phát triển hoạt động tư vấn niêm yết tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương

77 244 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 16:54

phát triển hoạt động tư vấn niêm yết tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LI M U Th trng chng khoỏn Vit Nam sau hn 5 nm i vo hot ng ó tri qua nhiu thng trm v ó cú nhng bc tin ỏng k. Trong thi gian qua cựng vi s phỏt trin chung ca th trng thỡ cỏc cụng ty chng khoỏn cng thu c nhiu thnh cụng trong vic cung cp v phỏt trin cỏc dch v mi ca mỡnh. Tuy nhiờn, tc phỏt trin ca th trng chng khoỏn trong thi gian qua cha ỏp ng c s mong i ca cỏc nh qun lý th trng cng nh nhu cu ca cụng chỳng u t. Tớnh n ht quý 1 nm 2006 mi ch cú 35 doanh nghip niờm yt trờn trung tõm giao dch chng khoỏn thnh ph H Chớ Minh v 10 doanh nghip niờm yt trờn TTGDCK H Ni. Nhng con s khiờm tn trờn cho thy s thiu hp dn ca th trng chng khoỏn Vit Nam i vi cỏc doanh nghip cng nh cỏc nh u t. Cng vỡ lý do ny m hot ng t vn niờm yt cỏc cụng ty chng khoỏn ti Vit Nam hin nay rt khụng c chỳ trng. th trng chng khoỏn Vit Nam trong thi gian ti tr thnh mt kờnh huy ng vn thc s i vi cỏc doanh nghip v l mt sõn chi hp dn i vi cỏc nh u t chớnh ph ó cú mt ng thỏi rt ỳng n ú l thụng qua bn danh sỏch cỏc DNNN s tin hnh c phn húa v niờm yt trờn cỏc TTGDCK vo giai on cui nm 2005 v trong nm 2006. ng thỏi ny ca chớnh ph khụng nhng cú th gii quyt c nhng mc tiờu mang tm v mụ trong chin lc phỏt trin th trng chng khoỏn Vit Nam m nú cũn to iu kin cho cỏc cụng ty chng khoỏn hon thin mt mng nghip v ca mỡnh ú l hot ng t vn niờm yt. Trong quỏ trỡnh thc tp ti cụng ty chng khoỏn ngõn hng Cụng Thng (IBS) em nhn thy nh a s cỏc cụng ty chng khoỏn ca Vit SV. Vũ Trờng Giang 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nam hot ng t vn niờm yt ca cụng ty cũn cha c quan tõm ỳng mc, cha mang li doanh thu thng xuyờn cho cụng ty. Vi tc phỏt trin ca th trng v cỏc ng thỏi tớch cc t phớa cỏc nh qun lý chc chn nhu cu niờm yt ca cỏc cụng ty s tng cao, t vn niờm yt s tr thnh mt mng hot ng cú vai trũ quan trng mang li doanh thu ỏng k cho cỏc cụng ty chng khoỏn. Do ú em chn ti phỏt trin hot ng t vn niờm yt ti cụng ty chng khoỏn ngõn hng cụng thng. Kt cu ca chuyờn bao gm ba chng sau: Chng 1: Hot ng t vn niờm yt ca cụng ty chng khoỏn Chng 2: Thc trng hot ng t vn niờm yt ca cụng ty chng khoỏn ngõn hng Cụng Thng Chng 3: Gii phỏp phỏt trin hot ng t vn niờm yt ti cụng ty chng khoỏn ngõn hng Cụng Thng. Em xin chõn thnh cm n thy giỏo TS Trn ng Khõm v cỏc anh ch phũng t vn ti chớnh doanh nghip cụng ty chng khoỏn ngõn hng Cụng Thng ó giỳp em hon thnh chuyờn tụt nghip ny. SV. Vũ Trờng Giang 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHNG 1. HOT NG T VN NIấM YT CA CễNG TY CHNG KHON 1.1.Cỏc hot ng c bn ca cụng ty chng khoỏn 1.1.1.Khỏi nim, c im ca cụng ty chng khoỏn Cụng ty chng khoỏn l mt t chc trung gian ti chớnh thc hin cỏc nghip v trờn th trng chng khoỏn. Cụng ty chng khoỏn cú th l cụng ty hp danh, cụng ty trỏch nhim hu hng hay cụng ty c phn. Theo Quyt nh 04/1998/Q-UBCK ngy 13 thỏng 10 nm 1998 ca UBCKNN, cụng ty chng khoỏn l cụng ty c phn, cụng ty trỏch nhim hu hng c thnh lp ti Vit Nam, c UBCKNN cp giy phộp thc hin mt hoc mt s loi hỡnh kinh doanh chng khoỏn. Hin nay cỏc cụng ty chng khoỏn cỏc nc c t chc theo hai mụ hỡnh ph bin l cụng ty chng khoỏn a nng v cụng ty chng khoỏn chuyờn doanh. Mụ hỡnh cụng ty chng khoỏn a nng. Theo mụ hỡnh ny, kinh doanh chng khoỏn ch l mt mng hot ng ca mt t chc ti chớnh m t chc ny cũn thc hin nhiu hot ng kinh doanh khỏc trờn th trng ti chớnh nh cỏc nghip v kinh doanh tin t ca ngõn hng thng mi, cỏc nghip v bo him ca cụng ty bo him. Cú hai loi cụng ty chng khoỏn a nng: - Cụng ty chng khoỏn a nng mt phn: õy thc cht l cỏc ngõn hng hay cỏc t chc ti chớnh ln, vic kinh doanh chng khoỏn ca h khụng c thc hin mt cỏch trc tip m thụng qua hỡnh thc cụng ty m, cụng ty con. Cỏc cụng ty con c thnh lp thc hin vic kinh doanh chng khoỏn v chỳng c hch toỏn c lp tỏch ri vi hot ng kinh doanh ca cụng ty m. SV. Vũ Trờng Giang 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Cụng ty chng khoỏn a nng ton phn: õy l hỡnh thc m cỏc ngõn hng hay cỏc t chc ti chớnh ln c phộp thc hin ng thi nhiu hot ng kinh doanh trờn th trng ti chớnh bao gm c vic kinh doanh chng khoỏn. u im ca mụ hỡnh ny l ngõn hng cú th kt hp c nhiu hỡnh thc kinh doanh, nh ú gim bt ri ro trong hot ng kinh doanh bng vic a dng húa u t. Cỏc ngõn hng cú th tn dng nhng u th vn cú ca mỡnh v vụn, c s vt cht, mng li khỏch hng . thc hin kinh doanh chng khoỏn, mụ hỡnh ny cng giỳp cho cỏc ngõn hng tng kh nng chu ng trc nhng bin ng bt thng ca th trng ti chớnh. Hn ch ca mụ hỡnh l cỏc t chc ti chớnh, ngõn hng ng thi thc hin nhiu nghip v kinh doanh do ú thiu kh nng chuyờn sõu trong hot ng kinh doanh chng khoỏn, lm gim hiu qu hot ng trờn th trng chng khoỏn. ng thi do khụng cú s tỏch bch gia hot ng ca ngõn hng vi hot ng kinh doanh chng khoỏn, trong iu kin mụi trng phỏp lut khụng lnh mnh, cỏc ngõn hng d gõy nờn tỡnh trng lng lon th trng, lm cho cỏc bin ng trờn th trng chng khoỏn gõy nhng tỏc ng mnh ti th trng tin t cú th gõy nờn cỏc cuc khng hong nghiờm trng. Vic khụng tỏch bch gia cỏc ngun vn cng d dng dn ti tỡnh trng cỏc ngõn hng s dng tin tit kim ca dõn c kinh doanh chng khoỏn, khi th trng chng khoỏn bin ng theo chiu hng xu ngõn hng s mt kh nng chi tr v dn n nhng v sp hng lot. Mụ hỡnh cụng ty chng khoỏn chuyờn doanh Theo mụ hỡnh ny, thỡ cỏc hot ng kinh doanh trờn th trng chng khoỏn c thc hin bi cỏc cụng ty chng khoỏn c lp, cú trỡnh chuyờn mụn sõu trong th trng chng khoỏn. Hot ng ca cỏc cụng ty chng khoỏn SV. Vũ Trờng Giang 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ny c tỏch bit rừ rang vi cỏc hot ng ca ngõn hng v cỏc trung gian ti chớnh khỏc. u im ca mụ hỡnh ny l hn ch c ri ro trong h thng ngõn hng, cỏc cụng ty chng khoỏn cú iu kin hn khi c chuyờn mụn húa trong cỏc lnh vc hot ng, nh ú to iu kin tt cho th trng phỏt trin. Tuy nhiờn, cỏc cụng ty chng khoỏn kiu ny thng cú mt hn ch chung l qui mụ v vn thng khụng ln, d b chi phi, thõu túm bi cỏc cụng ty, tp on ti chớnh ln. 1.1.2.Cỏc hot ng c bn ca cụng ty chng khoỏn 1.1.2.1.Hot ng mụi gii chng khoỏn Mụi gii chng khoỏn cú th coi l hot ng ph bin nht ca cỏc cụng ty chng khoỏn. Mụi gii chng khoỏn l hot ng m cụng ty chng khoỏn thay mt khỏch hng thc hin cỏc giao dch mua bỏn chng khoỏn hng hoa hng. Vi hot ng mụi gii cụng ty mụi gii cú th giỳp khỏch hng mua bỏn trờn th trng tp trung hay th trng OTC nhng khỏch hng phi chu trỏch nhim hon ton vi kt qu giao dch ca mỡnh. Ngy nay, khi th trng chng khoỏn ngy cng phỏt trin thỡ hot ng mụi gii khụng ch n thun l vic mua bỏn h khỏch hng nh trc na. Trong th trng chng khoỏn hin i ụi khi ngi mụi gii cú vai trũ vụ cựng quan trng i vi s thnh cụng ca khỏch hng. Trong nhiu trng hp ngi mụi gii cú th tr thnh ngi bn, chia s bt nhng lo õu, cng thng ca khỏch hng, ng thi h cng phi cú nhng li khuyờn hp lý, ỳng lỳc cho nh u t, giỳp nh u t luụn cú quyt nh tnh tỏo. T nhng c im trờn ca hot ng mụi gii cho thy õy l hot ng cú vai trũ rt quan trng i vi cụng ty chng khoỏn. Nú ũi hi nhng ngi hnh ngh mụi gii khụng ch ỏp ng c cỏc k nng SV. Vũ Trờng Giang 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nghip v m nhng ngi ny cn phi cú t cỏch o c tt, cú thỏi cụng tõm trong cụng vic nhm mang li li ớch ti a cho khỏch hng v cụng ty. Ngi mụi gii tuyt nhiờn khụng bao gi c xỳi dc khỏch hng mua, bỏn chng khoỏn kim hoa hng, m nờn a ra nhng li khuyờn hp lý nhm gim thit hi ti a cho khỏch hng. tr thnh mt ngi mụi gii gii cn ỏp ng c cỏc k nng sau: - K nng tỡm kim khỏch hng: vic u tiờn m mt ngi mụi gii phi lm c l tỡm kim c nhng khỏch hng tim nng, sau ú mi l vic ỏp ng cỏc nhu cu ca h - K nng truyn t thụng tin: Ngi mụi gii s phi thng xuyờn cung cp cho khỏch hng tỡnh hỡnh, din bin ca th trng. Do ú ũi hi kh nng truyn t thụng tin ca h phi rt tt bi nhng khỏch hng ca h khụng phi ai cng cú kin thc v hiu bit rừ v th trng. - K nng khai thỏc thụng tin: õy l kh nng tỡm kim v s lý thụng tin ca ngi mụi gii sao cho h cú th a ra nhng li khuyờn cú ớch nht cho khỏch hng ca mỡnh. 1.1.2.2.Hot ng t doanh chng khoỏn T doanh l hot ng m cụng ty chng khoỏn dung ngun vn t cú ca mỡnh thc hin cỏc hot ng kinh doanh chng khoỏn nhm mc ớch thu li. Cụng ty cú th thc hin vic mua bỏn chng khoỏn trờn th trng tp trung hay th trng OTC. Ngoi cỏc hot ng giao dch mua bỏn chng khoỏn, hot ng t doanh ca cụng ty chng khoỏn cũn bao gm cỏc hot ng nh cho vay chng khoỏn, repo chng khoỏn, mua bỏn cỏc cụng c trờn th trng phỏi sinhCụng ty chng khoỏn mun thc hin hot ng t doanh phi cú ngun vn ln ỏp ng c cỏc yờu cu ca phỏp lut, ngoi ra t doanh chng khoỏn l hot ng cú mc ri ro cao SV. Vũ Trờng Giang 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp do ú i ng nhõn viờn ca cụng ty phi cú kinh nghim, trỡnh chuyờn mụn cao, cú kh nng phõn tớch th trng. Mt cụng ty chng khoỏn ng thi thc hin hai hot ng t doanh bng vn ca mỡnh v i din mua bỏn cho khỏch hng rt d dn n vic xung t v li ớch gia vic thc hin giao dch cho khỏch hng v cho bn thõn cụng ty. Do ú, phỏp lut ca cỏc nc u yờu cu cú s tỏch bit rừ rang gia hai hot ng ny. c phộp thc hin hot ng t doanh chng khoỏn cụng ty chng khoỏn phi ỏp ng c cỏc yờu cu sau: - Tỏch bit qun lý: Cỏc cụng ty chng khoỏn phi cú s tỏch bit rừ rang gia hai hot ng t doanh v mụi gii m bo tớnh minh bch, rừ rng. S tỏch bit ny bao gm tỏch bit v: yu t con ngi; quy trỡnh nghip v; vn, ti sn ca khỏch hng v ca cụng ty. - u tiờn khỏch hng: Cỏc cụng ty chng khoỏn luụn phi tuõn th nguyờn tc u tiờn khỏch hng khi thc hin hot ng t doanh. iu ú cú ngha l khi thc hin giao dch lnh ca khỏch hng phi luụn c u tiờn thc hin trc. Nguyờn tc ny s m bo s cụng bng cho khỏch hng trong quỏ trỡnh thc hin giao dch chng khoỏn bi cỏc cụng ty chng khoỏn cú tớnh c thự v kh nng tip cn thụng tin v ch ng trờn th trng chng khoỏn cú th d oỏn trc din bin ca th trng v s tranh mua hoc bỏn ca khỏch hng. - Gúp phn bỡnh n th trng: Trong trng hp ny hot ng t doanh ca cụng ty chng khoỏn b iu chnh bi phỏp lut, tựy theo mụi trng kinh doanh ca tng nc. Hu ht lut phỏp cỏc nc u qui nh t l % chng khoỏn m cỏc cụng ty phi nm gi tin hnh giao dch nhm mc ớch bỡnh n giỏ c trờn th trng. Theo ú, cỏc cụng ty chng khoỏn cú ngha v mua vo khi giỏ chng khoỏn gim v bỏn ra khi giỏ chng khoỏn tng SV. Vũ Trờng Giang 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Hot ng to th trng: Cỏc cụng ty chng khoỏn úng vai trũ l cỏc nh to lp th trng cho nhng chng khoỏn mi, c phỏt hnh ln u v cha cú th trng giao dch. to lp th trng cho cỏc chng khoỏn ny, cỏc cụng ty chng khoỏn thc hin t doanh thụng qua vic mua bỏn chng khoỏn, to tớnh thanh khon trờn th trng cp hai. Trờn nhng th trng chng khoỏn cha phỏt trin, cỏc nh to lp th trng s dng nghip v mua bỏn chng khoỏn trờn th trng OTC to th trng. Theo ú, h lien tc cú nhng bỏo giỏ mua bỏn chng khoỏn vi cỏc nh kinh doanh chng khoỏn khỏc. Nh vy s duy trỡ mt th trng liờn tc vi chng khoỏn m h kinh doanh. 1.1.2.3.Hot ng bo lónh phỏt hnh Bo lónh phỏt hnh chng khoỏn l vic cụng ty chng khoỏn thc hin bo lónh cho cỏc doanh nghip c phn hay chớnh ph phỏt hnh chng khoỏn ra cụng chỳng. Hot ng bo lónh phỏt hnh chng khoỏn bao gm ba giai on. Giai on trc khi phỏt hnh, giai on cho bỏn chng khoỏn ra cụng chỳng v giai on sau khi phỏt hnh. - Giai on trc khi phỏt hnh: Cụng ty chng khoỏn s tin hnh t vn ti chớnh cho doanh nghip, xỏc nh phng thc phỏt hnh chng khoỏn phự hp nht vi thc trng ca doanh nghip, tin hnh hon thin cỏc th tc phỏp lý v phỏt hnh chng khoỏn, tỡm kim cỏc nh u t tim nng - Giai on cho bỏn chng khoỏn ra cụng chỳng: T chc bỏn u giỏ, thc hin phõn phi chng khoỏn mt cỏch hp lý, m bo chng khoỏn phỏt hnh s c bỏn ht. - Giai on sau khi phỏt hnh: cụng ty chng khoỏn s dng cỏc k nng nghip v bỡnh n giỏ chng khoỏn khi cỏc chng khoỏn ny ó c a vo giao dch trờn th trng. SV. Vũ Trờng Giang 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thụng thng cụng ty chng khoỏn thng a ra cỏc hỡnh thc bo lónh khỏc nhau doanh nghip cú th la chn, cỏc hỡnh thc bo lónh phỏt hnh gm: - Cam kt chc chn: Cụng ty chng khoỏn cam kt mua li ton b s chng khoỏn m doanh nghip c bo lónh phỏt hnh sau ú thc hin vic bỏn li cho cỏc nh u t. õy l hỡnh thc bo lónh mang tớnh ri ro cao, nu s chng khoỏn phỏt hnh khụng c bỏn ht thỡ cụng ty chng khoỏn vn phi tr s tin bỏn chng khoỏn cho khỏch hng. - C gng ti a: õy l hỡnh thc bo lónh phỏt hnh ớt ri ro hn so vi hỡnh thc trờn. Cụng ty chng khoỏn ng ý bỏn chng khoỏn vi mt n lc ti a nhng khụng m bo s chng khoỏn s c bỏn ht. - Bỏn tt c hoc khụng: Trong hỡnh thc ny cụng ty chng khoỏn s nhn bỏn cho t chc phỏt hnh mt s chng khoỏn nht nh. Nu s chng khoỏn khụng c bỏn ht s hy b ton b t phỏt hnh. - Bo lónh ti thiu ti a: Phng thc phỏt hnh ny ũi hi cụng ty chng khoỏn phi cam kt bỏn ti thiu mt lng chng khoỏn nht nh nhng ng thi cú th t do cho bỏn chng khoỏn vi iu kin khụng vt quỏ lng chng khoỏn ti a qui nh. Nu s lng chng khoỏn bỏn ra thp hn mc ti thiu thỡ ton b t phỏt hnh s b hy b. 1.1.2.4.Hot ng T vn Hot ng t vn ca cụng ty chng khoỏn thng bao gm hai mng chớnh l hot ng t vn ti chớnh doanh nghip v t vn u t chng khoỏn T vn ti chớnh doanh nghip: hot ng ny c cụng ty chng khoỏn thc hin i vi cỏc doanh nghip bao gm t vn c phn húa, xỏc nh giỏ tr doanh nghip, t vn niờm yt ng ký giao dch, t vn thnh lp, sỏp SV. Vũ Trờng Giang 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhp, gii th doanh nghip. Mi nghip v t vn u c cỏc cụng ty chng khoỏn thc hin theo mt qui trỡnh nht nh nhm mang li hiu qu tt nht. T vn u t chng khoỏn: Cụng ty chng khoỏn s thc hin cỏc hot ng phõn tớch trờn th trng chng khoỏn bao gm cú phõn tớch c bn v phõn tớch k thut, phõn tớch ti chớnh v cỏc phng phỏp phõn tớch khỏc a ra nhng li t vn hp lý, cú giỏ tr i vi cỏc nh u t. Trong hot ng t vn u t chng khoỏn ũi hi phi tuõn th mt s nguyờn tc c bn sau: th nht khụng m bo chc chn v giỏ tr chng khoỏn vỡ giỏ tr chng khoỏn luụn bin ng theo nhng din bin ca th trng. th hai ngi t vn luụn nhc nh khỏch hng rng nhng li t vn ca mỡnh da trờn c s phõn tớch cỏc yu t lý thuyt v nhng din bin trong quỏ kh, cú th nhng li t vn ú khụng hon ton chớnh xỏc. Khỏch hng mi l ngi quyt nh cui cựng v nh t vn khụng phi chi trỏch nhim trong trng hp xy ra thua l. th ba ngi t vn khụng c phộp mi cho khỏch hng mua hay bỏn bt c mt loi chng khoỏn no ú. 1.1.2.5.Hot ng qun lý danh mc u t õy l nghip v m cụng ty chng khoỏn nhn vn y thỏc ca khỏch hng u t vo chng khoỏn theo mt danh mc nhm mc ớch sinh li cho khỏch hng trờn c s tng li nhun v bo ton vn cho khỏch hng. Ngy nay, õy l hot ng mang li phn doanh thu ln cho cỏc cụng ty chng khoỏn bi nhng ngi cú tin u t thỡ nhiu nhng a s h li khụng cú kin thc v thi gian cho hot ng u t ca mỡnh. Cụng ty chng khoỏn s cn c vo kh nng chu ri ro v mc li tc yờu cu ca tng khỏch hng cu trỳc nờn nhng danh mc phự hp. Quy trỡnh ca nghip v qun lý danh mc u t bao gm cỏc bc sau: SV. Vũ Trờng Giang 10 [...]... tin mà các công ty chứng khoán thu thập được trong quá trình thực hiện vấn SV Vò Trêng Giang 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.2 .Hoạt động vấn niêm yết của công ty chứng khoán 1.2.1.Khái niệm về hoạt động vấn niêm yết Để tìm hiểu kỹ về hoạt động vấn niêm yết tại các công ty chứng khoán trước hết cần hiểu rõ một số khái niệm cơ bản sau: - Khái niệm hoạt động vấn: Hoạt động vấn là việc... đầu cũng phần nào góp phần thúc đẩy hoạt động niêm yết của các doanh nghiệp qua đó tạo điều kiện cho việc phát triển hoạt động vấn niêm yết của các công ty chứng khoán SV Vò Trêng Giang 28 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VẤN NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG (IBS) 2.1.Khái quát chung về công ty chứng khoán Ngân hàng Công Thương. .. cầu niêm yết chứng khoán của mình trên thị trường tập trung vấn niêm yết là một mảng trong hoạt động SV Vò Trêng Giang 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vấn tài chính doanh nghiệp của công ty chứng khoán bao gồm có vấn cổ phần hóa, vấn đấu giá, vấn quản trị tài chính doanh nghiệp…Do đó, phát triển hoạt động vấn niêm yết sẽ tạo nên một sự phát triển toàn diện trong hoạt động vấn. .. rất lớn đến hoạt động của công ty chứng khoán nói chunghoạt động vấn niêm yết nói riêng Một điều chắc chắn rằng một công ty chứng khoán có cơ sở vật chất hiện đại hơn sẽ hoạt động tốt hơn so với những công ty chứng khoán khác không chỉ trong hoạt động vấn niêm yết Ngày nay là thời đại của công nghệ thông tin và thời gian là vàng Các công ty chứng khoán có thể tìm kiếm, vấn khách hàng thông... vấn của công ty chứng khoán - vấn niêm yết sẽ làm tăng cường mối quan hệ của công ty chứng khoán với khách hàng, giúp cho công ty chứng khoán hiểu rõ thực trạng về hoạt động kinh doanh, tài chính của các doanh nghiệp được vấn từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự doanh, đầu chứng khoán nhờ những hiểu biết này - Hoạt động vấn niêm yết cũng thúc đẩy hoạt động môi giới của công ty bởi... là hoạt động mang lại doanh thu cao cho công ty Đến nay các công ty chứng khoán đã bắt đầu khai thác mạnh các hoạt động tự doanh, vấn vấn niêm yết là một bộ phận trong hoạt động vấn của công ty chứng khoán, việc hoạt động này có được chú trọng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào định hướng chiến lược của công ty Một công ty có thể chỉ chuyên sâu về một mảng hoạt động thế mạnh, nhưng một công ty. .. 1.1.2.6 Các hoạt động khác Ngoài các hoạt động cơ bản nêu trên tại các công ty chứng khoán còn có một số nghiệp vụ phụ trợ bao gồm: - nghiệp vụ lưu ký chứn khoán - Quản lý thu nhập của khách hàng - Nghiệp vụ tín dụng - Nghiệp vụ quản lý quỹ 1.1.3 Vai trò của hoạt động vấn niêm yết đối với công ty chứng khoán vấn niêm yết hoạt động của công ty chứng khoán mà đối ng của hoạt động này là các... sự, công nghệ, định hướng phát triển Các nhân tố này không chỉ ảnh hưởng đến riêng hoạt động vấn niêm yết của công ty mà nó còn có những ảnh hưởng mang tầm vĩ mô hơn đối với các hoạt động của công ty Mỗi nhân tố đều có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động này hay hoạt động khác của công ty chứng khoán Trên cơ sở nghiên cứu về hoạt động vấn niêm yết của công ty chứng khoán chúng ta có thể nhận thấy hoạt. .. nghiệp niêm yết thành công thì đương nhiên các cổ đông trước đây của họ sẽ trở thành khách hàng của công ty chứng khoán, mà những khách hàng này công ty chứng khoán hoàn toàn không mất thời gian tìm kiếm bởi họ sẽ phải thực hiện giao dịch cổ phiếu của mình thông qua công ty - vấn niêm yết giúp công ty chứng khoán nâng cao khả năng nghiệp vụ, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động hoạt động vấn niêm yết. .. tính, được trang bị công nghệ hiện đại sẽ giúp các nhân viên vấn tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn, giải quyết công việc hiệu quả và nhanh chóng hơn Bên cạnh đó hoạt động vấn niêm yết có quan hệ mật thiết đối với các hoạt động khác của công ty chứng khoán Các hoạt động vấn cổ phần hóa, vấn đấu giá…có tác dụng tạo ra những khách hàng tiềm năng cho hoạt động vấn niêm yết; bộ phận môi giới
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển hoạt động tư vấn niêm yết tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương, phát triển hoạt động tư vấn niêm yết tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương, phát triển hoạt động tư vấn niêm yết tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương, Dịch vụ đại lý và bảo lãnh phát hành :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay