Giáo án ngữ văn 6 bài 22 buổi học cuối cùng

8 5,088 6
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2015, 15:00

. cuối cùng này Diễn biến buổi học cuối cùng: + Cảnh lớp học và thầy Hamen. + Tâm trạng của Phrăng. + Phrăng lại không thuộc bài. + Thái độ và cư xử của thầy Hamen. +Thầy Hamen tiếp tục giảng bài, . làng đến dự buổi học. - Thầy Ha men thông báo đây là buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp. - P chợt hiểu ra và rất ân hận vì trước đây đã mải chơi, không học cẩn thận VnDoc - Tải tài liệu, văn bản. tộc mình. Đọc lại đoạn văn Thầy Hanmen ở giây phút cuối cùng - Khi kết thúc buổi học, thầy H có cử chỉ, hành động nào đáng chú ý? d. Hành động, cử chỉ khi kết thúc buổi học. - Người tái nhợt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 6 bài 22 buổi học cuối cùng, Giáo án ngữ văn 6 bài 22 buổi học cuối cùng, Giáo án ngữ văn 6 bài 22 buổi học cuối cùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn