Các hình thức kiểm tra miệng của giáo viên để học sinh luôn chuẩn bị bài cũ tốt

5 606 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2015, 20:43

. CÁC HÌNH THỨC KIỂM TRA MIỆNG CỦA GIÁO VIÊN ĐỂ HỌC SINH LUÔN LUÔN CHUẨN BỊ BÀI CŨ TỐT Đề tài. CÁC HÌNH THỨC KIỂM TRA MIỆNG CỦA GIÁO VIÊN ĐỂ HỌC SINH LUÔN LUÔN CHUẨN BỊ BÀI CŨ TỐT" I bài mới mà ta thường gọi là kiểm tra miệng. Đó cũng là vấn đề tôi muốn đưa ra dưới đây: " ;Các hình thức kiểm tra miệng của giáo viên để học sinh luôn chuẩn bị bài cũ tốt& quot; II. CÁC HÌNH. thế để giáo viên kiểm tra kiến thức cũ, tức là các em đều phải học bài cũ khi đến lớp để đạt điểm cao nhất trong hình thức kiểm tra miệng lồng ghép vào bài mới. Khi đạt chuẩn 8 - 10 học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hình thức kiểm tra miệng của giáo viên để học sinh luôn chuẩn bị bài cũ tốt, Các hình thức kiểm tra miệng của giáo viên để học sinh luôn chuẩn bị bài cũ tốt, Các hình thức kiểm tra miệng của giáo viên để học sinh luôn chuẩn bị bài cũ tốt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn