Nghiên cứu công nghệ SOA và bảo mật xác thực xauth áp dụng xây dựng giải pháp quản lý sự cố mạng viễn thông

2 116 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 11:19

Nghiên cứu công nghệ SOA và bảo mật xác thực Xauth áp dụng xây dựng giải pháp quản lý sự cố mạng viễn thông Bùi Đức Hiếu Trường Đại học Công nghệ Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10 Người hướng dẫn: TS. Trịnh Thanh Bình Năm bảo vệ: 2014 Keywords. Công nghệ phần mềm; Công nghệ SOA; Công nghệ phân tán; Mạng viễn thông; Phương pháp xác thực Xauth Content Hiện nay,trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng,việc ứngdụngcácsảnphẩm phầnmềmvàoquản lýdoanhnghiệp,xử lý cácnghiệpvụcủadoanhnghiệplànhu cầu tất yếu.Từcácứngdụng đơnlẻnhư:quảnlý nhânsự tiền lương,quảnlý côngnợ,quảnlý tài chính,quảnlývàchămsóckháchhàng,…đếnmộtgiảipháptổng thểnhư HRM (HumanResourceManagement) hayERP (EnterpriseResourcePlanning),tấtcảđã vàđangmang lạichodoanhnghiệpnhiềulợi íchthiếtthực. Hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý và điều hành viễn thông làmộthệthốngbaogồmnhiềumodulenhưPhát triểnthuêbao,Quảnlý mạng cápngoạivi,Giaotiếp vớicácthiếtbị tổng đài, Quản lý sự cố, Quản lý đánh số, …đaphầnđượcxâydựng trênnềntảngcũ (môhìnhClientServer,ngôn ngữ lập trình Visualbasic và CSDL Oracle,…)vì vậy độ phứctạplớndẫnđếnchiphípháttriểnvàbảo trìcao. Đểkhắcphụccácnhượcđiểm trên,các thànhviên trongđội ngũpháttriểnTOScũngnhưcánhântôiluôn trăntrởtìm kiếm các giảiphápmớiđểáp dụng.Hiện nay,mộtgiảipháp mớiđang được cộng đồng công nghệthông tinrấtquan tâm,đólà “Kiếntrúchướng dịchvụ”(Service-orientedArchitecture- SOA).Giảiphápnàyđược kỳvọnglàchìakhóagiảiquyếtđượccácvấnđềphứctạpvàsẽlà “xu thế trongtương lai”. Ngoài phần giới thiệu, kết luận và phụ lục. Luận văn được chia thành 4 chương trình: Chương 1 –Tổng quan các công nghệ phân tán. Chương 2 – Kiến trúc hướng dịch vu (SOA) và công nghệ WCF. Chương 3 –Nghiên cứu và xây dựng giải pháp cho bài toán quản lý sự cố trạm BTS. Chương 4 – Nghiên cứu giải pháp bảo mật dịch vụ Web RESTful WCF với XAuth và Authorization Manager. References [1] Steve Vinoski (1997) - CORBA: Integrating Diverse Applications Within Distributed HeterogeneousEnvironments – http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=565655 [2] Dean Thompson (1997) - Distributed Component Object Model(DCOM) Published in: Proceedings. Technology of Object-Oriented Languages. TOOLS 24 (Cat. No.97TB100240) [3] Borland Software Corporation (2002) - Enterprise JavaBeans™ Developer’s Guide http://portal.aauj.edu/portal_resources/downloads/programming/enterprise_java_beans_developers_guide. pdf [4] IBM DeveloperWorks (2004) - Migrating to a service-oriented, ftp://service.boulder.ibm.com/eserver/zseries/audio/pdfs/G224-7298-00_FinalMigratetoSOA.pdf [5]Microsoft Corp - Developing Service-Oriented Applications with WCF, http://msdn.microsoft.com/ [6] Guixue Cheng, Wei Zhang (2009) - A Service-Oriented Distributed Framework-WCF, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=5368237 [7]Gaoyuan Pan, Yongbin Wang (2012) - Securing RESTful WCF Services with XAuth and Service Authorization Manager - A Practical Way for User Authorization and Server Protection, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6274810 [8] Leiba (2012) - OAuth Web Authorization Protocol, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6123701 . Nghiên cứu công nghệ SOA và bảo mật xác thực Xauth áp dụng xây dựng giải pháp quản lý sự cố mạng viễn thông Bùi Đức Hiếu Trường Đại học Công nghệ Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ. dịch vu (SOA) và công nghệ WCF. Chương 3 Nghiên cứu và xây dựng giải pháp cho bài toán quản lý sự cố trạm BTS. Chương 4 – Nghiên cứu giải pháp bảo mật dịch vụ Web RESTful WCF với XAuth và Authorization. riêng,việc ứngdụngcácsảnphẩm phầnmềmvàoquản lýdoanhnghiệp,xử lý cácnghiệpvụcủadoanhnghiệplànhu cầu tất yếu.Từcácứngdụng đơnlẻnhư:quảnlý nhânsự tiền lương,quảnlý côngnợ,quảnlý tài chính,quảnlývàchămsóckháchhàng,…đếnmộtgiảipháptổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu công nghệ SOA và bảo mật xác thực xauth áp dụng xây dựng giải pháp quản lý sự cố mạng viễn thông , Nghiên cứu công nghệ SOA và bảo mật xác thực xauth áp dụng xây dựng giải pháp quản lý sự cố mạng viễn thông , Nghiên cứu công nghệ SOA và bảo mật xác thực xauth áp dụng xây dựng giải pháp quản lý sự cố mạng viễn thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay