huy động vốn và sử dụng vốn và vậy những Ngân hàng thiếu vốn có thể đi vay ở những Ngân hàng còn thừa vốn cha sử dụng hết hoặc đi vay vốn từ NHTƯ hoặc các Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội định chế tài chính khác Mặt khác do Ngân hàng dự đoán đợc sự gia tăng của nhu cầu tín dụng trong tơng lai mà nguồn vốn huy động cha thể... năng thanh toán của Ngân hàng cao chỉ khi Ngân hàng có nguồn vốn khả dụng lớn Mặt khác uy tín của Ngân hàng còn thể hiện ở khả năng cho vay và đầu t của Ngân hàng Ngân hàng chỉ có thể cho vay những dự án lớn, thời hạn dài nếu nh Ngân hàng có nguồn vốn lớn và ổn định- Điều này phụ thuộc vào khả năng huy động vốn của Ngân hàng Thứ t: Vốn huy động quyết định năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Để có thể chiến... nguồn vốn là một bộ phận quan trọng trong chiến lợc tổng thể của Ngân Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội hàng Trong từng thời kỳ, dựa trên chỉ tiêu đợc giao về hoạt động huy động vốn , sử dụng vốn và các hoạt động khác của NHTƯ cùng với tình hình thực tế của từng Ngân hàng, Ngân hàng phải lập kế hoạch và lên cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn. .. Ngân hàng đòi hỏi Ngân hàng phải thờng xuyên nghiên cứu và tiếp cận thị trờng Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội Ba là: Xây dựng qui mô và sự tăng trởng nguồn vốn ổn định Quy mô vốn huy động có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của Ngân hàng Ngân hàng muốn mở rộng hoạt động cần có quy mô vốn tơng đối lớn, trong đó vốn huy động là một bộ phận... đợc một lTrần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội ợng vốn điều hoà cần thiết cho hoạt động của mình Còn những Ngân hàng mà khả năng huy động vốn vợt qúa khả năng sử dụng vốn thì đầu kỳ cũng lập kế hoạch sẽ điều chuyển một lợng vốn về Ngân hàng mẹ để đợc hởng lãi suất điều hoà Nh vậy Ngân hàng mẹ chịu trách nhiệm điều chuyển vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu... ngời biết đợc rằng đây là một hình thức nhận tiền gửi Khi Ngân hàng cho khách hàng vay vốn thì Ngân hàng chuyển số tiền cho vay của khách hàng vào tài khoản tiền gửi của khách hàng ngay trong Ngân hàng Khi khách Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội hàng cha có nhu cầu rút tiền ngay lập thì Ngân hàng có thể sử dụng số tiền đó mặc dù với thời hạn rất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao huy động vốn tại Ngân Hàng, Giải pháp nâng cao huy động vốn tại Ngân Hàng, Giải pháp nâng cao huy động vốn tại Ngân Hàng, Định nghĩa ngân hàng thơng mại, Chức năng của Ngân hàng thơng mại Một là: Chức năng là trung gian tín dụng., Vai trò của Ngân hàng thơng mại đối với nền kinh tế, Nhận tiền gửi Hoạt động tài trợ của ngân hàng, Nguån huy ®éng, Mục tiêu trong công tác huy động vốn, Chu kỳ phát trỉển kinh tế Môi trờng pháp lý, Môi trờng cạnh tranh Yếu tố tiết kiệm của dân c, Chiến lợc kinh doanh của Ngân hàng, Chính sách lãi suất Đổi mới công nghệ Ngân hàng nhất là khâu thanh toán, Hoạt động Marketing Ngân hàng Mức độ thâm niên và uy tín của Ngân hàng, Những nhân tố tích cực a Nhân tố khách quan, Những nhân tố tiêu cực a Nhân tố khách quan, ổn định môi trờng kinh tế vĩ mô Tạo lập môi trờng pháp lý, Xây dựng chính sách điều hành lãi suất linh hoạt cho từng thời kỳ, Đa dạng hoá danh mục các giấy tờ có giá trong các giao dịch của NHNN Nâng cao vai trò hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn