nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng

266 684 2
  • Loading ...
1/266 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 08:54

luận văn về nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HỒ BẢO THANH 0112030 NGUYỄN HOÀNG LONG 0112141 NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE ) ỨNG DỤNG LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TH.S TRẦN MINH TRIẾT Thành phố Hồ Chí Minh - 2005 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HỒ BẢO THANH 0112030 NGUYỄN HOÀNG LONG 0112141 NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE ) ỨNG DỤNG Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S TRẦN MINH TRIẾT Thành phố Hồ Chí Minh - 2005 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Lời cảm ơn Chúng em chân thành cám ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong quá trình học tập thực hiện đề tài tốt nghiệp. Chúng em xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với Th.S Trần Minh Triết. Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy đã luôn quan tâm, tận tình hướng dẫn chúng em trong quá trình học tập, nghiên cứu thực hiện đề tài. Chúng em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập thực hiện đề tài. Chúng em cũng xin gửi lòng biết ơn đến thầy cô bạn bè trong lớp đã giúp đỡ, động viên tinh thần chúng em rất nhiều trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Chúng em nhớ mãi công ơn gia đình đã chăm sóc, động viên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng em hoàn thành tốt luậ n văn này. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn trong phạm vi khả năng cho phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý tận tình chỉ bảo của quý Thầy Cô các bạn. Một lần nữa, xin chân thành cám ơn mong luôn nhận được những tình cảm chân thành của tất cả mọi người. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2005 Hồ Bảo Thanh - Nguyễn Hoàng Long Trang i Mục lục TU Chương 1 TỔNG QUAN UT .1 TU 1.1 UT TU Thực trạng hiện tại UT .1 TU 1.2 UT TU Phân tích, đánh giá một số mô hình kiến trúc phân tán hiện tại UT .3 TU 1.3 UT TU Các vấn đề phát sinh, nguyên nhân biện pháp khắc phục UT 6 TU Chương 2 GIỚI THIỆU VỀ KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE- ORIENTED ARCHITECTURE) UT 10 TU 2.1 UT TU Kiến trúc hướng dịch vụ là gì ? UT 10 TU 2.2 UT TU Bốn nguyên tắc chính của hệ thống SOA UT . 11 TU 2.2.1 UT TU Sự phân định ranh giới rạch ròi giữa các dịch vụ UT 11 TU 2.2.2 UT TU Các dịch vụ tự hoạt động UT 12 TU 2.2.3 UT TU Các dịch vụ chia sẻ lược đồ UT 12 TU 2.2.4 UT TU Tính tương thích của dịch vụ dựa trên chính sách UT . 12 TU 2.3 UT TU Các tính chất của một hệ thống SOA UT . 12 TU 2.3.1 UT TU Loose coupling UT 12 TU 2.3.2 UT TU Sử dụng lại dịch vụ UT . 14 TU 2.3.3 UT TU Sử dụng dịch vụ bất đồng bộ UT 14 TU 2.3.4 UT TU Quản lý các chính sách UT . 14 TU 2.3.5 UT TU Coarse granularity UT . 15 TU 2.3.6 UT TU Khả năng cộng tác UT . 17 TU 2.3.7 UT TU Tự động dò tìm ràng buộc động UT 17 TU 2.3.8 UT TU Tự hồi phục UT . 18 TU 2.4 UT TU Lợi ích của SOA UT 19 TU 2.5 UT TU Một số mô hình triển khai SOA UT 23 TU 2.6 UT TU Kiến trúc phân tầng chi tiết của SOA UT . 26 TU 2.6.1 UT TU Tầng kết nối UT 26 TU 2.6.2 UT TU Tầng orchestration UT 27 TU 2.6.3 UT TU Tầng ứng dụng tổng hợp UT . 28 TU Chương 3 XÂY DỰNG HỆ THỐNG SOA UT .31 TU 3.1 UT TU Những thách thức khi xây dựng hệ thống SOA UT . 31 TU 3.2 UT TU Xây dựng hệ thống SOA UT . 34 TU 3.2.1 UT TU Giới thiệu bài toán UT 34 TU 3.2.2 UT TU Một số khái niệm UT 35 TU 3.2.3 UT TU Các bước xây dựng hệ thống SOA UT . 38 TU 3.3 UT TU Triển khai SOA trong thực tế UT 46 TU 3.3.1 UT TU Các đặc trưng chính về kinh doanh UT 47 TU 3.3.2 UT TU Các đặc trưng chính về công nghệ UT . 48 TU 3.3.3 UT TU Các chuẩn mở UT 50 TU 3.3.4 UT TU Kiến trúc hướng dịch vụ Thương mại điện tử theo yêu cầu UT . 50 Trang ii TU Chương 4 SOA VẤN ĐỀ BẢO MẬT UT .52 TU 4.1 UT TU Các thách thức về bảo mật trong hệ thống SOA UT 52 TU 4.1.1 UT TU Đặt vấn đề UT . 52 TU 4.1.2 UT TU Các vấn đề bảo mật liên quan cần quan tâm UT 53 TU 4.2 UT TU Giới thiệu về kiến trúc bảo mật hướng dịch vụ UT 55 TU 4.2.1 UT TU Một số yêu cầu đặt ra của kiến trúc UT 55 TU 4.2.2 UT TU Khái niệm về kiến trúc bảo mật hướng dịch vụ SOSA (service-oriented security architecture) UT . 58 TU 4.2.3 UT TU Kiến trúc bảo mật hướng dịch vụ SOSA UT 60 TU 4.3 UT TU Giới thiệu một số chuẩn về bảo mật trong XML UT . 65 TU 4.3.1 UT TU WS-Security UT 66 TU 4.3.2 UT TU XML-Signature UT . 67 TU 4.3.3 UT TU XML-Encryption UT 67 TU 4.3.4 UT TU XML Key Management Specification: UT 67 TU 4.3.5 UT TU Security Assertion Markup Language (SAML) UT . 67 TU 4.4 UT TU Khai thác tính năng bảo mật web service của bộ thư viện WSE (Web Services Enhancements) UT . 68 TU 4.4.1 UT TU Những tính năng chính của bộ thư viện WSE UT . 68 TU 4.4.2 UT TU Kiến trúc của WSE UT . 71 TU Chương 5 SOA VẤN ĐỀ TÍCH HỢP UT 73 TU 5.1 UT TU Giới thiệu về Enterprise Application Integration UT . 73 TU 5.1.1 UT TU Hiện trạng UT 73 TU 5.1.2 UT TU Một số lý do khiến các tổ chức doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tích hợp (xét về mặt nghiệp vụ) UT . 74 TU 5.1.3 UT TU Các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong tích hợp hệ thống UT . 75 TU 5.1.4 UT TU Các yêu cầu cho một giải pháp tích hợp UT 76 TU 5.1.5 UT TU Việc tích hợp có thể được áp dụng ở nhiều tầng khác nhau UT 76 TU 5.2 UT TU Phân tích một số kỹ thuật tích hợp sử dụng Middleware UT . 78 TU 5.2.1 UT TU Khái niệm middleware UT 78 TU 5.2.2 UT TU Các sản phẩm Middleware sử dụng trong tích hợp hệ thống UT 78 TU 5.3 UT TU SOA web service giải quyết vấn đề tích hợp như thế nào UT 82 TU 5.3.1 UT TU Công nghệ XML web service UT 82 TU 5.3.2 UT TU Web services integration (WSI) Service-oriented integration (SOI) UT 84 TU 5.4 UT TU Ứng dụng SOA web service để tích hợp các hệ thống được xây dựng trên .NET J2EE UT 87 TU 5.5 UT TU Ứng dụng SOA web service trong việc tích hợp các hệ thống cũ UT 90 TU Chương 6 SOA QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH NGHIỆP VỤ UT 95 TU 6.1 UT TU Một số khái niệm cơ bản về Quản lý tiến trình nghiệp vụ UT . 95 TU 6.1.1 UT TU Tiến trình nghiệp vụ UT 95 TU 6.1.2 UT TU Quản lý tiến trình UT 96 TU 6.1.3 UT TU Hệ quản lý tiến trình: UT 97 TU 6.2 UT TU Quản lý tiến trình, SOA Web Service UT . 98 TU 6.2.1 UT TU Quản lý tiến trình, SOA Web Service được kết hợp thế nào UT 99 TU 6.2.2 UT TU Phân tích một ví dụ kết hợp Quản lý tiến trình, SOA web service UT . 102 Trang iii TU 6.3 UT TU Thiết kế tiến trình UT 108 TU 6.3.1 UT TU Orchestration Choreography UT 108 TU 6.3.2 UT TU Các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế tiến trình UT 110 TU 6.3.3 UT TU Giới thiệu một số ngôn ngữ đặc tả tiến trình UT 112 TU Chương 7 ỨNG DỤNG “SOA SUITE” UT .125 TU 7.1 UT TU Giới thiệu UT . 125 TU 7.1.1 UT TU Ứng dụng “SOA Suite” UT 125 TU 7.1.2 UT TU Các thành phần của SOA Suite UT 126 TU 7.2 UT TU ServiceBus UT . 126 TU 7.2.1 UT TU Vai trò chức năng của ServiceBus UT . 126 TU 7.2.2 UT TU ServiceBus cơ sở tri thức UT . 129 TU 7.2.3 UT TU Các thành phần của ServiceBus: UT 130 TU 7.2.4 UT TU Cơ chế hoạt động của ServiceBus UT 134 TU 7.2.5 UT TU ServiceBus tích hợp với IIS UT 136 TU 7.3 UT TU BpelEngine UT 136 TU 7.3.1 UT TU Kiến trúc của BpelEngine UT . 136 TU 7.3.2 UT TU Các bước triển khai một business process trong BpelEngine UT 144 TU Chương 8 THÀNH PHẦN BPEL DESIGNER CỦA SOA SUITE UT .145 TU 8.1 UT TU Giới thiệu UT . 145 TU 8.2 UT TU Chức năng UT 145 TU 8.2.1 UT TU Tạo mới, chỉnh sửa, thiết kế một tiến trình UT 145 TU 8.2.2 UT TU Chức năng kết xuất tiến trình ra file ảnh UT 145 TU 8.2.3 UT TU Chức năng triển khai một tiến trình mới lên server UT . 146 TU 8.3 UT TU Thiết kế cài đặt UT 146 TU 8.3.1 UT TU Cấu trúc chương trình UT . 146 TU 8.3.2 UT TU Giao diện chương trình UT . 147 TU 8.4 UT TU Hướng dẫn sử dụng UT . 164 TU 8.4.1 UT TU Thiết kế một tiến trình UT 164 TU 8.4.2 UT TU Triển khai một tiến trình UT . 169 TU Chương 9 ỨNG DỤNG SOA ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ TIẾN TRÌNH UT 170 TU 9.1 UT TU Tiến trình dịch tự động đa ngôn ngữ UT 170 TU 9.1.1 UT TU Mô tả UT . 170 TU 9.1.2 UT TU Sơ đồ UT . 171 TU 9.1.3 UT TU Mô tả luồng xử lý UT 172 TU 9.2 UT TU Tiến trình thu thập thông tin từ bên ngoài UT 172 TU 9.2.1 UT TU Mô tả UT . 172 TU 9.2.2 UT TU Sơ đồ UT . 173 TU 9.2.3 UT TU Mô tả luồng xử lý UT 173 TU 9.3 UT TU Tiến trình chấm thi tự động qua mạng UT . 174 TU 9.3.1 UT TU Mô tả UT . 174 TU 9.3.2 UT TU Sơ đồ UT . 175 TU 9.3.3 UT TU Mô tả luồng xử lý UT 176 Trang iv TU Chương 10 Kết luận UT .177 TU 10.1 UT TU Một số kết quả đạt được UT 177 TU 10.2 UT TU Hướng phát triển UT . 178 TU Tài liệu tham khảo UT 180 TU Phụ lục A UT TU ĐẶC TẢ NGÔN NGỮ BPEL V1.1 UT 182 TU A.1 UT TU Định nghĩa một tiến trình nghiệp vụ (business process) UT 182 TU A.1.1 UT TU Cấu trúc của một tiến trình nghiệp vụ: UT . 182 TU A.1.2 UT TU Chu kỳ sống của một tiến trình nghiệp vụ UT . 187 TU A.2 UT TU Partner, Partner Link Type, Partner Link UT 189 TU A.2.1 UT TU Partner UT . 189 TU A.2.2 UT TU Partner Link Type UT . 190 TU A.2.3 UT TU Partner Link UT . 190 TU A.3 UT TU Xử lý dữ liệu UT 191 TU A.3.1 UT TU Biểu thức UT . 191 TU A.3.2 UT TU Variable (biến) UT 193 TU A.4 UT TU Phép gán UT 195 TU A.5 UT TU Các xử lý cơ bản UT 197 TU A.5.1 UT TU Các thuộc tính cơ sở của mỗi xử lý UT 197 TU A.5.2 UT TU Các thành phần cơ sở của mỗi xử lý UT 198 TU A.5.3 UT TU Gọi một phương thức của Web Service (Invoke) UT 198 TU A.5.4 UT TU Cung cấp các phương thức của Web Service UT . 200 TU A.5.5 UT TU Cập nhật nội dung của biến UT 201 TU A.5.6 UT TU Báo lỗi (signaling fault) UT 201 TU A.5.7 UT TU Waiting UT 202 TU A.5.8 UT TU Không làm gì cả UT 202 TU A.6 UT TU Các xử lý có cấu trúc (structure activity) UT . 203 TU A.6.1 UT TU Sequence UT . 203 TU A.6.2 UT TU Switch UT 204 TU A.6.3 UT TU While UT . 205 TU A.6.4 UT TU Pick UT 206 TU A.6.5 UT TU Flow UT . 207 TU A.7 UT TU Scope UT . 215 TU A.7.1 UT TU Xử lý dữ liệu data Partner Link UT . 216 TU A.7.2 UT TU Xử lý lỗi trong tiến trình nghiệp vụ UT 216 TU A.7.3 UT TU Compensation handler UT 217 TU A.7.4 UT TU Xử lý lỗi UT 219 TU A.7.5 UT TU Xử lý sự kiện UT . 221 TU Phụ lục B UT TU SOA WEB SERVICES UT .225 TU B.1 UT TU Kiến trúc Web services UT . 225 TU B.2 UT TU Các đặt trưng của Web services UT 227 TU B.2.1 UT TU Loosely coupled UT 227 TU B.2.2 UT TU Tính đóng gói UT 227 Trang v TU B.2.3 UT TU Contracted UT . 227 TU B.2.4 UT TU Giao thức chuẩn UT 227 TU B.2.5 UT TU Tự định nghĩa UT 228 TU B.2.6 UT TU Tìm kiếm triệu gọi động UT 228 TU B.3 UT TU Lợi ích của Web services UT 228 TU B.4 UT TU SOAP UT . 230 TU B.5 UT TU WSDL UT 231 TU B.6 UT TU UDDI UT . 234 TU B.7 UT TU Một số chuẩn Web services mới UT . 238 TU B.8 UT TU SOA Web Service UT 238 TU Phụ lục C UT TU ĐỊNH DẠNG CÁC FILE TRONG PROJECT BPEL DESIGNER UT 243 [...]... này như thế nào? Đây chính lý do để chúng em thực hiện đề tài “NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE) ỨNG DỤNG” Mục tiêu của đề tài Đề tài sẽ tập trung vào tìm hiểu các vấn đề sau: • Nghiên cứu các cơ sở lý thuyết của kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) thông qua việc tìm hiểu khái niệm về kiến trúc hướng dịch vụ , các tính chất cùng với những lợi ích đạt được của hệ thống... thuyết của mô hình SOA, bao gồm: khái niệm về kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), những đặc trưng ích lợi đạt được của mô hình kiến trúc này Ngoài ra, chương này cũng sẽ đi sâu vào tìm hiểu các tầng kiến trúc bên trong của mô hình SOA 2.1 Kiến trúc hướng dịch vụ là gì ? Kiến trúc hướng dịch vụ (Service-oriented architecture) là một hướng tiếp cận với việc thiết kế tích hợp các phần mềm, chức năng, hệ thống... ứng dụng, một dịch vụ hoặc là các module phần mềm khác yêu cầu sử dụng dịch vụ Đây là thực thể thực thi quá trình định vị dịch vụ thông qua service registry, liên kết với dịch vụ thực thi các chức năng của dịch vụ Người sử dụng dịch vụ thực thi chức năng dịch vụ bằng cách một gửi yêu cầu theo đúng dịnh dạng được mô tả trong hợp đồng • Service provider : nhà cung cấp dịch vụ ở đây là một dịch vụ chấp... người sử dụng truy vấn đến nơi lưu trữ cung cấp thông tin dịch vụ (registry) để lấy thông tin về loại dịch vụ cần sử dụng Registry sẽ trả về tất cả những dịch vụ thoải tiêu chuẩn tìm kiếm Từ bây giờ người dùng chỉ việc chọn dịch vụ mà mình cần, thực thi phương thức trên đó theo mô tả dịch vụ nhận được từ registry Bên sử dụng dịch vụ không cần phụ thuộc trực tiếp vào cài đặt của dịch vụ mà chỉ... cấp dịch vụ để sử dụng dịch vụ được cung cấp Nghĩa là nếu bên sử dụng dịch vụ biết vị trí chi tiết định dạng dữ liệu của bên cung cấp dịch vụ thì quan hệ giữa hai bên càng chặt Ngược lại, nếu bên sử dụng dịch vụ không cần biết mọi thông tin chi tiết của dịch vụ trước khi triệu gọi nó thì quan hệ giữa hai bên càng có tính loose coupling SOA hỗ trợ loose coupling thông qua việc sử dụng hợp đồng và. .. cần phải quan tâm đến cách xử lý của dịch vụ như thế nào (môi trường thực thi, ngôn ngữ lập trình ) Điều này đạt được do sự tách biệt giữa thành phần giao tiếp thành phần xử lý trong kiến trúc của dịch vụ Trang 12 2.2.2 Các dịch vụ tự hoạt động Các dịch vụ cần phải được triển khai hoạt động như những thực thể độc lập mà không lệ thuộc vào một dịch vụ khác Dịch vụ phải có tính bền vững cao, nghĩa... hợp đồng gửi đến từ nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các hợp đồng tùy theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ • Service contract : một hợp đồng (contract) là một đặc tả về cách thức bên sử dụng dịch vụ trao đổi liên lạc với bên cung cấp dịch vụ Nó chỉ rõ ra định dạng yêu cầu đáp trả của dịch vụ • Distributed computing : một dạng tính toán trong đó dữ liệu ứng dụng được phần tán trên nhiều máy... đó là Kiến trúc hướng dịch vụ (Service-oriented Architecture - SOA) Giải pháp này bước đầu đã được ứng dụng trong một số dự án đều đem lại những kết quả khả quan người ta tin rằng SOA có thể giải quyết tốt những thách thức đã nêu trên, sẽ Trang xiv là “xu thế trong tương lai” Thế thì Kiến trúc hướng dịch vụ là gì? Cách giải quyết vấn đề cũng như là những lợi ích đạt được của kiến trúc này... khái niệm về tiến trình nghiệp vụ, quản lý tiến trình, mối quan hệ của tiến trình nghiệp vụ trong hệ thống SOA Xem xét các nguyên tắc thiết kế khảo sát một số ngôn ngữ đặc tả tiến trình nghiệp vụ • Xây dựng ứng dụng SOASuite nhằm hỗ trợ trong việc thiết kế, xây dựng triển khai hệ thống kiến trúc hướng dịch vụ Ứng dụng cung cấp môi trường linh hoạt để quản lý các dịch vụ có trong hệ thống dựa trên... thấy tái sử dụng Nếu một dịch vụ không có khả năng tái sử dụng, nó cũng không cần đến interface mô tả Các dịch vụ có thể được tái sử dụng lại bằng cách kết hợp lại với nhau theo nhiều mục đích khác nhau Tái sử dụng lại các dịch vụ còn giúp loại bỏ những thành phần trùng lắp tăng độ vững chắc trong cài đặt, nó còn giúp đơn giản hoá việc quản trị Thực ra tái sử dụng dịch vụ lại dễ dàng hơn tái sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng, nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng, nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng, Th ực trạng hiện tại, Phân tích, đánh giá một số mơ hình kiến trúc phân tán hiện tại, Các v ấn đề phát sinh, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, S ự phân định ranh giới rạch ròi giữa các dịch vụ Các d ịch vụ tự hoạt động Các d ịch vụ chia sẻ lược đồ Tính t ương thích của dịch vụ dựa trên chính sách, Loose coupling Các tính ch ất của một hệ thống SOA, S ử dụng lại dịch vụ S ử dụng dịch vụ bất đồng bộ Qu ản lý các chính sách, Coarse granularity Các tính ch ất của một hệ thống SOA, Kh ả năng cộng tác T ự động dò tìm và ràng buộc động, Ki ến trúc hướng dịch vụ là gì ? L ợi ích của SOA, M ột số mơ hình triển khai SOA, T ầng kết nối T ầng orchestration, T ầng ứng dụng tổng hợp, Nh ững thách thức khi xây dựng hệ thống SOA, Gi ới thiệu bài toán M ột số khái niệm, Phân rã domain, Xây dựng mơ hình Goal-service, Phân tích hệ thống con, Phân bổ dịch vụ Đặc tả thành tố Cấu trúc thành phần và dịch vụ Lựa chọn giải pháp thực thi, Tích hợp Trừu tượng hóa Tự dộng hố, Các đặc trưng chính về kinh doanh Các chu ẩn mở Ki ến trúc hướng dịch vụ và Thương mại điện tử theo yêu cầu, Đặt vấn đề Các thách th ức về bảo mật trong hệ thống SOA, Những hạn chế của tường lửa Cơ chế bảo mật chưa được định nghĩa một cách đầy đủ Các giải pháp bảo mật khó tích hợp với nhau Bảo mật trong qui trình phối hợp hoạt động của các web service, M ột số yêu cầu đặt ra của kiến trúc, Khái ni ệm về kiến trúc bảo mật hướng dịch vụ SOSA service-, Các thành phần của kiến trúc Cấu trúc phân tầng của Standard-based Security Info Exchange Platform, WS-Security XML-Signature XML-Encryption XML Key Management Specification: Security Assertion Markup Language SAML, Bảo mật web service Hỗ trợ Policy, Ki ến trúc của WSE, Hi ện trạng M ột số lý do khiến các tổ chức doanh nghiệp phải quan tâm đến, Các v ấn đề kỹ thuật gặp phải trong tích hợp hệ thống Các u c ầu cho một giải pháp tích hợp Vi ệc tích hợp có thể được áp dụng ở nhiều tầng khác nhau, Adapter Message Oriented Middleware MOM, Remote Procedure Call RPC Distributed Object Technology DOT, Công ngh ệ XML và web service, Web services integration WSI, Service-oriented integration SOI Web services integration WSI và Service-oriented integration SOI, Ứng dụng SOA và web service để tích hợp các hệ thống được, Ứng dụng SOA và web service trong việc tích hợp các hệ, Ti ến trình nghiệp vụ Qu ản lý tiến trình, Qu ản lý tiến trình, SOA và Web Service được kết hợp thế nào, Mơ tả các hệ thống cũ Xây dựng các mơ hình dữ liệu, dịch vụ và tiến trình, Xây dựng các dịch vụ cơ sở và Web service platform Xây dựng các dịch vụ tích hợp Xây dựng các tiến trình nghiệp vụ, Tính mềm dẻo Các xử lý cơ bản và xử lý có cấu trúc Tiến trình phải có khả năng tái sử dụng Tiến trình phải có khả năng lưu trạng thái, Web Service Flow Language WSFL, XLang Web Service Choreography Interface WSCI, Business Process Execution Language For Web Service BPEL4WS, ServiceBus và c ơ sở tri thức, Các thành ph ần của ServiceBus:, Màn hình chính Màn hình chọn tạo mới một project Cửa sổ project Cửa sổ process Cửa sổ chọn xử lý Cửa sổ duyệt file Vùng nhìn thiết kế process dạng kéo thả trực quan Cửa sổ chọn wsdl, Màn hình thiết kế partner link type Màn hình thiết kế partner link Màn hình quản lý các property Màn hình thêm mớichỉnh sửa một property Màn hình quản lý các correlation set Màn hình thiết kế một correlation set, Thi ết kế một tiến trình, Mô t ả S ơ đồ Mô t ả luồng xử lý, Mô t ả S ơ đồ Mô t ả luồng xử lý, Gi ới thiệu M ột số kết quả đạt được

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay