Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k

57 355 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2015, 15:40

Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k B ộ YTỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ ]> • • • £0£0£D £ ũ 030303 NGUYỄN THỊ HÒNG GIANG ĐÀNH GIẢ HIỆU QUA ĐIEƯ TRỊ VÀ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHÁC ĐÒ CHOP TRÊN BỆNH NHÂN ư LYMPHO Á c TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN K • • • (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP D ư ợc SỸ KHÓA 2002 - 2007) Người hướng dẫn : Ths. Dương Thị Ly Hương Ths. Vũ Hồng Thăng Nơi thực hiện : Bệnh viện K - Khoa nội I Thời gian thực hiện : 01/08/2006 - 04/05/2007 HÀ NỘI - 2007 LỜI CẢM ƠN Với tất cả tình cảm, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn: - Các thầy cô và toàn thế cán bộ, nhân viên trong trường đại học Dược Hà Nội. -Tập thể bác sỹ, y tả khoa nội I và phòng kế hoạch tổng họp bệnh viện K. -Ban chủ nhiệm và quý thầy cô bộ môn Dược lực trường đại học Dược Hà Nội. đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi có cơ hội tham gia học tập và nghiên cứu. Đặc biệt tôi xỉn bày tỏ lòng biết ơn sâu sẳc đến: - Thạc sỹ Dương Thị Ly Hương, bộ môn Dược lực trường đại học Dược Hà Nội. - Thạc sỹ, bác sỹ Vũ Hồng Thăng, khoa nội I bệnh viện K. là những thầy cô đã tận tình giúp đỡ, cho tôi nhiều ỷ kiến quỷ báu trong quá trình thực hiện đề tài này. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình, toàn thể bạn bè đã động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Hà Nội, ngày 20 thảng 5 năm 2007 NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẤT ADN Acid desoxyribonucleotid AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (Acquired Immune Deficiency Syndrome) AT Ác tính ĐƯHT Đáp ứng hoàn toàn ĐƯMP Đáp ứng một phần KĐƯ Không đáp ứng TB Trung bình TDKMM Tác dụng không mong muốn TM Tĩnh mạch XL xếp loại UTQG Ung thư quốc gia ƯLAKH u lympho ác tính không Hodgkin WF Working Formulation WHO Tổ chức y tế thế giới (World Health Organization) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐÈ 1 PHẦN 1: TỎNG QUAN 3 1.1 BỆNH ULAKH 3 1.1.1. Dịch tễ học 3 1.1.2. Nguyên nhân 3 1.1.3. Chần đoán 4 1.1.3.1 Triệu chứng lâm sàng 4 1.1.3.2 Thăm khám cận lâm sàng 5 1.1.3.3 xếp loại giải phẫu bệnh 5 1.1.3.4 Chẩn đoán giai đoạn bệnh 6 1.1.3.5 Đánh giá các yếu tố tiên lượng 7 1.1.4. Điều tri 7 1.1.4.1 Nguyên tắc chung 7 1.1.4.2 Các phương pháp điều trị 8 1.1.4.3 Áp dụng cụ thể 9 1.2 PHÁC ĐỒ CHOP 10 1.2.1 Vài nét về phác đồ CHOP 10 1.2.2 Các thuốc trong phác đồ CHOP 11 1.2.3.1 Cyclophosphamid 11 1.2.3.2 Doxorubicin 13 1.2.3.3 Vincristin 14 1.2.3.4 Prednisolon 16 1.2.3 Các nghiên cứu về phác đồ CHOP 16 1.2.3.1 Nghiên cứu của Richard I.Fisher và cộng sự 17 1.2.3.2 Một số nghiên cứu khác 18 PHẢN 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đổi tượng nghiên cứu 19 2.2 Phương pháp nghiên cứu 19 2.3 Một số quy định trong nghiên cứu 21 2.3.1 Đánh giá hiệu quả điều trị 21 2.3.2 Đánh giá TDKMM 21 2.4 Xử lý sổ liệu 21 PHẦN 3: KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u VÀ BÀN LUẬN 22 3.1 ĐẶC ĐIẺM MẪU NGHIÊN c ứ u 22 3.1.1 Đặc điểm tuổi giới 22 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng 23 3.1.3 Đặc điểm giải phẫu bệnh 26 3.2. HIỆU QUẢ ĐIÈU TRỊ 29 3.2.1 Kết quả đáp ứng chung 29 3.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị 31 3.2.2.1 Đặc điểm lâm sàng 31 3.22.2 Đặc điểm cận lâm sàng 35 3.3 CÁC TDKMM 36 3.3.1 Trên hệ tạo máu 36 3.3.2 Trên gan 37 3.3.3 Trên thận 39 3.3.4 Các TDKMM khác 39 KẾT LUẬN 42 1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 42 2. Hiệu quả điều trị của phác đồ 42 3. Các TDKMM của phác đồ 43 ĐÈ XUẤT 44 Phụ lục Tài liệu tham khảo ĐẶT VẤN ĐÈ • u lympho ác tính là nhóm bệnh ung thư phát sinh từ các tế bào lympho trong các tổ chức của cơ thể. Bệnh phát sinh và phát triển chủ yếu ở hệ thống bạch huyết. Tuy nhiên, vì tế bào lympho còn phân bố ở khắp nơi trong cơ thể nên u lympho ác tính cũng có thể phát sinh ở các hệ thống ngoài hạch và ngoài tổ chức bạch huyết như ở xương, dạ dày, ruột [13]. u lympho ác tính chia làm 2 nhóm chính là u lympho Hodgkin và u lympho ác tính không Hodgkin (ULAKH). ULAKH là một trong mười loại ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới, đứng hàng thứ 5 trong số các bệnh ung thư về tỷ lệ mắc bệnh và đứng hàng thứ 6 trong số các nguyên nhân gây chết do ung thư sau ung thư phổi, vú, gan, dạ dày, đại trực tràng. Năm 1995, trên 45.000 trường họp ULAKH mới mắc được chẩn đoán tại Mỹ, trong đó hơn 21.000 ca tử vong do bệnh này. Trong 15 năm gần đây, hội ung thư Mỹ ghi nhận tỷ lệ mắc ULAKH tăng 50%, là nhóm có tỷ lệ mắc tăng cao nhất trong số các ung thư. Sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh đi kèm với sự gia tăng bệnh AIDS, đặc biệt ở nhóm ULAKH có độ ác tính cao [9], [10]. ULAKH thường biểu hiện ở tình trạng lan tràn rộng ngay từ đầu, thậm chí nhiều trường họp bệnh lan rộng ngay trong hoặc sau điều trị tia xạ, vì vậy chỉ định điều trị hóa chất được áp dụng cho phần lớn các bệnh nhân [5]. Phác đồ điều trị rất thay đổi từ điều trị tối thiểu bằng đơn hóa chất (chlorambucil, vincristin, mechlorethamin), tới các phác đồ phối hợp đa chất vừa và mạnh, thậm chí rất mạnh như COP, CHOP, MACOP-B, PROMACE-Cyta BOM Trong đó, phác đồ CHOP (cyclophosphamid, doxorubincin, vincristin, prednisolon) được xem là phác đồ chuẩn [5]. Nhiều tác giả trên thế giới tiến hành nghiên cứu về mức độ đáp ứng, tỷ lệ sống thêm và độc tính của phác đồ đã khẳng định phác đồ CHOP là phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân ƯLAKH [25], [26], [29], [31]. Tại khoa nội I bệnh viện K, phác đồ CHOP được sử dụng rất phổ biến để điều trị ULAKH. Tuy nhiên cho đến nay, các nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ ở trong nước còn rất nghèo nàn. Với mong muốn tìm hiểu mức độ đáp ứng điều trị của bệnh ƯLAKH đối với phác đồ này ở Việt Nam, chúng tôi tiến hành đê tài: 1 “Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ CHOP trên bệnh nhân u lympho ác tính không Hodgkin tại bệnh viện K” nhằm 2 mục tiêu: 1. Đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ CHOP trên bệnh nhân ULAKH. 2. Phân tích các TDKMM của phác đồ CHOP trên bệnh nhân ULAKH. Từ đó đưa ra những đề xuất nhằm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả trong điều trị. 2 PHẦN 1: TỎNG QUAN 1.1 BỆNH ULAKH 1.1.1 Dịch tễ học: [18] Bệnh ULAKH có tỷ lệ mắc bệnh hàng năm khoảng 10-15 trường hợp/100.000 dân, thường gặp gấp 4 lần so với u lympho Hodgkin. Tỷ lệ mắc bệnh gia tăng trên 65% từ đầu những năm 1970 và gia tăng chủ yếu ở nhóm người cao tuổi. Nam giới có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nữ, nam là 19,2/100.000 dân, nữ là 12,2/100.000 dân. Tuổi mắc bệnh trung bình khoảng 50 tuổi. 1.1.2. Nguyên nhân: [5], [16], [18] Nguyên nhân sinh bệnh của ULAKH chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Tuy nhiên cho đến nay dựa trên những quan sát dịch tễ học và di truyền cho thấy có sự liên quan của bệnh với một số yếu tố sau: 1.1.2.1 Tình trạng suy giảm miễn dịch Nhóm người bị suy giảm miễn dịch có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở nhóm người không bị suy giảm miễn dịch (do dùng thuốc ức chế miễn dịch sau ghép tổ chức hoặc mắc hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do nhiễm virus HIV ). 1.1.2.2 Virus - Vi trùng - Virus Epstein-Barr (EB V) (là ADN virus thuộc nhóm Herpes) liên quan tới u lympho Burkitt ở ừẻ em Châu Phi. Nhiều nghiên cứu ở đây cho thấy ở ừẻ em có hàm lượng kháng thể kháng EBV cao thì nguy cơ mắc bệnh ULAKH cao hơn so với nhóm chứng. - Virus HTLV-I (Human T lymphopic virus type I) (là một dạng Retrovirus typ c ở người, lây qua đường quan hệ tình dục, qua các chế phẩm máu và sữa bị lây nhiễm) có thể là tác nhân liên quan đến u lympho tể bào T của da (mycosis fungoide). - Vi khuẩn Helicobacter Pylori (HPV): người ta nhận thấy có sự liên quan mật thiết giữa nhiễm HPV với u lympho ác tính thấp tế bào B của dạ dày khi điều trị bằng kháng sinh chống H.Pylori thì các u lympho ác tính trên cũng biến mất. 1.1.2.3 Yểu tổ di truyền Sự đổi đoạn gen trên nhiễm sắc thể (NST) 11, 18 có liên quan tới ULAKH tế bào B, chuyển đoạn gen trên NST 7,14 liên quan tới ƯLAKH tế bào T. 3 1.1.2.4 Yếu tố địa lý Bệnh mắc nhiều ở người lớn ở các vùng Tây Âu, Mỹ, Nagasaki của Nhật Bản, vùng Trung Đông. Ở vùng Trung Đông và châu Phi trẻ em mắc nhiều hon. 1.1.2.5 Yếu tố tia phóng xạ Tỷ lệ người mắc bệnh ƯLAKH và bạch cầu cấp tăng cao sau vụ ném bom nguyên tử ở hai thành phố Hừoshima, Nagasahi (Nhật Bản) và sau sự cố nổ nhà máy điện nguyên tử ở Chemobyl (Nga). 1.1.2.6 Tác nhân môi sinh Dioxin, diphenylhydantoin, các thuốc độc tế bào, thuốc trừ sâu được cho là đóng vai trò trong bệnh nguyên của ƯLÁKH. 1.1.2.7 Liên quan đến điều trị Những bệnh nhân được điều trị ung thư theo phác đồ hoá chất và tia xạ cũng có thể là yếu tố thuận lợi cho ULAKH xuất hiện. Ở những bệnh nhân này thường gặp loại tế bào lớn. 1.1.3. Chẩn đoán: 1.1.3.1 Triệu chứng lâm sàng [5] Dấu hiệu lâm sàng của bệnh rất đa dạng, phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, thể loại bệnh và vị trí nguyên phát của khối u. - Biểu hiện điển hình: hạch lớn, không đau. Khởi phát thường là hạch ngoại biên (vùng cổ, thượng đòn, bẹn, nách), một số bệnh nhân lại có thể có hạch trung thất, hạch 0 bụng, có thể có lách to, gan to do xâm nhiễm. - Biểu hiện tổn thương ngoài hạch: có thể thấy ở 10- 20% các trường hợp, các tổn thương có thể gặp là đường tiêu hoá, hốc mắt, da, xương, tuyến giáp - Khoảng 10% các trường hợp có biểu hiện của hội chứng “B ” gồm một trong các triệu chứng sau: + Sốt trên 38°c không rõ nguyên nhân, tòng đợt hay về đêm trong vài ngày một tuỳ theo đợt tiến triển của bệnh. + Gầy sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng. + Ra mồ hôi trộm về đêm. + Sẩn ngứa ngoài da. 4 - Ở giai đoạn tiến triển, có thể gặp các triệu chứng: + Chèn ép: do u phát triển xâm lấn các tổ chức xung quanh như chèn ép đường hô hấp, tĩnh mạch chủ trên do khối hạch trung thất lớn; tắc ruột do u xâm lấn hoặc chèn ép làm chít hẹp lòng ruột; lồi mắt do u chèn từ trong hốc mắt. + u xâm nhiễm: xâm nhiễm xương gây đau xương; xâm nhiễm tuỷ xương gây biểu hiện suy tuỷ như giảm bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu; nếu tế bào u vào máu sẽ biểu hiện như bệnh bạch cầu; các biểu hiện như tê bì, kém vận động do u xâm nhiễm tuỷ sống. 1.1.3.2 Thăm khám cận lâm sàng [9] - Sinh thiết chẩn đoán: trước tiên phải làm sinh thiết để chẩn đoán giải phẫu bệnh và chẩn đoán phân biệt nhàm tránh nhầm lẫn các u, hạch di căn của ung thư từ nơi khác đến và để xếp loại. Có thể làm xét nghiệm tế bào hạch để hướng cho sinh thiết chẩn đoán. - Các xét nghiệm thường quy đánh giá chức năng máu, gan, thận. - Chụp X quang phối, siêu âm ố bụng, chụp đường tiêu hóa và xương, chụp bạch mạch khi cần thiết. - Huyết tủy đồ, sinh thiết xương nếu có nghi ngờ thâm nhiễm xương và tủy xương. - Chụp cẳt lớp, đặc biệt là chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho phép phát hiện được những hạch nhỏ trong ổ bụng, khối u sau phúc mạc, ngoài ra chụp cắt lớp còn giúp phát hiện được hạch mạc treo mà chụp bạch mạch không thể thấy được. - Tìm chất chỉ điểm khối u như (32 - microglobulin, BCL-2, P-53, MDR. 1.1.3.3 xếp loại giải phẫu bệnh [5], [9], [10], [16], [18] Công thức thực hành lâm sàng (Working Formulation - WF) được công bố vào năm 1982, sớm được chấp nhận rộng rãi và được coi như một phân loại chủ yếu cho ULAKH. Bảng danh mục WF đơn giản, phân loại chỉ dựa vào hình thái học đơn thuần nên có thể được áp dụng rộng rãi tại bất kỳ cơ sở xét nghiệm giải phẫu bệnh nào. Do đó, hiện nay phân loại này vẫn được sử dụng chủ yếu ở Việt Nam. Có rất nhiều công bố sử dụng WF trong việc theo dõi kết quả điều trị và đánh giá tiên lượng [11], [20], [22]. Phân loại WF chia các u lymphô ác tính không Hodgkin ra làm 3 nhóm tiên 5 [...]... so sánh giữa phác đồ CHOP và phác đồ COP Ket quả: Tỷ lệ lui bệnh toàn phần của bệnh nhân đi u trị bằng phác đồ CHOP là 77%, cao hơn so với bệnh nhân đi u trị bằng phác đồ COP là 30% với p < 0,001 [11] ♦♦ Tóm lại: ♦ Các nghiên c u đ u cho thấy phác đồ CHOP có hi u quả cao hơn hoặc tương đương với các phác đồ hóa chất khác trong đi u trị ULAKH, trong khi tỷ lệ độc tính và giá thành đi u trị lại thấp... thành đi u trị, n u giá của phác đồ CHOP quy ước là 1, thì giá của MACOP-B là 1,13; của ProMACE-CytaBOM là 1,44; của m-BACOD là 2,26 K t luân: bởi vì tỷ lệ sống thêm toàn bộ và tỷ lệ sống không bệnh của phác đồ CHOP thấp hơn không đáng k so với các phác đồ khác; nhưng tỷ lệ độc tính và giá thành đi u trị của phác đồ CHOP thấp hơn đáng k nên phác đồ C F '‘ T ~ ' ' ' 1 đồ đi u trị tốt nhất cho bệnh nhân. .. định đi u trị hóa chất ban đ u (ngoại trừ ph u thuật sinh thiết để chẩn đoán) ❖ Ti u chuẩn loại trừ: -Tái phát sau đi u trị, đang đi u trị phác đồ khác sau đó chuyển sang CHOP - Không đi u trị liên tục, bỏ đi u trị giữa chừng (bỏ về, xin ra viện hoặc chuyển viện ) - Có chổng chỉ định đi u trị hóa chất, không chấp nhận đi u trị hoá chất, đi u trị thi u thuốc - Đã ph u thuật lấy hết hạch hay khối u 2.2... mức độ độc tính của các phác đồ thế hệ thứ 2 và thứ 3 với phác đồ CHOP K t quả cho thấy, các phác đồ thể hệ thứ 2, thứ 3 không đạt hi u quả cao hơn và không ít độc tính hơn phác đồ CHOP Do vậy, phác đồ CHOP vẫn là phác đồ tốt nhất trong đi u trị ULAKH hiện nay Phác đồ như sau: Cyclophosphamid 750 mg/m2, truyền TM ngày 1 Doxorubicin 50 mg/m2, truyền TM ngày 1 Vincristin 1,4 mg/m2, truyền TM ngày 1 Prednisolon... IV, không có mối tương quan rõ rệt giữa li u hóa trị và k t quả cuối cùng đạt được Và hóa trị li u có thể chữa khỏi bệnh trong trường hợp này hay không vẫn còn là một nghi vấn ❖ ULAKH thể ác tính trung bình Việc bàn luận phương thức đi u trị cho bệnh nhân u lympho ác tính trung bình tỏ ra khó khăn vì nhóm này có đáp ứng đi u trị rất khác nhau Do đó, đa số các tác giả đ u thống nhất áp dụng đi u trị. .. nhạy hay kháng với hóa trị quy ước Xác suất sống k o dài không mắc bệnh đối với bệnh nhân tái phát còn nhạy với hóa trị là 30 - 60%, đối với bệnh nhân kháng thuốc thì tỷ lệ này chỉ vào khoảng 10% 1.2 PHÁC ĐÒ CHOP 1.2.1 Vài nét về phác đồ CHOP [29] Sự phát triển của hóa trị li u đa hóa chất trong đi u trị ULAKH là một trong những thành công lớn của đi u trị ung thư suốt 3 thập k nay Các phác đồ thế hệ... cao hơn 3.2 HI U QUẢ ĐI U TRỊ: 3.2.1 K t quả đáp ứng chung Bệnh nhân được tiến hành đi u trị 6 đợt, mức độ đáp ứng đi u trị được đánh giá sau 3 đợt và 6 đợt Chúng tôi phân chia đáp ứng thành 3 mức độ: ĐƯHT, ĐƯMP và không đáp ứng Ket quả đi u trị như sau: r 'X Bảng 3.8 K t quả đáp ứng chung sau đi u trị Sau 6 đợt Sau 3 đợt Mức đô đáp ứng n % n % ĐƯHT 38 57.6 56 84.8 ĐƯMP 28 42.4 8 12.1 K Ư 0 0 2 3.0... tùy thuộc vào li u lượng thuốc dùng Rụng tóc bắt đ u trong khoảng 2- 5 tuần k từ khi bắt đ u đi u trị và hồi phục dần sau khi ngừng đi u trị Phản ứng da hay xuất hiện lại do tia xạ từ trước Tăng sắc tố da ở trên những vùng tĩnh mạch tiêm thuốc, viêm tĩnh mạch hay gặp - Các tác dụng phụ khác: suy tim ứ huyết không hồi phục; nước ti u đỏ do thuốc và các chất chuyển hóa của thuốc; viêm và xơ các tĩnh... lui bệnh hoàn toàn từ 45- 55% bệnh nhân và chữa khỏi khoảng 30- 35% Trong số các phác đồ thế hệ thứ nhất thì phác đồ CHOP (cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin và prednisolon) đã được nghiên c u rộng rãi ở nhi u quốc gia trên thế giới và được xem là phác đồ chuẩn Vào những năm 1980, một số trung tâm nghiên c u lymphoma đã tiến hành thử nghiệm nhằm so sánh hi u quả đi u trị và mức độ độc tính của. .. ĐỔI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u • 2.1 Đối tượng nghiên c u Bệnh nhân nhập viện từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/10/2006, thỏa mãn các ti u chuẩn sau đây được lấy vào nghiên c u: ❖ Ti u chuẩn lựa chọn: - Bệnh nhân được chẩn đoán ULAKH, được chỉ định và chấp nhận đi u trị bằng phác đồ CHOP, đi u trị lần đ u tại bệnh viện K - Có giải ph u bệnh phù họp, thể trạng chung tốt, không có tiền sửmắc bệnh nằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k, Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k, Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng không mong muốn của phác đồ chop trên bệnh nhân u lympho ác tính không hodgkin tại bệnh viện k

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn